Kültéri burkolatok

Teraszok burkolása lapokkal és mozaikkövekkel

A képen látható teraszt 40 x 40 cm-es nemeskő lapokkal burkolták. Az egyhangúság oldására a lapok közé gránit mozaikkocka sorokat raktak. Oldalt különféle színű mozaikkő körök csatlakoznak a burkolatmezőhöz.

Terasz

Különféle lerakási minták és anyagok kombinálása határozza meg tehát a burkolat képét. Az előző fejezetben mutatott terasszal ellentétben ide más rétegszerkezet és más lerakási technika kell.

Az alépítmény

A ház nagyon agyagos talajon áll, ez a vizet nehezen ereszti át. Ha meg akarjuk akadályozni, hogy a burkolat alatti föld vízzel telítődjön és erős fagyban nyomást gyakoroljon fölfelé, a terasz kb. 28 m-es területén előbb 80 cm mélyen ki kell emelni a földet és helyére törmeléket kell hozni. Az ilyen alépítmény már kellőképpen víztelenít.

Az alépítmény attól lesz kellően teherbíró, hogy a feltöltésre használt anyagot rétegenként helyezzük el, előre kifeszített zsinórokhoz igazodva elegyengetjük, majd tömörítjük. Itt is ügyelni kell arra, hogy a tömörített felszín a kert felé 1,5-2 %-kal lejtsen.

Lerakás száraz habarcsba

Az itt bemutatott technikát – a lapok és a kövek száraz habarcsba rakását csak száraz időben alkalmazhatjuk. Nagyobb esőtől a keverék gyorsan megkötne. A köveket akkor már aligha lehet egyenletesen eligazítani. Esőben egyébként cementfoltok is könnyebben keletkezhetnek a köveken. Ha munka közben ér bennünket az eső, feltétlen takarjuk le a friss habarcsba rakott felületet.

A lerakási technika

A lerakásra választott lapok, a szegélyekre szánt mozaikkövek és a burkolatmezőt részekre osztó kis gránitkockák magassága más és más. Ezek tehát nem rakhatók le egy finom murvából készített, pontosan lehúzott ágyazó rétegre. Ehelyett a törmelékből készített durva tükörre cement és homok száraz keverékéből álló, kb. 10 cm vastag réteget helyezünk. Erre előbb egy sor lapot rakunk le zsinórhoz igazítva és vízmértékkel szintre hozva.

Teraszok burkolása

Miután a földet 80 cm mélyen kiemeltük, helyét törmelékkel töltjük fel; ezt rétegenként elegyengetjük és tömörítjük.

Teraszok burkolása

A lapok és a mozaikkövek ágyazó rétegét szárazhabarcs keverékből készítjük, ez hat rész homokból és egy rész cement­ből áll.

Teraszok burkolása

Az ágyazó rétegét a kert felé kis lejtés­sel lehúzzuk. Lefektetjük az első lapokat. A hézagok szélessége a mozaikkövek­hez igazodik.

Tersaz burkolása

A zsinór mellett beállított lapokat az ágyazatba nyomjuk és vízmértékkel megigazítjuk.

Terasz burkolása

A ház fala, ill. a teraszajtó és a lapok el­ső sora között három sor mozaikkőnek hagyunk helyet. A köveket kövezőkalapáccsal az ágyazatba nyomjuk és vízmértékkel megigazítjuk.

Terasz burkolása

A köveket a közökben úgy kell elosztani, hogy megközelítőleg egyenlő hézagszé­lességek keletkezzenek.

Terasz burkolása

A lapok helyzetét vízmértékkel ismételten ellenőriznünk kell. A lapokat gumikalapáccsal ütögethetjük és igazíthatjuk.

Terasz burkolása

A burkolatot soronként rakjuk le. A kert felé a teraszt nagy bazaltkockákkal zárjuk le, ezeknek habarcsból támaszt készítünk.

Terasz burkolása

A terasz jobb szélén néhány lapot kihagyunk, itt alakítjuk ki az átmenetet a mozaikkőhöz.

Terasz burkolása

A kör középpontjába egy vasat verünk és a burkolat végleges magasságát vízmértékkel kijelöljük.

A következő lépés a ház felőli szélső sáv mozaikkövekkel való kitöltése. Ezt követően a lapok elválasztó sávjait kis gránitkockákkal rakjuk ki. Addig rakjuk a sorokat, míg a kert felőli szegélyt el nem érjük. Itt egy sor nagy bazalt kockakővel zárjuk le a teraszt, a köveket külső oldalukról habarccsal támasztjuk meg.

Ha a burkolólapokat az itt leírt technikával rakjuk le, a terasz felületét már nem kezelhetjük rázógéppel. A lapok és a kövek szintjén úgy végezhetjük el az utolsó igazításokat, hogy egy rájuk fektetett deszkát kalapáccsal ütögetünk. Az alépítmény azáltal éri el stabilitását, hogy az ágyazó réteg homokcement keveréke megköt és megkeményedik. Két nap elteltével a felület terhelhető. A hézagokat ezt követően töltjük fel homokkal.

Mozaikburkolat

A teraszhoz oldalról csatlakozó körkörös mozaikminta ágyazó rétegét homokcement keverékből készítjük el. Magát a kört a középpontjában levert vasrúdra kötött zsinór segítségével rajzoljuk meg. Ezután középtől kifelé a burkolóköveket egymás után a száraz habarcságyazatba ütögetjük bele. A kövek teteje ekkor még mintegy 15 mm-rel emelkedik a tervezett végső magasság fölé. Mind a hét sort kézi döngölővel hozzuk a kellő szintre. Végül a hézagokat homokkal töltjük ki.

Terasz burkolása

A mozaikkör alépítményéhez törmeléket terítünk el és tömörítünk.

Terasz burkolása

A mozaikburkolat ágyazó rétegét is száraz cementkeverékből készítjük. A burkolandó körfelületet zsinórral jelöljük ki.

Terasz burkolása

Miután mozaikkőből hét kört kiraktunk, három további körben nagy bazaltkockákat helyezünk el.

Terasz burkolása

A lapokkal burkolt terasz és a kőkor közötti felületre pontosan oda illő köveket kell összeválogatni. Végül felezett kövekkel is dolgoznunk kell.