Magasépítészet

Üreges padlók, kettős padlók tulajdonságai

Üreges padlók

Az üreges padló olyan nem bontható padlószer­kezet, amelynek alapja egy adott méretrendben az aljzatra (nyers födémre) pontonként terhelő, állítható, méretre vágott vagy helyszínen öntött lábakra illeszkedő teherelosztó réteg.

A teherelosztó rétegre kerül a közvetlen járófelületet adó meleg- vagy hidegburkolat. A teherelosztó réteg egy bennmaradó zsaluzat, amire hidegburkolatok esetén általában esztrich, melegburkolatok esetén többnyire egy vagy több réteg (gipsz és fa alapanyagú) építőlemez kerül (5.36. ábra).

5.36. ábra. Üreges padlók

5.36. ábra. Üreges padlók
a) száraz technológiával kivitelezett üreges padló; b) nedves technológiával kivitelezett üreges padló

Az üreges padlókat elsősorban olyan helyiségekben al­kalmazzák, ahol a padlóba nagyszámú vezeték fektetése szükséges, de azok ellenőrzésére, javítására, cseréire nincs igény. (A zárt, nem bontható szerkezet ugyanis ezt nem te­szi lehetővé.) Ilyen helyiségek az irodák, számítógéptermek, folyosók stb.

Tartólábak

Az üreges padlószerkezet adott raszterban elhelyezett, nagy teherbírású tartólábakon keresztül terhel a födém­re. Ezek anyaga a legtöbb esetben fém vagy műanyag, rit­kábban kő. Méretük a kívánt padlószerkezet magasságától függően 20-220 mm közötti. A tartólábak lehetnek méretre vágottak, illetve fém- vagy műanyag lábak esetén menetes, állítható magasságúak. A födémhez ragasztással vagy mechanikus kötéssel rögzíthetők. Az elhelyezés sűrűsége a terhelés nagyságától és a zsaluzatot alkotó táblaméretektől függően 200-600 mm között változhat.

Bennmaradó zsaluzat

A bennmaradó zsaluzatot képező réteg a legtöbbször gipszkarton, gipszrost vagy fa építőlemez, nagy terhelés esetén acéllemez. Az építőlemezek vastagsága 15-40 mm. A lemezeket a széleken csavarozással rögzítik a fém tartólá­bakhoz. A fa vagy gipsz alapanyagú építőlemezek egyszerű ütköztetéssel vagy csaphornyos illesztéssel csatlakozhatnak egymáshoz a tartólábak felett.

A zsaluzatra gipsz, illetve fa alapanyagú építőlemezek vagy önterülő esztrich kerülhet. A több rétegben elhelyezett építőlemezeket teljes felületen ragasztani kell, és a táblákat kötésben kell lefektetni. Egy rétegben az építőlemezeket szintén teljes felületen ragasztva csaphornyos illesztéssel egymáshoz csatlakoztatva kell lerakni. Önterülő esztrich esetén a zsaluzatra teljes felületen PE elválasztó fóliát kell helyezni, a falak mentén felhajtva. Az esztrichréteg vastag­sága legalább 35 mm. Az öntött esztrichből készült üreges padló felülete hézagmentes.

A felületi minőségnek olyannak kell lennie, hogy a pad­lóburkolatok a szokásos előkészítések után elhelyezhetők legyenek. Az üreges padlószerkezeten (függetlenül attól, hogy esztrich vagy építőlemez) egyaránt kialakítható ru­galmas (linóleum, PVC, gumi, szőnyeg stb.) és szilárd (kő, kerámia, parketta stb.) burkolat.

Üreges padlók falcsatlakozásánál a falszegély mentén tel­jes hosszban – még a padlószerkezet elkészítése előtt – elvá­lasztó szigetelőcsíkot helyeznek el (5.37/a. ábra). Ennek ma­gassága az üreges padlószerkezet rétegvastagságától függ. (A padló elkészülte után a szigetelőcsík túlnyúló részét le kell vágni.)

5.37. ábra. Üreges padló - részletek

5.37. ábra. Üreges padló – részletek
a) falcsatlakozás; b) üreges padlóra épített szerelt válaszfal; c) ellenőrző nyílás kialakítása

Az üreges padlókat gyakran olyan területeken is alkal­mazzák, ahol viszonylag sűrűn előfordulhat a belső térelha­tárolók áthelyezése, az alaprajzi elrendezés módosítása (pl. az irodaházakban). Ilyenkor célszerű és elterjedt a kis önsú­lyú, szerelt válaszfalak alkalmazása, amelyek az egyszerű rögzítés következtében könnyen az üreges padlószerkezet­re építhetők (5.37/b. ábra). A válaszfal alatt azonban teljes hosszban fém tartólábakra kell támaszkodnia a padlónak.

Ellenőrző nyílások

Az üreges padló nem bontható padlószerkezet, ezért ah­hoz, hogy a padló alatti rétegben található kábelek, vezetékek hozzáférhetőek legyenek ellenőrző nyílásokat kell kialakítani (5.37/c. ábra).

Kettős padlók

A kettős padlók olyan, száraz technológiával ké­szülő, bontható padlószerkezetek, amelyeket a nyers födémre adott raszterben lerakott táma­szok és az ezeken elhelyezett előre gyártott pad­lólapok alkotnak.

A kettős padlók bárhol megbonthatok, az egyes padló­lapok kiemelésével a padló alatti tér hozzáférhető. A padlólapok a négy sarokpontban támaszkodnak a tartólábakra (5.38. ábra). A kettős padlókat olyan területeken alkalmaz­zák, ahol jelentős mennyiségű kábeleket, vezetékeket he­lyeznek el a padlószinten, és ezek a gyakori karbantartás és változtatási igény miatt gyors és egyszerű hozzáférést igényelnek. Ilyenek helyiségek pl. az irodák, a transzfor­mátorházak, a számítógéptermek, a TV- és rádióstúdiók, a folyosók, laboratóriumok stb.

5.38. ábra. Kettős padló

5.38. ábra. Kettős padló

A kettős padlórendszerben elhelyezhető víz, szennyvíz, központi porszívó, csőposta, illetve megfelelő magasság esetén komplett szellőztetőrend-szer is. A kettős padlók magassága, a vezetékek mennyisé­gétől és méretétől függően 35-1200 mm között változhat.

A kettős padlóknál a tartószerkezetet (a padlólapokhoz igazodva) rendszerint 600×600 mm-es raszterben elhelyez­kedő állítható fém tartólábak alkotják. Ezeket ragasztással vagy mechanikusan rögzítik a födémhez. Nagyobb terhelés, valamint 500 mm-nél magasabb padlók esetén a tartólába­kat összekötő fém támasztórudakkal merevítik a padlószer­kezetet (5.39. ábra). A kettős padló teherhordó lemez részét képező padlólapok lehetnek fatáblák, gipsz- illetve cement­kötésű táblák, acéltáblák, acélkazetták, alumíniumtáblák, ás­ványi anyaggal töltött acéltálcák.

5.39. Kettős padlók merevítése 15.39. Kettős padlók merevítése 2

5.39. Kettős padlók merevítése
a) összekötő támasztórudakkal; b) fém tartóvázzal

Kettős padlón kialakítható kemény (kő, kerámia, parket­ta stb.), rugalmas (PVC, linóleum stb.) vagy textilburkolat (pl. padlószőnyeg). Ezek lehetnek a padlóelemek gyártása során felragasztottak, vagy a kész, csupasz padlószerkezet­re helyszínen elhelyezettek. A gyárilag rögzített burkolatok a padlólapok minden oldalán túlnyúlnak, így a beépítés so­rán az illesztési hézagokat eltakarják. A helyszínen készí­tett burkolatokat darabokból, a padlóhoz igazodó vagy attól eltérő raszterban helyezik el úgy, hogy a padló megbontása után könnyen helyreállíthatóak legyenek.