Tetőtér beépítés

FERT vázkerámia födém, födémmel egyesített tető, padlóburkolatok

FERT vázkerámia födém

A családi házak építésekor egyre gyakrabban alkalmazott födémszerkezet, mivel könnyen kezelhető, kis súlyú és jól vakolható (kerámia alsó felületű) elemekből áll. A vázkerámia papucsidomos gerendák közé kerülnek az ugyan­csak vázkerámia béléstetek, 50 vagy 60 cm tengelytávol­ságra. A gerendák és a betéttestek együttdolgozását az elemek közének kibetonozása és a felső betonréteg, az ún. felbeton biztosítja (75. ábra). A gerenda hossza 20 cm-enként változik, mindkét béléstest 19 cm magas, a felbeton pedig 4 cm.

75. ábra

75. ábra: Vázkerámia födém: FERT-födém 1 FERT gerenda; 2 F 50/19 jelű vázkerámia béléstest; 3 F 60/19 jelű vázkerámia bélés­test; 4 helyszíni kibetonozás és felbeton; 5 párafékező vagy párazáró réteg; 6 hő­szigetelés; 7 bitumenes lemez; 8 homok­terítés; 9 padlásburkoló tégla habarcs­kiöntéssel; 10 vakolat.

Födémmel egyesített tető

A teherhordó szerkezet — mint már említettük — födém-szerűen van kialakítva, és készítésére monolit vasbeton födém, E gerendás födém vagy FERT födém javasolható. Tetőhéjazatként a szokásos fedési anyagok alkalmazha­tók, hiszen a vasbeton felület ferde síkja e tekintetben nem mutat eltérést a szarufák ferde síkjától. A léc- vagy deszka­aljzatot azonban más módon erősítik le, mint a fafelületek esetében: a betonba előre elhelyezett fabetétekhez erősí­tik, vagy a betonfelülethez szögbelövéssel rögzítik az alj­zatot.

A válaszfalak elhelyezhetősége nagymértékben függ a födém szerkezeti kialakításától. A kis súlyú, szerelhető válaszfalak az összes födémfajtánál előnyösen alkalmaz­hatók, de főként fafödém esetében indokolt ilyen szerke­zetet készíteni, mert nagyobb súlyú válaszfalat már esetleg — megfelelően méretezett — tartógerendára kell helyezni. A gerendás födémek fölötti válaszfalakat a gerendákra helyezzük, ha azokkal párhuzamosak. A gerendákra merő­leges válaszfalak a kitöltőelemek közé készített vasbeton bordákra támaszkodhatnak.

A födémpallókra állított válasz­falakat csak akkor szükséges helyszínen készülő vasbeton bordára helyezni, ha súlya nagyobb, mint a 12 cm vastag, kisméretű téglából készült falé. Az E és az M gerendás födémeket, valamint a FERT födémet a gerendamező közepén helyes terhelni, mert így a válaszfal terhe két gerendára osztódik.

Padlóburkolatok

A padlásfödémek padlóburkolata egyszerűbb esetben agyagtapasztás. Később erre a célra padlásburkoló téglát használtak és használnak ma is, homokra fektetve.

A tetőtér beépítésekor — attól függően, hogy milyen helyiségben készül — a padlóburkolat lehet ún. hidegpadló (mozaik, ill., mettlachi lapburkolat, egyéb mázas vagy mázatlan kerámiaburkolat), melegpadló (parketta, szőnyeg­padló) vagy félmeleg padló (PVC padlóburkolat). Ezeken a leggyakoribb burkolatokon kívül lehetőség van egyéb padló készítésére is.