Hőszigetelés tudástár

Gipszkarton fal: jól szigetel, sima burkolat

Aki a ferde tetőfelületen sima falfelületet szeretne készíteni annak jó ta­nács a gipszkarton alkal­mazása. Eltakarja a sza­rufákat és a szigetelést.

Régebben ezt csak a belső építőleme­zek tudták nyújtani: tiszta, sima falfe­lületet, készen arra, hogy szép tapétát vagy mázolást kapjanak. Amióta ke­zelhető, szállításra kész gipszkarton­ vagy gipszrost lemezek kaphatók, a sa­ját kezűleg tatarozóknak sem kell a feladattól visszariadniuk, ha egy tető­teret saját készítésben szeretnének szi­getelni és burkolni. Mindkét, a keres­kedelemben kapható lemezrendszer csak kismértékben tér el egymástól. A gipszkarton lemezek gipszmagból állnak, ami mindkét oldalról erős pa­pírrétegbe van befogva. A gipszrost le­mezek ezzel szemben gipszkeverékből és finom rostokból állnak.

Tetőfelület bur­kolásához gipszrost lemezeket használ­tunk. Eléggé kezelhető, mert különös megerőltetés nélkül fel lehet a lépcsőn vinni a tető­térbe, és elég nagy ahhoz, hogy gyor­san síkfelületet lehessen előállítani. A használat feltételei: először egy megfelelően vastag szigetelés szüksé­ges a szarufák között. Ezután alsó lécezés kell, ami minden­hol azonos szintet tart, amire a leme­zeket szorosan fel lehet csavarozni. Hogy ez miként kerül a szigetelésre, és az egyes lemezek hogy adnak zárt, si­ma falfelületet, az a következő oldala­kon található meg.

Meleg „kabát” tekercsből: beszorított filc üveggyapotból

Uniroll filc 1

(Kép fent) Az Uniroll filc üveggyapotból készült szigetelőanyag. 120 cm széles és 18 cm-ig terjedő vastagságban kapható. Méretre kell vágni.

Uniroll filc 2(Kép fent) Kb. 2 cm-rel szélesebb kell, hogy legyen a szigetelőanyag, mint a tiszta távolság a szarufák között, hogy elhelyezés után jól tartson. Mindig ügyelni kell a tömör csatlakozásokra!

Uniroll filc 3(Kép fent) A szigetelőanyag jól vágható rókafarkú résszel vagy késsel. A hézagokat le kell zárni.

Uniroll filc 4(Kép fent) A gőzzáró réteget pontosan rá kell illeszteni a szigetelőanyagra, teljes felületen, hézagmen­tesen, fentről lefelé kell felhordani. A toldá­soknál nagy átfedést hagyni, leragasztani.

Uniroll filc 5(Kép fent) A szarufákra merőlegesen kell az ellenlécezést felcsavarozni, amire a gipszrost lemezeket le­het erősíteni. A deszkák távolságát a lemezmérethez kell igazítani.

Amit egyszer egy jó hőszigetelés ké­szítésébe befektetünk, az évről évre kifizetődik a fűtési energia megtakarí­tásával. Ha arra gondolunk, hogy a környezet kevésbé szennyeződik, ha kevesebb szennyező anyag kerül a le­vegőbe, akkor a következő generáci­óknak is jobb esélyt adunk a jobb hő­szigetelés készítésével. 18-20 cm-es szigetelőréteg vastagság számít mosta­nában megfelelőnek. Ezt nem lehet minden esetben minden további nél­kül elhelyezni, mert a szarufák mérete csak ritkán megfelelő. A bemutatott példában még egy min. 2 cm vastag légréteget is biztosítani kell, hogy ne keletkezzenek nedvesség okozta károk. Ebben segítséget nyújtanak a szarufák alá csavarozott lécek, úgy, hogy több hely marad a szigetelés ré­szére.

Ezt az Uniroll filcet tekercsben szállít­ják, és csak a felbontás után nyeri el végleges térfogatát. A rókafarkfűrésszel választjuk le a csíkokat a tekercs­ről, ezek kb. 2 cm-rel szélesebbek, mint a szarufa távolsága. Oldalirányú összenyomással beszorítható a szigete­lőanyag a szarufák közé. A szarufák alján kell kezdeni, és a következő szi­getelőanyag darabot a tetejére helyez­ni. A gőzzáró fólia hézagmentesen ta­karja le a szigetelőanyagot, hogy fel­adatát teljesíthesse.

Gipszrost lemezek: kézzel alakítva sima falat kapunk

Gipszrost lemezek

(Kép fent) Csapatmunka, amikor a gipszrost lemezeket a megfelelő szintre felhelyezik. A hosszanti toldások a deszka közepén legyenek.

Ha a gipszrost lemezeket tartó ellenlé­cezés egyenletes magasságban van el­helyezve, az új födém szerelése a ferde felületen nagyon egyszerű. Legjobb fent kezdeni, a székállás felénél. Teljes lemezt helyezünk el, felcsavarozzuk a lécekre, majd a felette lévő sort egy hosszában félbevágott lemezzel kell kezdeni. így a toldások egymáshoz ké­pest elcsúsztatva helyezkednek el. Nem szabad a lemezeket szorosan egymás mellé csavarozni, 5 mm fuga­szélességet kell hagyni, amit távolság­tartó léccel érhetünk el. A fugákat ké­sőbb ki kell kenni. A rozsdamentes csavarokat géppel kell becsavarozni, enyhén süllyesztve. Ha a fugázás szá­raz, lehet tapétázni.

Befűrészelés

(Kép fent) Befűrészelni, megkarcolni és eltörni: így le­het a gipszrost lemezeket a szükséges méret­re szabni, ha a falkiugrást akarjuk beszabni.

Gipszrost tetőbe 1

(Kép fent) A lécekre fel kell a lemezeket csavarozni 20-30 cm távolságokban. A csavarfejeket könnyedén    süllyeszteni, minden függőleges lemeztoldás.

Gipszrost tetőbe 2

(Kép fent) Kenhetőre megkevert fugázó masszával lehet a fugákat és csavarlyukakat kikenni. A kikent helyeket száradás után csiszolni kell.

Gipszrost tetőbe 3

(Kép fent) A székállásokat csak akkor lehet burkolni, ha a víz- és villanyszerelő kész a munkájával.  Itt és a teljes felületen minden lemezt eltolt illesztésekkel kell elhelyezni.

Gipszrost tetőbe 4

(Kép fent) A szerelvények nyílásai, például a villanykapcsoló vagy dugalj helye lyukmaróval könnyen kivágható.