Tetőtér beépítés

Fürdőszoba kialakítása ferde tető alatt (csempézés és fugázás)

A tetőtér-beépítések egyik problémás feladata a fürdőszoba megfelelő kialakítása. Átgondolt, ügyes tervezéssel azonban egy oromfal mellé eső 3,5 x 1 m nagyságú területen is kialakítha­tunk fürdőszobát, amelyben van mosdó, zu­hanyzó és WC is.

Fürdő tető

Az oromfal előtti előtétfal mögé készíttessük el a vezetékezést, amelyhez később csatlakoz­tathatjuk a szerelvényeket.

A 100 x 100 cm alapterületű zuhanyzó a na­gyobb belmagasságú oldalra kerüljön, hogy kényelmesen lehessen használni. A zuhanyzó mellé, 30 cm távolságban jöhet a mosdó, amellyel szemben legyen az ajtónyílás. A kifelé nyíló ajtó béllete kicsit még hozzá is tesz a használható térhez. A mosdó mellé 30 cm-rel jöhet a falra szerelt WC. A ferde részen a tetőablak mélyedése segíthet, hogy meglegyen a felál­láshoz szükséges belmagasság. Az ablak emellett természetesen lehetővé teszi a meg­felelő bevilágítást és szellőzést is.

1. lépés

A fürdő kialakításánál különösen fontos, hogy szakszerűen és gondosan építsük be a szigetelést és a párazáró réteget. A képeken 10 cm vastag kőzetgyapot ékekből készült a szigetelés. A keményebb szigetelőanyagok ékeit a ferde vágás mentén csúsztatva feszít­hetjük be a szarufák közé. Alaposan nyomjuk egymáshoz a darabokat, hogy ne maradjanak rések, és így ne keletkezzenek hőhidak sem. Ezután építsük meg a válaszfal tartóvázát. Ezt azért kell már ilyenkor felépíteni, hogy később a ferde rész rétegeinek (elsősorban a pára­zárás és gipszkarton) csatlakozása hibát­lan átmenettel készülhessen.

2. lépés

Ezután elkezdhetjük a ferde tetősíkra fel­erősíteni a párazáró réteget. Használjunk erős és tartós alumíniumfóliát. A rögzítést végez­hetjük tűzőgéppel.

3. lépés

A toldásokat készítsük kb. 10 cm-es átlapolásokkal, majd ragasszuk is le kellően széles, öntapadó alumíniumszalaggal. Ha gondosan járunk el, akkor a vízgőz nem juthat majd a hőszigetelésbe, és a hidegben újra lecsapód­va nem áztathatja át azt.

4. lépés

A szarufákon készítsünk 3×5 cm-es fekvő lécezést 42 cm-es tengelytávval. Jelöljük be a fólián a szarufák pontos helyét, nehogy vélet­lenül melléjük csavarozzunk.

5. lépés

A lécezésre merőlegesen felszerelhetjük a gipszkarton lapokat. A csővezetékeket is ezek mögé rejthetjük. Az előtétfal a szerelt válaszfalakhoz hasonlóan készül, de csupán egyoldalas borítással. Az előtétfal pontos vastagságát a csövezés és rejtett szerelvények által igényelt hely adja majd. A beépíthető WC-hez speciális tartószerkezetet kell készí­teni, vagy úgy kel! kiosztani az előtétfal bordázatát, hogy a bordákon keresztülcsavarozva az oromfalhoz lehessen erősíteni a csészét.

Fürdő kialakítása

A rendelkezésre álló 1 m-es helyiségszélesség teljes kihasználására ültessük a 90 x 90 cm-es zuhanytálcát U alakban felépített pórusbeton lábazatba. A létrejövő 100 x 100 cm-es zuhany­fülke kellő helyet hagy majd a kényelmes hasz­nálathoz.

Jó tanács

Mindig készítsünk bur­kolási tervet. Rajzoljuk le méretarányosan a fal ortogonális nézetét és jelöljük rajta a csőveze­tékeket és az elhelye­zendő berendezéseket (WC, zuhanytálca).

A falak csempézése

A vizeshelyiségek legmegfelelőbb és legelterjed­tebb burkolata a csempe, bár napjainkban kaphatók speciális festékek is fürdőszobákhoz.

Fal csempészése

6. lépés

A korszerű csemperagasztókkal a kevésbé gyakorlottaknak is könnyen kivitelezhetővé tették a csempézés műveletét. A tervszerű és pontos munka azonban fontos előfeltétele annak, hogy a drága csempelapokból szép burkolat születhessen.

A fürdő építéséhez tanácsos impregnált gipsz­karton lapokat használni, de a kritikus helye­ken hordjunk fel epoxigyanta alapú kenhető vízszigetelést is. Kritikus helynek a zuhanyzó­fülke, a kád és a mosdó melletti falfelület és a padló számít. A padló kent szigetelését az egyéb falfelületeken is kb. 20 cm magasságig érdemes felhozni. Az éleket gondosan tömít­sünk szilikonnal, vagy ágyazzunk sarokerősítő szalagot a szigetelésbe.

A ragasztóanyag bekeverésénél pontosan tart­suk be a használati útmutató előírásait. A vizet mindig előre öntsük a keverőedénybe, és aztán keverjük hozzá a port. Az alapos keve­réstől az anyag pasztaszerűvé válik (felhor­dáskor jól tapad és egyáltalán nem folyik meg a falon). 5…10 perc pihentetés után még egy­szer jól keverjük át.

Ezután fogas simítóval egyenletesen hordjuk fel a falra a ragasztót, és alaposan fésüljük át. Egyszerre mindig csak akkora felületet készít­sünk elő, amelyen 15 percen belül el tudjuk helyezni a csempéket.

7-8. lépés

A csempéket valamelyik falsarokban kezd­jük felragasztani. Tegyünk fel néhány csempét az első oszlopban, aztán két csempét a má­sodik, majd egyet a harmadik oszlopban. Igazgassuk el a fugaméreteket (használhatunk műanyag fugakereszteket is), majd rakjuk végig az első oszlopot, majd az első sort. Vízmértékkel ellenőrizzük a sorok és oszlopok helyzetét, majd rakjuk ki a közöttük lévő teljes felületet.

A padló csempézése

A padlót a falakhoz hasonlóan csempézhetjük. Ügyeljünk arra, hogy a padlóra megfelelően kopásálló csempét válasszunk.

Padló csempészése

9. lépés

Fogas simítóval hordjuk fel a gyártói előírás szerint megkevert ragasztóanyagot a tiszta padlófelületre. Kezdjük a csempék lerakását az egyik sarokban. Ha mintát készítünk, akkor rakjuk ki a minta egy egységét.

10. lépés

Mérjük le a mintaegység szélességét a már kirakott részen, és mérjük át a következő felü­letre. Jelölésként helyezzünk el egy csempét a távol eső oldalon is, majd feszítsünk ki az ideiglenesen elhelyezett csempe és a már kirakott rész között egy vezetőzsinórt, ez sokat segíthet a minta rakása közben.

11. lépés

Akkor lesz a legerősebb a ragasztás, ha a csempét elhelyezzük, beigazítjuk, majd gumikalapáccsal belekocogtatjuk a ragasztó­ba. Fektetésnél ügyeljünk arra, hogy egyenletes maradjon a fugaszélesség és egy síkban legyenek a csempék. A fugázáshoz használ­junk vízzáró fugázóanyagot.

A csempe fugázása

A fugázást a ragasztó teljes megkötése után kezdhetjük. Tartsuk be a gyártó által előírt vára­kozási időt. A falon gyorsan lefolyik a víz, ezért gyakorlati­lag bármelyik fugázóanyag megfelelő lehet, padlónál azonban használjunk vízzáró anyagot. Ne felejtsük el, hogy a szomszédos szer­kezetek (szomszédos falak és padló) közötti fugákat tartósan elasztikus anyaggal kell kitöl­tenünk.

Jó tanács

Ha a két főirányba egyszerre csem­pézünk, akkor jobban ellenőrzés alatt tarthatjuk a fugák szabályosságát. A hi­bákat minél előbb korrigáljuk, mert a ra­gasztó folyamatosan köt.

12. lépés

A fugázóanyagot a gyártó utasításai szerint adagoljuk a vízhez. Addig keverjük az anyagot, amíg az csomómentes lesz.

13. lépés

Hordjuk fel a fugázóanyagot a csempe fe­lületére a fugázógumival. Az anyag résekbe dol­gozását végezzük a fugákkal 45°-os szögben.

14. lépés

Ha a fugákban lévő anyagban már nem csillog a víz, szivaccsal tisztítsuk meg a csem­pék felületét.

15. lépés

Végül töröljük át a csempéket egy száraz ronggyal.

Fugázás

Jó tanács

A különböző aljzatok másképpen mozoghat­nak. Találkozásuknál olyan feszültségek kelet­kezhetnek, amelyek a fu­gák megrepedését, eset­leg a csempék törését is okozhatják. Az ilyen alj­zatváltásokat feltétlenül figyelembe kell venni már a burkolási terv ké­szítésénél, és a mozgás felvételére alkalmas, meg­felelően széles dilatá­ciós hézagot kell kiala­kítani. A fugázóanyag kimarja a bőrt és a kör­möket, ezért munka közben viseljünk gumikesztyűt.