Lakás komfort

Házipor háziatka előfordulása a lakásban, egészségügyi következményei

A belső levegő gáz alakú szennyező anyagaitól, például a szén-dioxidtól vagy a radontól eltérően a házipor a levegő részecske alakú szennyeződései közé tartozik. Ide soroljuk a ruházatról, szőnye­gekről, ülőbútorokról, függönyökről ledörzsölődött anyagrészecskéket, de a bőr hámlási termékeit is. Az ember bőréről, de légútjaiból is baktériumok, gombák és vírusok kerülnek a levegőbe.

A nedves falfelületeken penészgombák teleped­hetnek meg, amelyek spórákat szórnak szét. A szo­banövények virágföldjéből is mikroorganizmusok kerülhetnek a helyiség levegőjébe. A részecske jellegű szennyeződésekhez a dohányfüst is hozzá­járul. A finompor részecskéinek átmérője kb. 0,01-10 µm (µm, azaz 1 mikrométer = 1 milliomod méter, vagy 1 ezred milliméter). Arról, hogy a por mindenütt jelen van, fogalmat alkothatunk, ha rá­nézünk az alábbi néhány számadatra (U.E Gruber, Basel). 1 L levegőben, azaz egy 10 x 10 x 10 cm3-es kockában a tenger fölött 8500, kisvárosokban 500 000, nagyvárosban 1 millió, egy dohányos kö­zelében pedig 100 millió részecske található.

Házi poratka
Házi poratka

A házi atka ürülékének egyik összetevője az egyik legsúlyosabb aller­gia forrás. Egyetlen gramm háziporban ennek a 0,35 mm méretű, áttetsző, szabad szemmel láthatatlan pókocskának akár 2000 példá­nya is megtalálható. Az alapjában véve ártalmatlan atka lakásainkban mindenhol jelen van.

A pormennyiség csökkentésének leghatásosabb módja a levegőben lévő többi szennyezéshez ha­sonlóan, itt is a szellőztetés, a kereszthuzat. Ennek kiegészítésére természetesen a rendszeres, alapos porszívózás sem nélkülözhető, mégpedig egy fi­nompor-szűrővel felszerelt, modern készülékkel. Kerülni kell a por felkavarását is, amelyet például az elavult, nagy hőmérsékletű fűtőtestek idéznek elő.

A közvélemény elsősorban a háziatka ürüléke által előidézett allergiás esetek megnövekedéséből éb­redt rá arra, hogy a házipor az egészségre milyen ártalmas lehet. Az allergiás megbetegedések közül a háziatka-allergia a legmakacsabb. Ugyanakkor a pókfélék közé tartozó háziatka tulajdonképpen teljesen ártalmatlan, nem élősködő, és betegsége­ket sem terjeszt. Szabad szemmel nem is látható, lakásainkban azonban mindenhol jelen van.

A háziatkák

Az emberi bőrpikkelyekkel táplálkozik, amelyek­ből minden ember naponta 1,5 g mennyiséget veszít el. Ez egy millió atka táplálására elegendő. A háziatkák azonban a penészgombákat sem vetik meg.

Fontos: A háziatkák szaporodására különösen a 20 – 30 °C-os hőmérsékletek, valamint a 65 – 80 %-os relatív nedvességtartalmak a kedvezők. Ezeket a feltételeket a matracokban, takarókban és az ágyneműben találják meg.

A textil padlóburkolat, amelyet ebből a szempontból sok bírálat ért, a kör­nyezeti feltételeket illetően nem jelent az atkák szá­mára kitüntetett életteret, ha abban mégis előfor­dulnak, az csak megtelepedési helyeik egyikének tekinthető. Ezt az államilag jóváhagyott textilvizs­gáló bécsi Textilkutató Intézet állapította meg.

Eb­ből a vizsgálatból az is kiderült, hogy a lakóhelyisé­gekben alkalmazott szőnyegpadló képes a finom­por megkötésére és ezzel az allergiakeltő anyagok felkavarodásának megakadályozására. A korszerű porszívókkal végzett, rendszeres, alapos takarítás mindenesetre itt sem mellőzhető. Az atkák előfordulása nem függ az anyagtól, a természetes rostok és a műszálak ebben a vonatkozásban egyformán viselkednek.

Az atkák mindenhol megtelepednek, ahol a házipor megtalálható, tehát a kemény pad­lóburkolatok réseiben és repedéseiben is. Ha egy erre irányuló vizsgálattal azt állapítjuk meg, hogy az ágyban vagy a kárpitozott bútorokban megtele­pedtek a háziatkák, akkor a matracokat, az ágy fel­ső részét, a fejpárnákat és a kárpitozott bútorokat valamilyen akaricid, azaz atkák ellen ható szerrel kell megtisztítani. Padlószőnyegeknél általában akaricid hatású szerrel való nedves tisztítást ajánlatos végezni. Van olyan tisztítópor is, amellyel az akaricid száraztisztítás is megoldható.

A levegőben megtalálható anyagok
A levegőben megtalálható anyagok

A levegőben megtalálható egyes anyagok, például a háziatka ürüléke vagy a penészgombák spórái, a házban, lakásban vagy természetben megtalálható egyéb anyagokhoz hasonlóan, az arra érzékeny embereknél allergiás reakciókat válthatnak ki

  • az allergiás beteg immunrendszere nem tudja az idegen anyag veszélyességét megítélni, hanem egyébként ártalmatlan anyagok esetén is riadót jelez. Az allergén anyag megjelenik a test sejtjénél, a sejt antitesteket hoz létre;
  • az antitestek speciális sejtekké (árboc-sejtekké) áll­nak össze és várnak az allergén ismételt behatolására;
  • amikor ez a második találkozás megtörténik, azaz az allergén újra behatol, az árboc­sejtek aniiiesijeiveí kerül szembe. Az árboc-sejtekből gyulladáskeltő anyagok (hisztamin) szabadulnak fel, amelyek a testszövetre kerülve ott allergiás reakciókat váltanak ki

A tisztítás elpusztítja az atkapopulációt. Regene­rálódásuk nagyon lassú folyamat, ezért e kezelést évente egyszer elég elvégezni. A háziatkákra utaló allergikus reakciók tünetei: a szem könnyezése és viszketése, szénanátha, tüsszögési rohamok. Sú­lyos esetben köhögés, légszomj, csalánkiütés, ek­céma és allergiás eredetű tüdőasztma is kiala­kulhat.