Házak és lakások felújítása

Tömör födémek és típusai

A tömör födém a különböző tégla- és betonfödé­mek összefoglaló neve. Ide tartozik, az istállók fölött gyakran megtalálható, acéltartókból és arra helyezett kőlapokból álló födém, de pl. a vasbe­ton födém is. A terhelhetőségi viszonyok megér­tése szempontjából meg kell különböztetnünk a gerendás és a lemezszerű födémeket (I. 9.32. ábra).

9.32. ábra.

9.32. ábra. Betonfödémek 1 monolit vasbeton födémlemez; 2 vasbetonbordás födém kerámia béléstestekkel; 2 a felbeton.

A városi emeletes lakóházakban 1900 után széles körben elterjedtek a gerendás födémek különböző változatai. A gerendás födémnél idomacél vagy vasbeton tartók veszik fel a terhe­lést. A béléstestek (üreges téglák, lapok, tömör téglák) statikailag nem dolgoznak – a helyzet a fagerendás födémekhez hasonló. Falazott bolto­zattal kitöltött gerendás födémeket (9.33. és 9.34. ábra) pl. Németországban a „poroszsüveg bolto­zat” rendszere alapján készítettek. A boltozat víz­szintes nyomása miatt a szélső gerendákat a kül­ső fal mentén erősebbre kellett készíteni, vagy a szélső mezőben vonóvasakat kellett elhelyezni.

9.33. ábra.

9.33. ábra. Födémtípusok 1 vasbeton bordás födém vasbeton-lemez kitöltéssel és felbetonnal; 2 idomacél tartók boltozatos tégla-kitöltéssel (porosz süvegboltozat) és felbetonnal.

9.34. ábra.

9.34. ábra. Boltozatos süvegfödém 1 idomacél tartó; 2 vonórúd; 3 téglaboltozat; 4 izzított homok, kohóhabkő, tufahomok vagy habsalak; 5 párnafa; 6 fadeszkák.

A boltozott süveggel kitöltött gerendás födé­meknél a szélső mezőkben és a fal külső oldalán (amelyre a szélső gerenda támaszkodik) repedé­sek keletkezhetnek. Ennek oka a boltozat nyomá­sa, ill. a hiányzó kihorgonyzás vagy a fal túl kis merevsége. A javításhoz szükséges intézkedések meghatározásához vegyük igénybe építész és statikus segítségét.

Lemezfödémek esetén a teljes födémlemez egyetlen kétdimenziós épületelemként működik. A födémen pl. kémény vagy lépcső számára szolgáló nyílás kialakítását csak építész vagy sta­tikus bevonásával végezzük el. A hő- és hangszi­getelésére ugyanazok a tudnivalók vonatkoznak, mit amelyeket a fagerendás födémekről szóló részben ismertettünk.

9.35. ábra.

9.35. ábra. Vízszintes süvegfödém 1 idomacél tartó; 2 boltozókő; 3 üreges tégla; 4 betonlap (ráterhelésnek).