Magasépítészet

Úsztatott- és szárazaljzatok

Úsztatott aljzatok

Napjainkban a szigorú hő- és hangtechnikai követel­mények következtében a padlórétegekben elengedhetetlen a megfelelő vastagságú hő- és hangszigetelő rétegek alkal­mazása. Ennek megfelelően a talajon fekvő és a födémen fekvő padlók aljzata egyaránt úsztatott aljzatként készül (5.6. ábra).

5.6. ábra. Úsztatott aljzat

5.6. ábra. Úsztatott aljzat

Az úsztatott aljzat lényegében olyan aljzatbeton vagy esztrich, amely alatt megfelelő elválasztó réteg közbeiktatásával hő-, ill. hangszigetelő ré­teg (úsztatóréteg) helyezkedik el. Az alsó szilárd réteg (födém) és a burkolat aljzatát képező felső szi­lárd réteg között egy könnyű, rugalmas réteg (hő-, hangszigetelés) helyezkedik el, vagyis a felső réteg lényegében az alsótól független

Az úsztatott aljzatok jelentősen javítják a padlószerke­zetek hő- és hangtechnikai tulajdonságait, amivel fokozzák a komfortérzetet. Az úsztató réteg lényegében tömegrugót képezve megakadályozza a lépéshangok terjedését. Fűtött tereket elválasztó födémeknél elsősorban hangtechnikai, míg talajon fekvő padlóknál főleg hőtechnikai okokból alkalmazzák. Az úsztatóréteget kizárólag lépésálló hő- és hangszigetelő anyag képezheti. A burkolat aljzata és az úsztatóréteg közé minden esetben technológiai szigetelés kerül. Ez elzárja a víz (építési nedvesség) útját, védi az úsztatóré­teget, és meggátolja, hogy az aljzat „hozzákössön” az úsztatóréteghez.

Szárazaljzatok

A födémszerkezetek hő- és hangtechnikai tulajdonságait javító legkedvezőbb padlószerkezeti réteget a szárazaljzatok képezik.

A szárazaljzat a nyers födémre fektetett, üregek nélküli, szárazon készített, többrétegű aljzatszer­kezet.

Általános esetben a rétegfelépítése (alulról felfelé halad­va): kiegyenlítő rétegből, feltöltésből, hang- vagy hőszigete­lésből, valamint építőlemezből áll (5.7. ábra). A kiegyenlítő réteg és a feltöltés szükségességét mindig a beépítés helye határozza meg. Feltöltést viszonylag ritkán készítenek, a fel­töltés viszont önmagában egy kiegyenlítés, vagyis ilyenkor külön kiegyenlítő rétegre nincs szükség. Az egyes rétegek vastagsága az egyedi igények és követelmények függvényé­ben változhat.

5.7. ábra. Szárazaljzat rétegfelépítése

5.7. ábra. Szárazaljzat rétegfelépítése

A szárazaljzat készülhet üzemben, gyárilag ragasztott többrétegű táblás kivitelben, illetve különböző lemezekből a beépítés helyszínén egymásra ragasztva. Az egyes lapok ütköztetéssel (tompaillesztéssel), lapolással vagy csaphor­nyos kapcsolattal illeszkedhetnek, és csavarozással vagy ra­gasztással rögzíthetők egymáshoz. A szárazaljzatok építőle­mezei (szárazpadló-lemezek) a legtöbb esetben két rétegben ragasztott gipszkarton, gipszrost, illetve fa alapanyagú táb­lás elemekből állnak.

A nyers födém felületi egyenetlenségeinek kezelésére vé­kony kiegyenlítő réteget kell felhordani. Erre azért van szük­ség, mert a szárazpadló elemeknek a kis hajlító szilárdságuk miatt teljes felületen fel kell feküdniük. A különböző nagy­ságú egyenetlenségeknél eltérő kiegyenlítési módokat kell alkalmazni (5.1. táblázat).

5.1. táblázat:

Egyenetlenség mértéke (mm)Kiegyenlítés módja
0-5 mmlágyhab lemezek
0-10 mmönterülő simítások
10-20 mmönterülő aljzatok (finom szemcseadalékkal)
20 mm felettesztrichek

Szárazaljzatok szinte bármilyen födémszerkezetnél al­kalmazhatók. Előnyük a korábban ismertetett aljzatokkal szemben a száraz technológia, a gyors és tiszta kivitelezés, a kis önsúly. Ezek ismeretében a szárazaljzatok különösen kedvezőek födémkorszerűsítések, burkolatfelújítások, tető­tér-beépítések esetén.

A szárazaljzatok nedvességre érzékeny szerkezetek, ezért vasbeton födémekre történő építés esetén alájuk párazá­ró réteg elhelyezése szükséges (kivéve, ha PS-hab képezi a szárazaljzat hőszigetelő rétegét). Szárazaljzatok csak tiszta, pormentes felületre készíthe­tők. Az aljzat építése előtt a falszegély mentén teljes hossz­ban egy kb. 10 mm vastag – az aljzat teljes rétegvastagsá­gával megegyező magasságú, szigetelő anyagú – elválasztó szegélycsíkot kell elhelyezni (5.8. ábra).

5.8. ábra. Szárazaljzat falcsatlakozása

5.8. ábra. Szárazaljzat falcsatlakozása

A szárazaljzat el­készülte után a szegélycsík túlnyúló részét le kell vágni. A szegélycsíknak az elválasztás mellett hangszigetelő sze­repe is van. Ha elválasztó fóliát helyeztek a födémre, akkor azt a falak mentén fel kell hajtani. Szárazaljzat és nedves technológiával készülő aljzat csatlakozásánál egy szögvas profil beépítésével, valamint az elválasztó fólia felhajtásá­val kell elválasztani a két padlószerkezetet. Mivel a szög­vas és az építőlemezek is kemény szerkezetek, ezért egy hangszigetelő csíkot kell közöttük elhelyezni (5.9. ábra).

5.9. ábra. Szárazaljzat és nedves technológiával készült aljzat (betonaljzat) kapcsolódása

5.9. ábra. Szárazaljzat és nedves technológiával készült aljzat (betonaljzat) kapcsolódása

Nagyobb összefüggő területen beépített szárazaljzatoknál a falszegélyek mentén tágulási hézagot kell hagyni. Ennek szélessége min. 10 mm. A különböző anyagú építőlemezek (gipszkarton, fa stb.) eltérő méretváltozási tulajdonságok­kal rendelkeznek. Fontos, hogy e téren az aljzatra helye­zett burkolat és az építőlemezek egymáshoz igazodjanak.

(Egy fa anyagú padlóburkolatot (pl. parkettát) inkább fafor­gács lemezre célszerű helyezni, mivel a két szerkezet mé­retváltozás! értékei között nincs vagy nem számottevő a kü­lönbség.) Egyes esetekben nemcsak a falak mentén, hanem az aljzat belső területén is szükség lehet tágulási hézagra, A kialakítás módja attól függ, hogy az aljzat közvetlenül a födémre vagy száraz feltöltésre kerül.

A hézagot úgy ké­pezik, hogy az egymáshoz kapcsolódó építőlemezeket nem illesztik teljesen össze, a keletkezett hézagot pedig rugal­mas anyaggal töltik ki, A tágulási hézag alatt teljes hosszban egy párnafát, az alatt pedig vékony hangszigetelő csíkot kell elhelyezni (5.10. ábra). Ez biztosítja a gyengébb kapcsolat stabilitását.

5.10. ábra. Mozgási hézag kialakítása szárazaljzatban

5.10. ábra. Mozgási hézag kialakítása szárazaljzatban