Szobafestés-tapétázás tudástár

A tapétaragasztók fajtái, melyik használjuk?

A ragasztóanyag olyan nemfémes szerkezetű anyag, mely két anyagot képes össze­kötni anélkül, hogy azok belső szerkezete lényegesen megváltozna. Tapétázás során a két összeragasztandó anyag a falfelület és a tapéta.

A ragasztás két azonos vagy különböző felépítésű közötti nemfémes kötés létreho­zása egy olyan vékony, szilárd film segítségével, mely a ragasztóanyagból keletkezik. A ragasztás technikában egy adott ragasztóanyag bizonyos felületre történő tapadását adhéziónak, a ragasztófilm belső szilárdságát pedig kohéziónak nevezzük. A tapétaragasztókat a bennük lévő hatóanyag alapján különböztetjük meg. Ismer­kedjünk meg ezekkel az anyagokkal kicsit részletesebben.

A keményítő

A keményítő a növényi sejtekben előforduló ún. tartalék tápanyag. Különösen a magvakban, gumókban (búza, kukorica, burgonya, rizs) található sok belőle. Ezekből is állítják elő. Amikor a növény nem jut táplálékhoz, ezt a felhalmozott tartalék táp­anyagot használja fel.

A keményítő nagy molekulájú poliszacharid, fehér porszerű anyag. Hideg vízben rosszul oldódik. A keményítő vízben történő oldódását az oldat melegítésével vagy lúgoldat hozzáadásával segíthetjük. A keményítő oldata nem egészen víztiszta, egy ki­csit opalizál. Az oldódás folyamán a keményítőszemcsék duzzadni kezdenek, ez a fo­lyamat a csirizesedés. A keményítőből híg savak, enzimek, ill. hő segítségével dextrin állítható elő. A dextrin sárgás por, mely vízben jól oldódik.

Ragasztó készítéséhez a keményítőt és dextrint egyaránt felhasználják. Régen a keményítőcsirizt házilagosan állították elő. Adott mennyiségű lisztet víz­zel csomómentesre kevertek, majd az egészet forrásig melegítették. Az így kapott csi­rizhez 3-5 % csontenyvet adagoltak a jobb ragasztóhatás elérése érdekében. Ma a keményítőt nagyüzemi módszerekkel állítják elő. A növények magvai, gumói 12-70 % keményítőt tartalmaznak. Ezt a növényi magvakból, gumókból kivont anyagot használják fel ragasztók gyártására.

A cellulóz

A cellulóz szintén a természetben előforduló poliszacharid. A növényi sejtek, rostok vázszerkezetét alkotja. A természetben előforduló legtisztább cellulóz a gya­pot. A cellulóz természetes állapotában vízben teljesen oldhatatlan, szálas, rostos anyag. Hogy ragasztó készülhessen belőle, vízoldhatóvá kell tenni. Ezt a cellulóz­molekula átalakításával lehet elérni. Ragasztó gyártására két cellulózszármazékot szoktak alkalmazni, a karboxi-metil-cellulózt és metil-cellulózt.

A karboxi-metil-cellulóz vagy ismertebb nevén a CMC fehér, nem mérgező, szagtalan, íztelen por, mely vízben jól oldódik. A CMC alapú tapétaragasztót célszerű előző nap elkészíteni. A port intenzív keverés mellett kell a vízbe ada­golni, hogy a CMC-szemcsék kellőképpen el legyenek oszlatva, ellenkező eset­ben a ragasztóoldat csomós lesz. A CMC gyártási folyamata során a CMC mel­lett mindig keletkezik konyhasó is, mely a terméket szennyezi. Ez a konyhasó „kivirágzik” a tapéta felszínén, ezért – bár a CMC a legolcsóbb tapétaragasztó anyag – igényesebb helyeken célszerűbb metil-cellulóz alapú tapétaragasztót használni.

A metil-cellulóz fehér, fényálló, íztelen, szagtalan, nem mérgező, vízben jól oldó­dó por. Vízben való oldását ugyancsak intenzív keverés mellett kell végezni, azon­ban a szemcsék eloszlatása egyszerűbb, mint a CMC esetében, ezért a metil-cellulózból készült tapétaragasztók fél óra alatt felhasználásra készek. A ragasztók gyártá­sához tiszta metil-cellulóz port használnak fel. A korszerű tapétaragasztók metil-cellulózból vagy műgyanta diszperzióból készülnek. Ennek oka a csomómentes beke­verésen túl a jobb kiadósság is.

Műgyanta diszperzió

A keményítő és a cellulóz bázisú tapétaragasztók nem minden esetben alkalmaz­hatók, nem minden tapétatípusnál adnak elég erős ragasztási kötést. Ma már kapha­tók a kereskedelemben olyan tapétatípusok, melyeket csak műgyanta diszperziós ra­gasztóval lehet felragasztani. A műgyanta diszperziós tapétaragasztók vagy vízben diszpergálható ragasztóporok vagy vízzel készre kevert masszák. A hatóanyag több­nyire polivinil-acetát. A műgyanta bázisú tapétaragasztók esetében erősebb ragasztá­si kötés jön létre, mint a természetes alapanyagúak esetében.

Ragasztókombinációk

A műgyanta bázisú tapétaragasztók nagyon széles körben használhatók, azonban drágák. A természetes bázisú ragasztók ára kedvező, de nem minden esetben adnak elég erős ragasztási kötést. Épp ezért fejlesztették ki a gyártók a tapétaragasztók kom­binációját. Többnyire 20 % műgyanta diszperzió port adagolnak a metil-cellulózhoz. A műgyanta és metil-cellulóz keveréket tartalmazó tapétaragasztók esetében nem sza­bad az egységdoboz tartalmát kettő vagy több részre bontani, mivel a két különböző por többnyire nincs összekeverve.

Tovább javíthatjuk a ragasztási kötés erősségét, ha a kész ragasztóoldatunkhoz to­vábbi műgyanta diszperzióját adagolunk. A pontos arányt a tapétaragasztók dobozán a gyártók többnyire megadják.

Oldószeres ragasztóanyagok

Az eddig ismertetett tapétaragasztó anyagok esetében a tapétát mindig egy nedvszívó felületre, valamilyen falfelületre viszik fel. Előfordulhat azonban olyan eset, mikor nincs nedvszívó felületünk, s a tapéta sem az. Pl. hőszigetelő réteggel, habosított polisztirollal van ellátva a tapéta hátoldala, s fém felületére kell rögzíte­ni. Ilyen esetekben kontakt ragasztóval lehet a burkolást végezni. Ezek többnyire oldószeres ragasztók, de létezik oldószer mentes, vizes bázisú változatuk is.

A tapé­tázás során a ragasztóanyagot a tapéta és a tapétázandó felület hátoldalára is fel kell vinni, meg kell várni, amíg az oldószer (vagy víz) eltávozik a ragasztófilmből, majd a tapétát pontos illesztés után a felületre kell simítani, hengerelni. A ragasztá­si kötés annál erősebb lesz, minél nagyobb erővel tudjuk a felületre nyomni a tapé­tát. A pontos illesztés nagyon fontos, mivel a tapéta helyrecsúsztatására, utólagos javításra nincs lehetőség.

Az oldószeres ragasztó kiválasztását gondosan kell végez­ni, csak olyan ragasztók jöhetnek számításba, melyeknek oldószere nem oldja a ta­péta hátoldalát. Pl. habosított polisztirol esetében oldószerként csak benzint tartal­mazó ragasztóanyagot használhatunk. Az erre a célra alkalmazott ragasztóanyagok többnyire természetes vagy szinte­tikus kaucsuk bázisúak.

A ragasztóoldat elkészítése

A kereskedelemben ma már nagyon sokféle jó minőségű tapétaragasztó kap­ható, nincs szükség házilagosan csiriz készítésére. Ezeket a ragasztóanyagokat vagy felhasználásra kész formában, vagy por alakban hozzák forgalomba. A fel­használásra kész ragasztóanyagokkal sok tennivaló nincs, felkeverés után azon­nal használhatók. A por alakú ragasztóanyagokat először vízzel kell keverni. Ez a ragasztó készítésének a legkritikusabb lépése.

Nagyon fontos, hogy csak az előírásnak megfelelő mennyiségű vízzel keverjük el a port, ugyanis csak ebben az esetben kapunk megfelelő viszkozitású oldatot.

Ha az előírtnál több vizet adago­lunk, akkor a hatóanyag-tartalom csökken, s a ragasztóanyag ragasztási ereje nem lesz megfelelő. Ugyancsak fontos az intenzív keverés. Legjobb, ha egy vödörben előkészítjük az előírt mennyiségű vizet, s a port lassan, fokozatosan adagoljuk a folyamatosan kevert vízbe.

A tapétaragasztót minden esetben a tapétához kell választani. A tapétagyártók többnyire feltüntetik a ragasztó típusát, mellyel a burkolást végezni lehet.

Ragasztó típusaTapéta típusa
Keményítő, CMC, metil-cellulózPapírtapéták
Ragasztókombinációk (műgyanta erősítéssel)Vinyl-, hab-, vlies-, textil-, velúr-, fűrészporos tapéták
MűgyantaÜvegszálas tapéták
Oldószeres ragasztókHőszigetelő tapéta nem nedvszívó felületen

A táblázat a különböző tapéták és ragasztótípusok között teremt kapcsolatot.

Tapétázási segédanyagok

Szél- és utánjavítók

Az esetleges tapétázási hibák javítására fejlesztették ki a szél- és utánjavító anya­gokat. Ezek műgyanta vagy természetes latex bázisú anyagok, alkalmasak a kritikus helyeknél, pl. széleknél a ragasztási kötést erősíteni, a felkunkorodó tapétaszéleket újból rögzíteni.

Tapétaleoldók

Felújítási munkáknál problémát okozhat a régi tapéta eltávolítása. Ennek elősegí­tésére fejlesztettek ki a tapétaleoldókat. Ezek un. tenzideket tartalmazó oldatok. A tenzidek elősegítik a régi ragasztóréteg nedvesedését, s ezzel megkönnyítik a régi ta­péta eltávolítását. Alkalmazását előtt a régi tapéta vízzáró felületét alaposan meg kell karcolni, hogy az alsó papírréteg át tudjon nedvesedni.

Diszperziós ragasztók

Egyes speciális esetekben alkalmaznak diszperziós ragasztóanyagokat a tapéta rögzítésére. A diszperziós ragasztóanyagokat általában burkolási célra fejlesztették ki. Viszkozitásuk magas, jól tapadnak a falfelületekre, viszont tapétázási célra vi­szonylag drágák.