Tetőtér beépítés

Pórusbetonból épített íróasztal tetőtérben

A ferde tetősík kihasználása

A ferde síkkal határolt tetőtér mindig problémát jelent belsőépítészeti szempontból. A térdfal nélkül készülő tetőtér-beépítéseknél mindig sok alacsony, nehezen bútorozható felület adódik, de ha lefalazzuk a ferde részt, akkor sok helyet veszítünk, és a tér szépsége is csor­bát szenved.

Alacsony polcok tetőtérben

Az alacsony rész megfelelő kihasználására alkalmas lehet egy-egy épített bútor.

Íróasztal építése tetőtérbe

Lépések:

1. lépés

Az első lépés a hely felmérése. Ellenőrizzük, hogy ülve és állva kellő hely áll-e rendelke­zésre. Ha nincs elég szabad magasság a ferde tetősík alatt, akkor toljuk el kissé az egész épít­ményt a nagyobb belmagasságú rész irányá­ba. Építésnél az első sor falazóelemet ragasszuk közvetlenül az aljzatbetonra.

2. lépés

Az íróasztalnál falazzuk le a gyakorlatilag hozzáférhetetlen részt egy kis térdfallal. A pórusbeton válaszfallapokat rókafarkú fűrésszel könnyen a szükséges formára vághatjuk. A falat mindig rakjuk kötésben. A felépült fala­zatot vakoljuk megfelelő vékonyvakolattal.

3. lépés

A bemutatott példában egy alacsony, mind­két oldalról nyitott könyvespolc határolja el kissé az íróasztalt a lakótér többi részétől. A kialakuló tárolóhely polcai készülhetnek pél­dául laminált bútorlapból, amelyet méretre vá­gatva is megvásárolhatunk.

4. lépés

A berendezés épített jellege miatt jól illeszkedik a lakótér hangulatához és praktiku­san használja ki a teret.

5. lépés

A tervrajz axonometrikus rajza áttekinthe­tően mutatja be a berendezést. A rajzon jól látszanak a kötésben falazott elemek és a masszív, áthidalókból készült munkafelület. Az asztallap felső síkja az íróasztalok szokásos magasságába került, de ha szükséges, ettől el lehet térni.