Padlóburkolatok

Mészkő és homokkő padlóburkoló lapok lerakása

A nehéz, testes lapokat ragasztó helyett ágyazóhabarcsba helyezzük, ez erősebb kötést ad. A kőburkolatot legtöbb­ször aljzatbetonra rakjuk; amennyiben fa alátétdeszkázat­ra szeretnénk rakni, szakemberrel ellenőriztessük, hogy az aljzat elbírja-e a terhelést. A fa alátétdeszkázatra polietilén­fólia vagy folyékony fólia (kent szigetelés) nedvesség elleni szigetelést kell terítenünk, mert az ágyazóhabarcsból szár­mazó nedvesség károsítja a fát, ugyanakkor a habarcsréte­get is gyengítheti.

Az aljzatbetonra nem kell aljzatkiegyen­lítőt terítenünk, illetve a fa alátétdeszkázatra sem kell ré­tegelt lemezt leraknunk, kivéve, ha az aljzat nagyon egye­netlen. A helyiség alaprajzán tervezzük meg a burkolatkiosztást, számítsuk ki a szükséges burkolóanyag mennyiséget, illetve tervez­zük meg az esetleges mintázatot.

A nehéz kőlapok nem mozdulnak el maguktól, de az egyenletes fugaszélességhez érdemes a keskenyhézagos kialakítás esetén fugakereszteket használni. A hosszabb távtartókat könnyebb eltávolítani: készítsük el saját fugakeresztjein­ket rétegelt lemezből vagy kartondobozból.

Alapszabályok a burkoláshoz

 • Ellenőrizzük, hogy az aljzatszerkezet elbírja-e a lapok és az ágyazóhabarcs tömegét.
 • A munka megkezdése előtt készítsük elő az aljzatot.
 • Kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben, illetve kövessük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a megfelelő szellőzte­tésről; amikor ragasztóval, habarccsal, felületkezelő vagy tömí­tőanyaggal dolgozunk, viseljünk erős gumikesztyűt. Amikor gépeket használunk, viseljünk védőfelszerelést, és vágáskor az elemek legyenek erősen rögzítve.

Nehézségi fok:

●●●●○

A súlyos és általában nagy­méretű kőlapokkal nehéz dol­gozni. A mészkő és homokkő porózus, ezért felületkezelni kell, hogy ne szennyeződjön el. Az ágyazóhabarccsal ne­hezebb dolgozni, mint a ragasztóval, mivel előbbi gyor­sabban elveszíti a képlé­kenységét.

Szerszámok

 • Csapózsinór; Fugakeresztek (tetszőleges);
 • Sarokcsiszoló; Kőzetfúró és félköríves keresztmetszetű reszelő;
 • Gyémántélű körfűrész; Porszívó/puha kefe vagy söprű;
 • Festőhenger; Habverő; Kőműveskanál;
 • Gumikalapács; Szintező; Vonalzó;
 • Tiszta szivacs/rongy; Hegyes vakolókanál;
 • Fugázó pálca;
 • Kinyomópisztoly (csak nedves helyiségekben).

Anyagok

 • Kőlapok;
 • Kartonpapír;
 • Felületkezelő anyag kőburkolathoz;
 • Habarcs;
 • Tömítőanyag (csak nedves helyiségekben)-

Mészkő és homokkő padlóburkoló lapok beépítése

A lapok előkészítése

Válogassuk át színek szerint a lapokat, majd rakjuk őket a helyiség különböző pontjain halmokba. Ha bontásból származó, szabálytalan elemeket hasz­nálunk, úgy tervezzük meg a burkolatkiosztást, hogy a nagyobb elemek a helyiség közepére ke­rüljenek, a kisebbek pedig a szélére (így keveseb­bet kell vágnunk).

Mészkő lapok

A kőlapok rendkívül nehezek, így óvatosan dolgozzunk velük! A lerakás előtt jelöljünk ki két egymásra merőleges tengelyke­resztet a helyiség középpontjában, majd a negye­delős módszer szerint módosítsuk a helyzetét.

Jó tanács

A testes mészkő és homokkő lapokat leg­alább 3-6 mm-es fugahézagokkal rakjuk le, hogy a megfelelő mennyiségű fugázó­anyag biztosan a helyükön tartsa a lapokat.

Lépések a burkoláshoz:

 1. A kijelölt segédvonalak mentén szárazon rakjuk ki a lapokat. A lapok között hagyjunk 3-20 mm szé­les fugákat, attól függően, hogy milyen összhatást szeretnénk elérni. Ha szükséges, használjunk fu­gakereszteket. Ezután töltsük ki a térnegyedeket a lapokkal, a szélső, vágott sorok kivételével.1. lépés
 2. Mérjük le a szélső sorok szélességét. Vonjunk le belőle legalább 6 mm-t (2×3 mm) a fal melletti és a csempék közötti hézagokhoz.2. lépés
 3. Vágjuk méretre a szélső lapokat, ehhez hasz­náljunk kartonpapírt. Törjük el a lapokat, az ívek kialakításához használjunk sarokcsiszolót, a lyukakhoz kőzetfúrót. Az éleket félköríves keresztmetszetű reszelővel simítsuk le.3. lépés
 4. A lapokat porszívóval vagy kefével tisztítsuk meg. Beépítés előtt be kell vonni őket felületkezelő anyaggal, hogy porózus anyaguk ne színeződjön el a habarcstól. A felületkezelő anya­got festőhengerrel hordjuk fel, majd 30 perc múlva tiszta ronggyal vagy szivaccsal itassuk fel. Ezután egy éjszakán át hagyjuk száradni a felületet.4. lépés
 5. Amint kiraktuk az egész felületet, és elégedettek vagyunk az összhatással, vakolókanállal vagy habverővel a gyártó utasítá­sainak megfelelően keverjünk össze ágyazóhabarcsot; a száraz keverékhez annyi vizet adagoljunk, hogy krémes állagú keve­réket kapjunk. A habarcs hamar kötni kezd, ezért csak annyi keveréket készítsünk el egyszerre, amennyit egy órán belül fel tudunk használni.5. lépés
 6. Emeljünk fel az ajtótól legtávolabbi sarokban 10 lapot, majd hordjuk fel a habarcsot kőműveskanállal; kb. 1 cm mélységű ágyazóhabarcs réteget készítsünk.6. lépés
 7. A lapok lerakását a falaknál kezdjük, innen haladjunk a helyiség belseje felé. Ha szükséges, a lapok közé helyezzünk fugakeresz­teket. Lerakás közben enyhén forgassuk meg a lapokat, hogy jobban beletapadjanak a ragasztóba, és gumikalapáccsal ütögessük meg őket, hogy eltávozzanak alóluk a levegőbuborékok. Munka közben szintezővel rendszeresen ellenőrizzük, hogy sík-e a felület (ha kell, vonalzóval segítsük a műveletet). A lapok vastagságkü­lönbségeit az ágyazóhabarcs mennyiségével ellensúlyozzuk.7. lépés
 8. Emeljünk fel újabb 10 lapot, majd az előzőekben leírtak sze­rint folytassuk a lerakást. Ne térdeljünk és ne lépjünk rá a fris­sen lerakott lapokra. Folyamatosan töröljük le a felesleges habarcsot a lapok felületéről nedves szivaccsal vagy ronggyal, és legalább 3 órán át hagyjuk kötni a burkolatot.8. lépés
 9. Távolítsuk el a fugakereszteket. Következhet a hézagolás, ame­lyet szintén ágyazóhabarccsal készítünk. A 4. lépésben leírtak szerint keverjük ki a habarcsot, egyszerre kb. félvödörnyi mennyiséggel dolgozzunk. A munkát az egyik sarokban kezdjük; hegyes vakolókanállal juttassuk a habarcsot a köztes és a fal­csatlakozás melletti hézagokba. Lehetőleg kevés habarcsot öntsünk a kőlapok felületére.9. lépés
 10. Munka közben rendszeresen töröljük le a felesle­ges fugázóanyagot a felületről nedves szivaccsal vagy ronggyal; minden lapot (átlós irányban) egyszer töröljünk át, így nem szedjük ki a fugázó­anyagot a hézagokból. Rendszeresen öblítsük ki a szivacsot tiszta vízben, majd alaposan nyomkodjuk ki.10. lépés
 11. A hézagolás és áttörlés után fugázó pálcával simít­suk el a fugák felületét. A fugákat 3 órán át hagyjuk kötni.11. lépés
 12. Nedves szivaccsal vagy ronggyal töröljük le a fe­lületről a rajta maradt fugázóanyagot. A fugázóha­barcsot 3 órán át hagyjuk kötni, majd porszívózzuk vagy seperjük fel a felületet. Hordjunk fel a festő­hengerrel még egy réteg felületkezelő védőbevo­natot, alaposan bedolgozva a fugák közé. Szivac­csal itassuk fel a felesleges anyagot, majd egy éjszakán át hagyjuk száradni.12. lépés
 13. (Vizes helyiségekben): Konyhában, fürdőszobában és egyéb vizes helyi­ségekben a fal és a padlóburkolat csatlakozását tömíteni kell. A tömítőanyagot kinyomópisztollyal juttassuk a résbe, majd legalább 24 órán át hagy­juk kötni.13. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Védőbevonat kő padlólaphoz
 2. Fugázóanyag (habarcs)
 3. Mészkő/homokkő padlólapok
 4. Készen kapható ágyazóhabarcs
 5. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Védőbevonat kő padlólaphoz
 2. Fugázóanyag (habarcs)
 3. Mészkő/homokkő padlóburkoló lapok
 4. Készen kapható ágyazóhabarcs
 5. Polietilénfólia/ kent vízszigetelés
 6. Meglévő párnafák és alátétdeszkázat