Padlóburkolatok

Pala padlóburkolatának lerakása, burkolás

Mielőtt leraknánk az új padlóburkolatot, távolítsuk el a ré­git (bár a palaburkolatot lerakhatjuk régi kerámiaburko­latra, amennyiben az kellően stabil; ugyanakkor ezzel eset­leg túlságosan megnő a padló szerkezeti magassága), és gondoskodjunk a tiszta és sima aljzatfelületről. Az aljzat­betonra terítsünk aljzatkiegyenlítőt, a fa alátétdeszkázatra erősítsünk 6 mm vastag, hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemezt.

A helyiség alaprajzán tervezzük meg a burkolatkiosztást, becsüljük meg a burko­lólapok szükséges mennyiségét, és rajzoljuk fel az esetleges mintázatot. A padlófelület száraz kirakása­kor használjunk fugakereszteket. A kereskedelemben kap­ható műanyag fugakeresztek helyett magunk is elkészíthet­jük távtartóinkat rétegelt lemezből vagy kartondobozból.

Alapszabályok

 • A burkolás megkezdése előtt gondosan készítsük elő az aljzatot.
 • Az összes alapanyagot egyszerre vásároljuk meg, így a minőség és a szavatossági idő összhangban lesz.
 • Kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben, illetve kövessük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Viseljünk hosszú kesztyűt, amely be­takarja a csuklónkat, így nem fogja felsérteni a kezünket a pala­lapok éles pereme. Megfelelően szellőztessük a helyiséget, és amikor ragasztóval, habarccsal, tömítő- vagy felületkezelő anyag­gal dolgozunk, viseljünk erős gumikesztyűt. Amikor gépekkel dolgozunk, legyen rajtunk védőszemüveg, védőmaszk, fülvédő és kesztyű. A vágandó elemeket mindig stabilan rögzítsük.

Nehézségi fok:

●●●○○

A változó vastagságú, töré­keny és éles pala burkoló­lapok lerakása nem egyszerű feladat. A pala mindemellett vízhatlan felületet képez, így nem kell felületkezelő védő­bevonattal ellátnunk.(Ha nem vízálló fugázást készí­tünk, a fugákat felületkezel­nünk kell.)

Szerszámok

 • Csapózsinór; Fugakeresztek (tetszőleges);
 • Sarokcsiszoló; Kőzetfúró és félkör keresztmetszetű reszelő;
 • 3 mm-es fogazató foga­zott simítólap (fogazott glettvas); Gumikalapács;
 • Szintező; Vonalzó; Tiszta szivacs/rongy;
 • Fugasimító; Fugázó pálca;
 • Kinyomópisztoly (nedves területeken)
 • Porszívó/puha kefe vagy seprű; Ecset.

Anyagok

 • Pala padlólapok
 • Kartonpapír
 • Ragasztó pala padlólapokhoz
 • Fugázóanyag
 • Tömítőanyag (nedves területeken)
 • Felületkezelő védőbevonat

Pala padlóburkoló lapok lerakása

A lapok előkészítése

A palalapok pereme élesebb az általában használt hidegburkolatokénál, ezért azokkal különösen óvatosan dolgozzunk. A lapok vastagsága nem telje­sen azonos, ezért a lerakás megkezdése előtt válogassuk át azokat. A változó lapvastagságot a ragasztóréteggel küszöbölhetjük ki.

Jó tanács

A pala burkolólapok színe és vastagsága is változó. Ne használjunk fel olyan lapokat, amelyek túlságosan elütnek a többitől.

A pala könnyen csorbul; a sérült elemeket válogassuk ki, és ezekből készítsük a szélekre kerülő vágott eleme­ket. Színek szerint is válogassuk át a lapokat, majd rakjuk őket halmokba a helyiség több pontján. Ezután a szoba középpontjában rajzoljunk fel két egymásra merőleges tengelykeresztet, majd a negyedelős módszer szerint módosítsuk helyze­tüket.

Burkolás palával

Jó tanács

Először a vastagabb lapokat rakjuk le, majd vastagabb ragasztóágyazatba a vékonyab­bakat.

Lépések:

 1. A segédvonalak mentén rakjunk ki szárazon egy sor lapot. A lapok között hagyjunk 6-10 mm széles hézagot (ha szükséges, használjunk fugakereszte­ket). Ezután rakjuk ki a térnegyedeket, a helyiség középpontjától a falak felé haladva. A szélső, vágott elemekből álló sor helyét hagyjuk üresen.1. lépés
 2. Szabjuk le a szélső sorok vágott elemeit. Ne feledkezzünk meg a falak mentén hagyott 3 mm-es hézagról! A lapokat sarokcsiszolóval daraboljuk; a vékonyabb lapokat csempevágóval vagy bontóvésővel és kalapáccsal is eltörhet­jük. A lyukakat kőzetfúróval fúrjuk ki, az éleket félkör kereszt­metszetű reszelővel dolgozzuk el. A csövek köré kerülő és sarokelemeket kartonpapír sablon alapján szabjuk formára.2. lépés
 3. Amikor kiraktuk az egész felületet és elégedettek vagyunk az eredménnyel, az ajtótól legtávolabb eső sarokban szedjünk fel kb. 10 lapot. Öntsünk az aljzatra ragasztót, majd terítsük el a fogazott simítóval, enyhén „átfésülve” a felületet. A ragasz­tóréteg vastagsága kb. 6 mm legyen.3. lépés
 4. A lapok lerakását a falnál kezdjünk, innen haladjunk a helyiség középpontja felé. Amennyiben szükséges, folyamatosan hasz­náljunk fugakereszteket. A lapokat lerakáskor enyhén forgas­suk meg, hogy a lehető legjobban beletapadjanak a ragasztó­ba, és ütögessük meg őket gumikalapáccsal, hogy eltávozza­nak alóluk a levegőbuborékok. Munka közben rendszeresen ellenőrizzük, hogy sík-e a felület (ha kell, vonalzóval segítsük a műveletet). A vékonyabb lapok magasságát plusz ragasztó­val egyenlítsük ki.4. lépés
 5. Emeljünk fel újabb 10 lapot, majd az előzőekben leírtak sze­rint folytassuk a munkát, amíg teljesen lefedtük a teljes felüle­tet. Egyszerre csak annyi ragasztót terítsünk el, amennyit an­nak megkötése előtt le tudunk fedni. Ne térdeljünk vagy lép­jünk rá a frissen lerakott lapokra. Munka közben rendszeresen töröljük le a lapok felületéről a felesleges ragasztót nedves szivaccsal. A burkolatot hagyjuk egy éjszakán át kötni.5. lépés
 6. Távolítsuk el a fugakereszteket, majd fugázzuk a felületet. Egy­szerre csak kb. 0,5 L fugázóanyaggal dolgozzunk. A munkát az egyik sarokban kezdjük: öntsünk a fugákra fugázóanyagot, majd fugasimítóval egyenletesen eloszlatva nyomkodjuk a fugákba. A fugasimítót tartsuk a felületre 60°-ban megdöntve, Egyenletes nyomással teljesen töltsük ki a hézagokat.6. lépés
 7. A felesleges fugázóanyagot munka közben rend­szeresen töröljük le nedves szivaccsal a felületről. Egy lapot (átlós irányban haladva) csak egyszer töröljünk át, hogy ne szedjük ki a fugázóanyagot a hézagokból. A szivacsot rendszeresen öblítsük ki tiszta vízben, majd alaposan nyomkodjuk ki. Amikor befejeztük a fugázást és áttöröltük a pad­lót, húzzuk végig a fugák felületén a fugázó pálcát. A fugákat hagyjuk 3 órán át kötni.7. lépés
 8. Vízzel és puha ronggyal töröljük le a felületen ma­radt fugázóanyagot.8. lépés
 9. (Vizes helyiségekben): Konyhában, fürdőszobában és egyéb vizes helyi­ségekben a felületet vízhatlanná kell tenni. Ehhez a falak és a burkolat közötti hézagokat töltsük ki tö­mítőanyaggal. A tömítőanyagot kinyomópisztollyal juttassuk a hézagokba, majd 24 órán át hagyjuk kötni.9. lépés
 10. Porszívózzuk vagy seperjük fel a felületet. Ezután (ha nem vízálló fugát használtunk) a fugákat húz­zuk át védőbevonatba mártott ecsettel. A felület­kezelő anyag ne kerüljön a lapok felültére; az eset­leges cseppeket azonnal töröljük fel. A védőbevo­natot hagyjuk 4 órán át száradni.10. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Felületkezelő védő­bevonat (nem vízhatlan fugánál, csak a fugákon)
 2. Fugázóanyag
 3. Pala padlólapok
 4. Ragasztó pala padlólapokhoz
 5. Aljzatkiegyenlítő
 6. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Felületkezelő védő­bevonat (nem vízhatlan fugánál, csak a fugákon)
 2. Fugázóanyag
 3. Pala padlólapok
 4. Ragasztó pala padlólapokhoz
 5. 6 mm vastag, hígított PVA-ragasztóval felület­kezelt rétegelt lemez
 6. Meglévő alátétdeszkázat és párnafák