Padlóburkolatok

Terrakotta padlóburkolat lerakása

Mindenek előtt távolítsuk el a régi padlóburkolatot, és győződjünk meg róla, hogy az aljzat kellően tiszta és sima-e. Az aljzatbetonra hordjunk fel aljzatkiegyenlítőt, a fa alátétdeszkázatra fektessünk hígított PVA-ragasztóval kezelt rétegelt lemezt A helyiség alap­rajzán tervezzük meg a burkolatkiosztást, és rajzoljuk fel az esetleges mintázatot.

A terrakotta bur­kolatot általában nagyobb (2 cm széles) fugákkal rakják le, ezért nem feltétlenül van szükség távtartó fugakeresz­tekre. Ha azonban keskeny hézagokkal szeretnénk lerak­ni a burkolatot, használjuk a fugakereszteket, amelyeket fugázás előtt aztán eltávolítunk.

Alapszabályok

 • Készítsük elő megfelelően az aljzatot.
 • Egyszerre vásároljuk meg az alapanyagokat, így a minőség és a szavatossági idő összhangban lesz.
 • Kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben, és kövessük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a helyiség megfelelő’ szellőztetéséről, amikor pedig ragasztóval, habarccsal, felületke­zelő vagy tömítőanyaggal dolgozunk, viseljünk erős gumikesz­tyűt. Amikor gépekkel dolgozunk, legyen rajtunk fülvédő, vé­dőszemüveg, gumikesztyű és porvédő maszk, és ügyeljünk rá, hogy a vágandó elemek szorosan rögzítve legyenek.

Nehézségi fok:

●●●○○

A terrakotta burkolatot álta­lában viszonylag széles fu­gákkal készítik, így a kisebb hibák kevésbé feltűnőek. Ugyanakkor a terrakotta bur­kolólapok nehezebben dara­bolhatok, és nagyon poró­zusak, emiatt fontos a meg­felelő felületkezelés és kar­bantartás.

Szerszámok

 • Ecset; Csapózsinór; Ragasztószalag; Fugakereszt (tetszőleges);
 • Sarokcsiszoló Kőzetfúró és félkör keresztmetszetű reszelő 3 mm-es fogazatú simító (fogazott glettvas);
 • Gumikalapács; Szintező; Vonalzó; Tiszta rongy/szivacs
 • Porszívó/puha kefe vagy seprű; Festőhenger; Fugázó simító; Fugázó pálca;
 • Kinyomópisztoly (nedves helyeken); Elektromos csiszoló (tetszőleges).

Anyagok

 • Terrakotta padlóburkoló lapok; Védőbevonat terrakottához; Kartonpapír;
 • Terakotta ragasztó; Fugázóanyag; Tömítőanyag (nedves helyiségekben)
 • Terrakotta-viaszpolitúr

Terrakotta burkolólapok beépítése

A lapok előkészítése

A terrakotta igen porózus anyag, ezért a ragasztó és a fugázóanyag könnyen foltot hagyhat rajta. Látszó felükkel felfelé rakjuk le a lapokat (vannak olyan burkolólapok, amelyek mindkét oldala egyforma, ezeknél most döntsük el, hogy melyik felük kerül felülre).

Töröljük le a lapokról a port erősen kicsavart nedves ronggyal, majd ecsettel hordjunk fel rájuk egy réteg terrakottához használható védő­bevonatot. A felhordás után 30 perccel itassuk fel tiszta ronggyal a felesleges felületkezelő anyagot, majd egy éjszakán át hagyjuk a lapokat száradni. Amíg a védőbevonat szárad, ne érjünk a lapokhoz!

Terrakotta lerakása

Válogassuk át szín és vastagság szerint a la­pokat, majd a látszó felükkel felfelé elhelyezve rakjuk őket halmokba. A terrakotta lapok könnyen csorbulnak; a csorba elemeket válogassuk ki, eze­ket használjuk majd fel a vágott elemekhez. A szoba középpontjában rajzoljuk fel a két egy­másra merőleges segédvonalból álló tengelyke­resztet, majd a negyedelős módszer szerint módosítsuk helyzetüket.

Lépések:

 1. A segédvonalak mentén rakjuk ki szárazon a lapo­kat. Ha kell, rövid ragasztószalag-darabokkal rög­zítsük őket. A lapok között hagyjuk ki a fugahéza­gokat; ennek szélessége a kívánt összhatástól függ, de akár 2 cm is lehet. Keskenyebb fugahé­zag esetén használjuk a távtartó fugakereszteket. Ezután a helyiség középpontjából kifelé haladva töltsük ki a térnegyedeket, míg a szélső sorok helyének kivételével a teljes padlófelület le van fedve.1. lépés
 2. Szabjuk le a szélső sorok vágott elemeit. Ne feledkezzünk meg a falak mentén lévő, legalább 3 mm széles fugahézagokról (a 2 cm-es hézag itt túl széles lenne) sem. A csövek köré, illetve a sarkokba kerülő elemeket kartonpapír sablon alapján vágjuk méretre. A vastagabb ele­meket sarokcsiszolóval, a vékonyabbakat csempevágóval vagy bontóvésővel és kalapáccsal daraboljuk. A lyukakat kő­zetfúróval fúrjuk ki, majd reszelővel törjük le az éleket.2. lépés
 3. Amikor szárazon kiraktuk az elemeket, és elégedettek va­gyunk az összhatással, az ajtótól legtávolabbi sarokban emel­jünk fel kb. 10 lapot. Öntsünk egy kevés ragasztót az aljzatra, majd fogazott simítóval terítsük el, enyhén „átfésülve” az anyagot. Kb. 6 mm vastag ragasztóréteget alakítsunk ki.3. lépés
 4. A faltól indulva kezdjük el lerakni a lapokat; az egyes elemeket lerakáskor enyhén forgassuk meg, hogy jól belenyomódjanak a ragasztóba. Ha szükséges, helyezzünk a lapok közé fugakereszteket. Gumikalapáccsal ütögessük meg a lapokat, hogy eltávozzanak alóluk a levegőbuborékok. Munka közben rend­szeresen ellenőrizzük szintezővel, hogy sík-e a felület, ha kell, vonalzóval segítsük a műveletet.4. lépés
 5. Emeljünk fel újabb 10 lapot, majd az előzőekhez hasonlóan folytassuk a munkát. Csak annyi ragasztót terítsünk el egyszerre, amennyit annak megkö­tése előtt le tudunk fedni. Lehetőleg ne térdeljünk vagy ne lépjünk rá a fris­sen lerakott burkolatra, a felesleges ragasztót pedig menet közben folya­matosan törölgessük le a felületről nedves ronggyal vagy szivaccsal. A burkolatot egy éjszakán át hagyjuk kötni.5. lépés
 6. Távolítsuk el a fugakereszteket. Seperjük vagy porszívózzuk fel a felületet, majd festőhengerrel hordjunk fel egy újabb réteg felületkezelő anyagot. A felhordás után 30 perccel töröljük át a felületet tiszta ronggyal, majd egy éjszakán át hagyjuk szá­radni a védőbevonatot.6. lépés
 7. Fugázzuk a burkolatot, egyszerre 0,5 L fugázóanyaggal dol­gozzunk. A sarkokban kezdjük a munkát; öntsük a fugázóanya­got a hézagokra, majd fugázó simítóval egyenletesen oszlas­suk el. A fugázó simítót a padlófelületre 60°-ban tartsuk, és kellő nyomással juttassuk be vele az anyagot a fugákba.7. lépés
 8. A lapok felületére került felesleges fugázóanyagot nedves szi­vaccsal folyamatosan törölgessük le. Egy lapot (átlós irány­ban haladva) csak egyszer töröljünk át, hogy ne sodorjuk ki az anyagot a fugákból. Időről időre öblítsük ki a szivacsot tisz­ta vízben, majd alaposan nyomjuk ki.8. lépés
 9. Amikor befejeztük a fugázást, és áttöröltük a felületet, fugázó ­pálcával simítsuk le a fugák felületét. Ezután 3 órán át hagyjuk kötni a fugákat.9. lépés
 10. Vízzel és puha ronggyal töröljük le az esetleges fugamarad­ványokat.10. lépés
 11. (vizes helyiségekben) Fürdőszobákban, konyhában vagy egyéb vizes helyiségek­ben a padlóburkolat és a falak, illetve a szaniterberendezések csatlakozását vízhatlan tömítéssel kell ellátni. A tömítőanya­got kinyomópisztollyal juttassuk a hézagokba, majd 24 órán át hagyjuk száradni.11. lépés
 12. Porszívózzuk vagy seperjük fel a felületet. Ezután festőhengerrel hordjunk fel egy harmadik réteg felületvédő bevonatot, amelyet a fugákba is alaposan belenyomkodunk. A felhordás után 30 perc­cel tiszta ronggyal itassuk fel a felesleges anyagot, majd egy éj­szakán át hagyjuk száradni a felületet.
 13. Hordjunk fel egy réteg terrakotta-viaszpolitúrt, majd puha ronggyal vagy elektromos polírozógéppel polírozzuk át a felületet. Mivel a ter­rakotta nagyon porózus, rendszeres viaszos polírozást igényel, csak így lesz vízhatlan.13. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon

Aljzatbetonon

Fa alátétdeszkázaton

Fa alátétdeszkázaton