Padlóburkolatok

Fa padlóburkolatok felületkezelése

Bár sokszor a tömörfa elemeket is gyárilag felületkezelve árusítják, előfordulhat, hogy mégis kezeletlen natúr felü­letű elemek beépítése mellett döntünk, amelyet később mi magunk fogunk majd bevonni. Az is elképzelhető, hogy csak felújítani szeretnénk a régi fa padlóburkolatot, ami átcsiszolás és felületkezelést jelent. A fafelület meg­jelenését pácolással, maratással, színes lakkozással vagy festéssel módosíthatjuk. A kezeletlen fafelületet pedig mindenképpen védeni kell, ami viaszolást, lakkozást vagy olajozást jelenthet.

A szalagparketta-elemeket gyárilag lakkozzák, így ezeknél semmilyen további védőbevonatra nincsen szük­ség. A gyártó általában ajánl megfelelő ápolószereket, amelyekkel karbantarthatjuk a felületet, illetve a rések és repedések tömítésére színben megfelelő folyékony fát.

Alapszabályok

  • A felületkezelést csak akkor kezdjük el, ha a burkolat ragasztó­anyaga már teljesen megkötött.
  • Kérjünk tanácsot a szakkereskedésben, ill. kövessük a gyártó utasításait.
  • Alkalmazás előtt mindig próbáljuk ki az adott felületkezelő anyagot a burkolat egy kevésbé látható pontján, vagy egy hul­ladék darabon.
  • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőzéséről, és a felületkezelő anyag felhordása közben visel­jünk erős gumikesztyűt. A felületkezelő anyaggal átitatott rongyok (különösen igaz ez a lenolaj alapú felületkezelő anyagok esetén) és a fűrészpor egyaránt rendkívül tűzveszélyesek. Csiszo­láskor oltsuk ki a gázkészülékek őrlángjait, és semmiképpen ne gyújtsunk gyufát vagy bármilyen más lángot.
Figyelem! A fűrészpor és a felületkezelő anyaggal átitatott rongyok egy­aránt rendkívül tűzveszélyesek, ezért csak a biztonsági előírá­sok betartásával szabad ezeket kidobni.

A padló előkészítése felületkezeléshez

Ha a már felületkezelt fa padlóburkolatot festeni, lakkozni vagy pácolni akarjuk, a már meglévő bevonatot el kell távolítanunk. A felületkezelés nélküli, de durva felületű elemeket pedig elő­ször simára kell csiszolni. Ha az elemek jó állapotban vannak, egy fadarab köré tekert közepes finomságú csiszolópapírral csiszoljuk át a felületüket. Csiszológép használatakor óvato­san dolgozzunk, nehogy túl sok anyagot szed­jünk le; a géppel egy gyakorlatlan laikus szinte kivésheti a padlófelületet. Az előkészítés utolsó lépéseként alaposan por­szívózzuk át a padlót, majd könnyűbenzinbe mártott tiszta ronggyal töröljük át.

A padló előkészítése felületkezeléshez

Ha gyárilag gyalult, új pallókat építünk be, egyszerűen porszívózzuk, majd töröljük át a felületet. A felületkezelést mindig csak a burkolat rögzítésére használt ragasztó teljes száradása után kezdjük meg.

Védőbevonat készítése

A gyári lakkozás nélküli fa padlóburkolatok felületét védőbe­vonattal kell ellátnunk, ezzel hangsúlyozzuk ki a színét, ugyan­akkor vízállóvá tesszük és védjük a felületet. Erre a célra szám­talan termék kapható, amelyek hatékonysága és megjelenése igen változatos.

Védőbevonat készítése

Lakkozás

A legegyszerűbb felületkezelés, amely amatőröknek sem okoz gondot, a poliuretánokkal való bevonás. Ez az anyag gyorsan szárad (kb. 2 óra alatt) és kevésbé mérgező más lakktípusoknál. A poliuretánlakk igen széles körben alkalmazható; kapható fényes, félfényes és matt kivitelben, illetve színválasztéka is széles. Választhat­juk az alkoholos alapú poliuretánlakk helyett az akrillakkot is, ez még gyorsabban szárad; hátránya viszont, hogy kar­bantartása több munkát jelent.

Természetes bevonóanyagok

Számtalan természetes anyagból készült bevonat között vá­laszthatunk (pl. viasz, olajok- lenolaj, tikolaj); a lakkoknál egyszerűbben felhordható anyagok, bár maga a folyamat a kézi felhordás miatt elég időigényes.

A viasz és olaj egyaránt szép, selymes fényt ad a fának. A viasz szilárd halmazállapotú anyagként kapható, amelyet tiszta ronggyal kell a felületbe dörzsölni, de létezik folyékony változata is, amelyet elektromos padlófényező géppel szoktak felhordani. Első alkalommal két réteg viaszt hordjunk fel, mindegyiket 3 órán át hagyjuk száradni, száradás után min­den réteget polírozzunk át. Ezután évente két alkalommal ismételjük meg a viaszolást.

Természetes bevonóanyagok

Az olajat szintén felhordhatjuk kézzel vagy géppel. Először 2 réteget hordjunk fel, mindegyik réteget legalább 4 órán át hagyjuk száradni. Az egyes rétegeket polírozzuk át. Kétévente, ill. amikor a padló felülete már kopottnak tűnik, érdemes egy-egy újabb réteg felhordásával ismételni a műveletet.

Maratás

A maratás (halványítás) ha­gyományos felületkezelési mód, amelyet különösen tölgynél szoktak alkalmaz­ni. Kissé „kimosott” hatású lesz tőle a faanyag, ugyan­akkor az erezet jobban elő­tűnik. A mérgező marató-paszta helyett felhordha­tunk egy réteg fehér emul­ziós festéket. A felületet rögtön felhordás után dörzsöljük át nem foszló ronggyal. Végül viaszol­juk a felületet.

Maratás lépései:

  1. Drótkefével rostirányban dörzsöljük át a padlóbur­kolat felületét, ezzel „megnyitva” a rostokat. Ha pácolni is szeretnénk a fát, a Színezés c. részben (l. alább) leírtak szerint járjunk el, majd egy éj­szakán át hagyjuk száradni a felületet.1. lépés
  2. Hordjuk fel a maratópasztát egy nagy vattacsomó köré tekert vászon ronggyal. Alaposan dörzsöljük be az anyagot a felületbe, hogy a fa összes póru­sába beszívódjon.2. lépés
  3. 10 perc után újra töröljük át a felületet, eltávolítva a felesleges anyagot. Néhány órán át hagyjuk szá­radni a padlót, amíg megérintve száraznak tűnik, majd a vattacsomó köré tekert ronggyal a rost­irányra merőlegesen dolgozva polírozzuk át a fe­lületet. Felületvédelemként hordjunk fel egy réteg színtelen lakkot.3. lépés

Színezés

Itt először páccal elszínezik áfát, majd a felületre a fe­lült védelemhez és a csillo­gáshoz felületvédő lakkbevonatot hordanak fel. Egyre több olyan termék kapható azonban, amely egyesíti magában a pácot és a lak­kot. Pác számtalanféle szín­változatban kapható. Vásá­roljunk elegendő pácot, amely a teljes padlófelü­letre elég.

Az esetleges sérüléseket is azon frissi­ben javítsuk ki, mert az utó­lag vásárolt, ugyanolyan színként árusított termék színárnyalata sok esetben nem egyezik teljesen. Pácolás előtt esetleg át kell csiszolni a padlót, majd porszívózással és tiszta, nedves, nem fosz­ló ronggyal át kell törölni a felületet. A szegélyele­meket a padló felületke­zelése előtt pácoljuk.

Színezés lépései:

  1. Egy festékes tálcát töltsünk meg a páccal, majd az anyagot tiszta, nem foszló ronggyal hordjuk fel a felületre. A rostokkal párhuzamosan húzogassuk végig a rongyot a felületen. A falszegélyeknél egy kisméretű ecsettel hordjuk fel az anyagot. Várjunk 10 percet, míg a pác teljesen beszívódik a póru­sokba, majd tiszta, nem foszló ronggyal töröljük le a felesleget. Egy éjszakán át hagyjuk száradni.1. lépés
  2. lépés: Amikor megszáradt a pác, porszívózzuk fel, majd tiszta, nedves ronggyal töröljük át a felületet. Ezután habszivacs festőhengerrel hordjunk fel egy réteg színtelen poliuretánlakkot, a sarkoknál és falszegé­lyeknél ecsetet használjunk. Hosszú, rostiránnyal párhuzamos mozdulatokkal dolgozzunk. A lakkot 2 órán át hagyjuk száradni.2. lépés
  3. lépés: Porszívózzuk fel a padlót, majd töröljük át, végül a 2. lépésben leírtak szerint hordjunk fel egy újabb réteg poliuretánlakkot.3. lépés

Egyéb színezőanyagok

Számtalanféle színezőanyag kapható, amelyekkel megváltoztathatjuk vagy kihangsúlyozhatjuk a fa természetes színét, ugyanakkor gondoskodhatunk a megfelelő felületvédelemről is. A padló felületét először készítsük elő, majd hordjunk fel két réteg színes lak­kot. Az egyes rétegeket 2 órán át hagyjuk száradni.

Egyéb színezőanyagok

A fapadlót festhetjük is, ehhez a fához alkalmas festékek hatalmas színválasztéka áll rendelkezé­sünkre. Az előzőekben leírtak szerint készítsük elő a felületet, majd hordjunk fel alapozót a felületre; így megakadályozhatjuk hogy a fa beszívja a festé­ket. Az alapozót festőhengerrel vagy festőecsettel vigyük fel, majd 2 órán át hagyjuk száradni. Ez­után még 2-3 réteg festéket hordjunk fel, minden egyes réteget hagyjunk egy éjszakán át száradni.