Padlóburkolatok

Fa padlóburkolat felújítása

Amennyiben a házunkban, lakásunkban már meglévő, régebbi faburkolat van (akár svédpadló, akár parketta), érdemes lehet azt felújítani; ez olcsóbb megoldás, mint ha új burkolatot készítenénk. Csiszolás és felületkezelés után a burkolat újra régi fényében tündökölhet. Elkép­zelhető, hogy a faburkolatra újabb rétegek kerültek, eze­ket szedjük fel, és vizsgáljuk meg, hogy érdemes-e felújí­tani a fapadlót. Becsüljük meg, hogy mennyi munkát jelent a szegek és a régi bevonat eltávolítása.

Alapszabályok

 • Ügyeljünk a biztonságra! Olvassuk el figyelmesen a csiszológép használati utasításait, csiszolás közben pedig viseljünk védő­maszkot, védőszemüveget és fülvédőt.
 • A fűrészport ne tartsuk a lakásban: a szabadban tároljuk fedél­lel zárható fémtartályban, és amint lehet, szabaduljunk meg tőle.
 • Csiszoláskor zárjuk el a gázkészülékek őrlángját, és ne gyújt­sunk se gyufát, se semmilyen más tüzet.

Nehézségi fok:

●○○○○

Egy régi faburkolat felújítá­sa nem igényel különösebb szakértelmet, bár a csiszo­láshoz erő és kitartás szük­séges.

Figyelem! A fűrészpor rendkívül tűzve­szélyes, ezenkívül be is rob­banhat, ezért attól a lehető leghamarabb szabaduljunk meg, a biztonsági előírások betartásával.

Szerszámok

 • Kréta; Kis fémdetektor;
 • Szeghúzó kalapács; Körfűrész/finom fogú kézifűrész;
 • Feszítővas; Bontóvéső; Csavarhúzó;
 • Fakalapács; Spatulya; Szegbeütő;
 • Padlókaparó; Parkettacsiszoló; Parketta szélcsiszoló;
 • Nem foszlós rongy.

Anyagok

 • Pallók pótláshoz; Műanyag fólia;
 • Fakonzerváló szer; Faragasztó;
 • Hintőpor; Fűrészpor;
 • Folyékony fa; Kémiai oldószer;
 • Öblítő; Finom, közepes és durva szemcséjű csiszoló­papír a csiszológéphez;
 • Könnyűbenzin;
 • Csiszolópapír kézi csiszoláshoz.

Fapadló felújítása

A padló előkészítése

Távolítsuk el az esetlegesen a faburkolatra került burkolatrétegeket, majd sétáljunk végig a faburkolaton, és ellenőrizzük, hogy nem mozog vagy nyi­korog-e valamelyik palló. Ellenőrizzük, vannak-e sérült vagy korhadt elemek. A cserélendő eleme­ket krétával jelöljük meg. A szegek helyzete alap­ján azonosítsuk be a párnafák helyét.

Jó tanács

Kézi fémdetektorral azonosítsuk be a padló alatt futó csövek helyzetét. Ha fel kell szed­nünk elemeket, rajzoljuk le az alattuk futó vezetékek nyomvonalát.

Detektor

A párnafák között ne fúrjunk, szegezzünk vagy vágjunk, mert itt vezetékek, csövek futhatnak. A csövek helyzetét egy kis, kölcsönzött fémdetektorral is beazonosít­hatjuk. Csiszolás előtt teljesen ürítsük ki a helyi­séget. Az ajtónyílásokat fedjük műanyag fóliával, az ablakokat pedig nyissuk ki.

Jó tanács

Ha nem akarjuk felszedni a nyikorgó elemet, kefével juttassunk hintőport a körülötte lévő hézagokba.

Lépések:

 1. A korhadt vagy laza elemeket ki kell cserélnünk; ehhez szeghúzó kalapáccsal húzzuk ki a párnafák­ba bevert szögeket. Ha nem tudjuk kiszedni a sze­geket, körfűrésszel vágjuk át a pallót. Arra azonban ügyeljünk, hogy a párnafát ne vágjuk át. Ezután fe­szítsük fel feszítővassal vagy bontóvésővel a pallót és a szegeket. Csaphornyos kapcsolat esetén tör­jük le a csapokat kalapáccsal és bontóvésővel, csak ezután emeljük fel az elemeket.1. lépés
 2. A korhadt elemeket ki kell cserélnünk. A pótlást kör­fűrésszel vágjuk méretre. Az új elemeket egy réteg fakonzerváló anyaggal vonjuk be, majd hagyjuk a fe­lületüket megszáradni. Ezután a párnafákhoz való szegezéssel vagy csavarozással rögzítsük az elemeket.2. lépés
 3. A lötyögő, nyikorgó elemek gyakran a párnafához való rossz illeszkedés miatt keletkeznek. Tegyünk a palló és a párnafa közé egy kis, faragasztóval be­kent fadarabot, majd a laza elemeket stabilan sze­gezzük vagy csavarozzuk a párnafákhoz.3. lépés
 4. A keskenyebb réseket fakalapáccsal a résbe ütö­getett keskeny csíkkal töltsük ki. Alternatív meg­oldásként keverjünk össze fűrészport ragasztóval, hogy tapadós pasztát kapjunk, majd ezt a keveréket spatulyával juttassuk a hézagba. A kisebb hézago­kat, kieső csomók helyét folyékony fával töltsük ki. Inkább sötétebb árnyalatot használjunk, ez termé­szetesebben néz ki.4. lépés
 5. Csiszolás előtt minden kiálló szegfejet tüntessünk el kalapáccsal és szegbeütővel, vagy húzzuk ki szeghúzó kalapáccsal. Festett felület esetén ké­miai oldószerrel távolítsuk el a lehető legnagyobb mértékben a festékbevonatot, hogy ne tömődjön el a csiszológép. A festékoldót forró vízzel és öb­lítőszerrel mossuk le a felületről.5. lépés
 6. A parkettacsiszolóba helyezzünk durva szemcsés csiszolópapírt. A csiszoló éppen csak érintse a padló felületét; vigyázzunk, nehogy kimarjuk a fa­anyagot. A rostokkal párhuzamosan haladva men­jünk végig a helyiségen. Ha különösen durva a padló felülete, átlós irányban kell haladnunk. Ez utóbbi esetben visszafelé is végig kell haladnunk a nyomvonalon. Halszálka mintázatú parketta csi­szolásakor kövessük a mintázatot, mindkét irány­ban átcsiszolva a felületet.6. lépés
 7. Amikor elértünk a helyiség túlsó falához, induljunk el visszafelé; a nyomvonalak fedjék át egymást kb. 5 cm-nyire. Ha elszakad a papírbetét vagy eltömő­dik a porzsák, cseréljük ki azokat.
 8. Amikor elkészültünk a felülettel, a szélcsiszolóba helyezzünk durva szemcséjű csiszolópapírt, majd haladjunk körbe a fal mentén.8. lépés
 9. Porszívózzuk fel a padlót. Ez­után közepes szemcséjű csi­szolópapírral újra menjünk át a teljes felületen. Az akadályok körül spatulával dolgozzunk. Végül finom szemcséjű csi­szolópapírral ismételjük meg a csiszolást, majd porszívózzuk és töröljük fel a padlót tiszta, nem foszló, könnyűbenzinnel átitatott ronggyal. Töltsük ki az esetleges lyukakat, és kézzel csiszoljuk át a kitöltés felüle­tét. Az első réteg felületkezelő anyagot még a csiszolás napján hordjuk fel.9. lépés

A teljes burkolat cseréje

A különösen rossz állapotú padlókat esetleg teljesen cserélni kell. Ehhez hasz­nálhatunk 2 cm vastag rétegelt lemezt vagy csaphornyos kialakítású puhafa pal­lókat. Utóbbit aljzatként és látszó felületként is beépíthetjük. A tömörfa eleme­ket beépítés előtt legalább 48 órán át hagyni kell a helyiségben akklimatizálód-ni. A munka megkezdése előtt a szegélyelemeket távolítsuk el.

Földszinti burkolat cseréjekor távolítsuk el a burkolatot, majd ellenőrizzük, hogy nem támadták-e meg a párnafákat kártevők, vagy azok nem korhadtak-e el. A károsodott elemeket cseréljük ki, az ép részeket fakonzerváló szerrel kezel­jük. Ha szükséges, építsünk be vízszigetelést. Ügyeljünk rá, hogy ne zárjuk el a levegő útját. Ha emeleten dolgozunk, egyszerre csak egy sor ele­met szedjünk fel és szereljünk vissza. A párnafákra merőlegesen elhelyezett elemeket egyszerűen szögezzük le.

A teljes burkolat cseréje

Csaphornyos kapcsolatnál a következő elem csapját csúsztassuk az előző elem hornyába, rétegelt lemez esetében toljuk szorosan egymás mellé az elemeket. Az elemeket körfűrésszel vagy finom fogú kézifűrésszel vágjuk méretre. Minden elem vége párnafára feküdjön fel. Győ­ződjünk meg róla, hogy a burkolat kellően masszív és stabil.