Hasznos - Ártalmas

Ragasztók, kötőanyagok otthon, hogyan használjuk?

Ragasztó- vagy kötőanyagot számtalan feladat elvégzéséhez használunk. Néme­lyik ártalmatlan, míg mások súlyos betegsé­get okozó méreganyagokat tartalmazhatnak.

Sokféle ragasztóanyag áll rendelkezésünk­re

Ilyen a papírragasztó, a gumiragasztó, az epoxigyanta, a műanyagragasztók és a pillanatragasztó. A sűrű ragasztókat oldó­szerekkel hígítják, amelyek a ragasztó szára­dása közben elpárolognak, és mérgező gőzökkel töltik meg a légteret.

Amikor az oldószer víz, pl. a nem mérgező ragasztóknál, a kipárolgás ártalmatlan. Ám az epoxigyantában, a pillanatragasztóban, a modell- és a gumiragasztóban, ül. az erős prése­lést igénylő ragasztókban használt vegyületek veszélyesek lehetnek. Ezek olyan kémiai anyagokat tartalmaznak, amelyek irritál­hatják a szemet, a torkot, és belé­legezve a tüdőt, emellett a bőrhöz érve is sérülést okozhatnak. Ilyen anya­gok a formaldehid, a naftalin, a fenol, az etanol, a toluol, az akrilnitril és a vinil-klorid. A toluol káros a vesére, míg a fenol, vinil-klorid és a formaldehid feltéte­lezhetően rákkeltő anyagok.

A pillanatragasztók nagyon gyorsan párolgó oldószereket tartalmaznak, ezért ezek ke­vésbé mérgezők. (Amikor az oldószerek el­párologtak, a ragasztó már nem jelent veszélyt.) A pillanatragasztót azonban óvatosan használjuk, mert azonnal megköt, nemcsak a ragasztandó fe­lületen, hanem a bőrön is. Ha ez történik, azonnal forduljunk or­voshoz. Az ilyen ragasztók hasz­nálatakor fordítsunk különös figyelmet arra, hogy az ujjunkkal ne érjünk a szemünkhöz vagy a szánkhoz.

Óvatosan bánjunk velük!

Bármilyen ragasztóanyag használata előtt olvassuk el (és tartsuk be) a gyártó használati utasításait. Soha ne használjunk ragasztót nyílt tűz közelében, és ne használjunk mérge­ző ragasztókat olyan tárgyak ragasztására, amelyek élelmiszerrel érintkezhetnek.

Ha mérgező anyagot tartalmazó ragasztót nagyobb felületre kell felvinni, viseljünk hosszú ujjú inget, hosszúnadrágot, védő­szemüveget és gumikesztyűt, valamint szűrő­vel ellátott maszkot. Mérgező ragasztók használatakor ne viseljünk lágy kontaktlencsét, mert magába szívhatja az oldószerek gőzeit. A ragasztót mindig jól szellőző helyen hasz­náljuk, és a termék használata után szorosan zárjuk vissza a kupakot, még akkor is, ha ismételten használni akarjuk. A mérgező ragasztók kiürült dobozait kezeljük veszélyes hulladékként.

Szándékosan belélegezve még veszélyesebbek

A mérgező ragasztók még veszélyesebbek, ha szándékosan lélegzik be kábítószerként. Ez sajnos nem ritka, főként az általános és a középiskolások között. Tünetei: tájékozó­dási zavar, fejfájás, részegségre emlékeztető állapot, amit álmosság követ. A „szipuzás” hosszú távon máj-, vese-, idegrendszeri és szívkárosodáshoz vezethet. Magas koncent­ráció esetén a mérgezés halálos is lehet.

Milyet vegyünk?

A legbiztonságosabb ragasztók a bé­lyegragasztó, a papírragasztó, a csi­riz, a sárga ácsragasztó és a ragasztó stiftek – valamennyi szagtalan és ártalmatlan. Amikor csak lehet, ezeket használjuk. A papírragasz­tó pl. akár keményfa padló leragasztására is alkalmas. Más típusú, ragasztást igénylő munkákhoz ke­ressük a kevésbé mérgező válto­zatokat. A mérgezőbb hexán alapú gumiragasztó helyett válasszuk a heptán alapút. Ha lehet, használjunk vizes alapú ragasztót. Kaphatók már vizes alapú tapétaragasz­tók és kontaktragasztók is.