Padlóburkolatok

Mozaikpadló lerakása lépésenként

Mielőtt leraknánk az új burkolatot, szedjük fel a régi pad­lóburkolatot, és gondoskodjunk róla, hogy az aljzat tiszta és sima legyen. Az aljzatbetonra hordjunk fel aljzatki­egyenlítőt, a fa alátétdeszkázatra erősítsünk 6 mm vas­tag, hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt le­mezt.

A helyiség alaprajzán tervezzük meg a burkolatkiosztást és rajzoljuk fel az esetleges mintáza­tot. A mozaikburkolatnál a hézagok adot­tak; a hordozóhálóra kasírozott mozaiklap-mezőket csak egymás mellé kell tolni, és a lapocskák közötti fugákkal egyező szélességű hézag keletkezik. Amennyiben széle­sebb hézagokat szeretnénk, használjunk a kereskedelem­ben kapható vagy házilag elkészített fugakereszteket.

Alapszabályok

 • A munka megkezdése előtt készítsük elő az aljzatot; különösen ügyeljünk rá, hogy az aljzat kellően merev és sík legyen.
 • Az alapanyagokat egyszerre vásároljuk meg, így a minőség és a szavatosság is összhangban lesz.
 • Kérjünk tanácsokat az építőanyag-kereskedésben, illetve köves­sük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőztetéséről, amikor pedig ragasztóval, tömítőanyaggal, ha­barccsal vagy fugázóanyaggal dolgozunk, viseljünk erős gumikesztyűt.

Nehézségi fok:

●●○○○

A mozaiklapokkal könnyű dolgozni, mivel azok könnyűekés kicsik, egyszerűen méretre vághatok és könnyű őket szabályosan lerakni. Mivel a mozaiklapok leg­többször mázasak, nincsen szükség külön felületkeze­lésre. A bonyolultabb min­tákat ugyanakkor nehéz ki­rakni.

Szerszámok

 • Metszőolló/univerzális kés; Csempevágó csípőfogó;
 • Csapózsinór; Fugakeresztek (tetszőleges);
 • Ragasztószalag 3 mm-es fogazató simító (fogazott glettvas);
 • Szintező; Vonalzó; Gumikalapács;
 • Tiszta szivacs/rongy; Fugázó simító;
 • Kinyomópisztoly (nedves területeken); Porszívó/puha kefe vagy seprű
 • Festőhenger (mázatlan változatnál).

Anyagok

 • Mozaik padlóburkolat; Kartonpapír; Ragasztó mozaik padlóburkolathoz;
 • Vízhatlan fugázóanyag; Tömítőanyag (nedves helyiségekben);
 • Felületkezelő védőbevonat (mázatlan változatnál).

Mozaiklapok lerakása

A lapok előkészítése

A mozaiklapokat a kereskedelemben hordozóhá­lóra kasírozva árulják; amennyiben szükséges, a háló szétvágásával daraboljuk fel a mozaiklap ­mezőket. Ehhez használjunk metszőollót vagy univerzális kést. Az egyes lapocskákat mozaik­ csípőfogóval darabolhatjuk fel.

A lapok előkészítése

Amikor méretre vágtuk az elemeket, rakjuk őket halomba. Rajzol­junk a helység középpontjába két egymásra me­rőleges tengelykeresztet, majd a negyedelős mód­szer szerint módosítsuk a helyzetüket. Ha szegélyt is ki akarunk rakni, azzal kezdjük a munkát.

Lépések:

 1. A segédvonalak mentén rakjuk le a lapokat. A hálóra kasírozott elemekből álló lapokat egyszerűen toljuk egymás mellé, a túlnyúló hálónak köszön­hetően automatikusan kialakulnak a hézagok. Ha viszont szélesebb fugákat szeretnénk, műanyag fugakereszteket használjunk. Az elemeket ideiglene­sen ragasztószalaggal rögzítsük. Ezután a helyiség középpontjából kiin­dulva töltsük ki a térnegyedeket, kivéve a szélső sor helyét.1. lépés
 2. Csövek és egyéb elemek körül sablonok alapján vágjuk mé­retre és formára az elemeket. A hálót metsző­ollóval vagy univerzális késsel vágjuk szét; a falaknál ne feledkezzünk meg a 3 mm-es hézagról. Ahol szükséges, szedjük le a lapokat a hordozóhálóról.2. lépés
 3. Amikor szárazon kiraktuk a teljes padlófelületet, és elégedet­tek vagyunk az összhatással, emeljünk fel kb. 10 lapot, majd öntsünk a helyükön a padlóra egy kevés ragasztót. Oszlas­suk el fogazott simítóval, enyhén „átfésülve” a felületet. Kb. 6 mm-es ragasztóréteget alakítsunk ki.3. lépés
 4. A lerakást a falnál kezdjük, és innen haladjunk az ajtó felé. Az egyes lapokat enyhén forgassuk el lerakáskor, hogy jól be­letapadjanak a ragasztóba. Munka közben rendszeresen ellenőrizzük, hogy sík-e a felület (ha kell, vonalzóval segítsük a műveletet).4. lépés
 5. Emeljünk fel újabb 10 lapot, majd az előzőekben leírtak sze­rint folytassuk a munkát. A lapokat ütögessük meg gumikala­páccsal, hogy eltávozzanak alóluk a levegőbuborékok. Csak annyi ragasztót terítsünk le egyszerre, amennyit annak meg­kötése előtt le tudunk fedni. Ne térdeljünk vagy lépjünk rá a frissen lerakott lapokra. Munka közben rendszeresen töröljük le a felületről a rákerült ragasztót. A burkolatot egy éjszakán át hagyjuk kötni.5. lépés
 6. Ezután fugázzuk a felületet, egyszerre azonban csak kb. 0,5 L fugázóanyaggal dolgozzunk (fontos, hogy vízhatlan fugázó­anyagot használjunk). Először az ajtótól legtávolabbi sarokban öntsük a felületre a fugázóanyagot, majd fugasimítóval juttas­suk be a hézagokba. A simítót a padlóhoz képest 60°-os szög­ben tartsuk, és nyolcas alakban mozgassuk, hogy a fugázó­anyag egyenletesen jusson be a hézagokba.6. lépés
 7. Munka közben rendszeresen töröljük le nedves szivaccsal a felesleges fugázóanyagot a felületről. Minden lapot (átlósan haladva) csak egyszer tö­röljünk át, hogy ne szedjük ki a fugázóanyagot a hézagokból. A szivacsot időről időre öblítsük át tiszta vízben, majd alaposan nyomkodjuk ki.7. lépés
 8. Tiszta, nedves ronggyal töröljük le a felületen ma­radt felesleges fugázóanyagot.8. lépés
 9. (Vizes helyiségekben): Konyhában, fürdőszobában és egyéb vizes helyi­ségekben a burkolatot a fal csatlakozásoknál és a szaniterberendezések körül tömíteni kell. A tömítő­anyagot kinyomópisztollyal juttassuk a hézagokba, majd 24 órán át hagyjuk kötni.9. lépés
 10. A mozaikburkolaton túl sok apró fuga van ahhoz, hogy azokat egyenként felületkezeljük. A teljes fe­lületet csak mázatlan lapok esetén vonjuk be felü­letkezelő anyaggal. Előtte azonban seperjük fel vagy porszívózzuk át a felületet, majd festőhengerrel hord­juk fel a védőbevonatot. A felhordás után 30 perccel itassuk fel a felesleges anyagot a felületről, majd egy éjszakán át hagyjuk száradni.10. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon

Aljzatbetonon

 1. Felületkezelő védő­bevonat (csak mázatlan lapok esetén)
 2. Vízhatlan fugázóanyag
 3. Mozaiklapok
 4. Ragasztó mozaik padlóburkolathoz
 5. Aljzatkiegyenlítő
 6. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton

Fa alátétdeszkázaton

 1. Felületkezelő védő­bevonat (csak mázatlan lapok esetén)
 2. Vízhatlan fugázóanyag
 3. Mozaiklapok
 4. Ragasztó mozaik padlóburkolathoz
 5. 6 mm vastag, hígított PVA-ragasztóval felület­kezelt rétegelt lemez
 6. Meglévő deszkázat és párnafák