Építkezés

Vakolatlan falazat fugázása

A vakolatlan falazat burkolótéglá­ból, klinkertéglából vagy mészho­mok téglából készül, és egyenle­tes fugaszélességgel kell rakni. Falazás közben ügyeljünk arra, hogy a fal felületét ne szennyezze be pl. a kinyomódó habarcs, vi­gyázzunk a habarcs egyenletes felhordására és arra, hogy a ha­barcsban ne legyenek üregek, különösen a kifelé eső részeken. A falazáshoz esetleg használjunk habarcskeretet. A friss fugázóhabarcsot óvjuk a nagy melegtől.

Kültéri alkalmazásra használjunk 1 térfogatrész cementből és 2-3 térfogatrész homokból össze­állított cementhabarcsot. Beltéri használatra 1 térfogatrész meszet, 1 térfogatrész cementet és 3 térfogatrész homokot tartalmazó mészcement habarcs a megfelelő.

A homok szemcsézete ne legyen túl durva (szemcseméret max. 4 mm). Fugázóhabarcsot készha­barcs formájában is lehet kapni. A fugázóhabarcs színét szürke vagy fehér cement alkalmazásával vagy színezéssel lehet változtatni.

Megfelelően kialakított fugák

A fenti ábrán megfelelően kialakított fugákat láthatunk. A szabadban a fugázóhabarcs a fal csapadék elleni védelméhez legfeljebb 1 mm-rel legyen beljebb a fal síkjánál. Arra is ügyeljünk, hogy vastag­sága mindenhol egyenletes legyen.

Fugák kialakítása

Fugák kialakítása

A habarcs megkötése után ke­ményfa léccel kb. 1,5-2 cm mé­lyen kaparjuk ki a habarcshézago­kat és a meglazult habarcsot távo­lítsuk el.

Fugázás

Fugázás

A száraz falazatot nedvesítsük be. Fugázáshoz aránylag száraz, de még jól alakítható habarcsot használjunk. Tegyünk a simító-lapátra vagy simítódeszkára némi habarcsot és a fugázó lapáttal szorosan tömjük be a hézagba, kültéri fugáknál olyan tömören, hogy a víz ne tudjon behatolni a hézagba és ott károkat okozni. Az egyes barkácsáruházakban esetleg kapható fugázólemez elsősorban a függőleges fugák kitöl­tését könnyíti meg.

Fugák alakjának kialakítása

Fugák alakjának kialakítása

Amikor a habarcs már elég ke­mény, de még alakítható, a fugázó lapáttal adjuk meg a fugák alak­ját vagy egy gumicsődarabbal for­máljuk ívesre azokat, mégpedig először az álló-, azután a fekvőhézagokban. Vigyázzunk, nehogy utólag beszennyezzük a falat, és a habarcsból frissen készült fu­gákat óvjuk az esőtől. A fugázó­habarcs megkeményedése után vízzel mossuk le az összes habarcsfoltot. A cementfátyolt a megkötés után speciális, savtartalmú szerekkel (cementfátyol-eltávolító) lehet eltüntetni.

A falazás közbeni fugázás (amikor a fal hézagait még a falazó-habarcs nedves állapotában, fala­zás közben kitöltjük fugázóha­barccsal) egy laikus építkezőt ne­héz feladat elé állít, mert kétféle technikát kell egyidejűleg és biz­tosan alkalmaznia.

Régi fugák javítása

Régi fugák javításakor mindenek­előtt távolítsuk el az összes laza fugázóhabarcsot, a fugát tisztítsuk meg a homoktól és piszoktól. Nedvesítsük be a javítandó részt. A habarcsot ugyanúgy visszük fel, mint új fugák esetén. A habarcsot a fugázó lapáttal erősen nyomjuk be a fugákba és adjuk meg azoknak a meglé­vő fugákhoz hasonlító, végleges alakját.