Szobafestés-tapétázás tudástár

Festékhibák, alkalmazástechnikai hiányosságok

Ebben a cikkben a leggyakrabban előforduló festékhibákat és alkalmazástech­nikai hiányosságokat tárgyaljuk amelyek beltéri festékeknél és kültéri festékeknél is előfordulhatnak..

Nem megfelelő fedőképesség

A fedőképességgel kapcsolatos problémákat a csekély rétegvastagság vagy az ala­csony pigmenttartalom okozza. A kis rétegvastagság oka a túlzott mértékű hígító ada­golás, az alacsony pigmenttartalom pedig annak tulajdonítható, hogy a festéket fel­használás előtt nem keverték fel eléggé.

Átvérzés

Világos színű festék felhordása után előfordulhat, hogy az alapozó színe „átvérzik”. Ennek oka az, hogy a fedőzománc hígítója feloldja az alapozó festék pigmentjeit, és azok a festékfilm felszínére úsznak. Ez akkor fordulhat elő, ha túl erős hígítót alkal­mazunk, illetve ha az alapozó nem száradt meg eléggé.

Mattulás és okai

Ha a festék túl szárazon kerül felhordásra – különösen szórás esetén – a festékfilm nem tud fényes felszínűvé terülni. Ha a festék száradása kismértékű szellőztetés mel­lett vagy anélkül történik, a hígító gőzei a festékfilmben maradnak. Ha nem megfele­lő bevonatrendszert alkalmazunk: pl. nem a fedőzománcnak megfelelő alapozó hasz­nálata, vagy a fedőzománc porózus felületre közbenső alapozó nélkül történő felhor­dása esetén a festékfilm beszívódik a felületbe.

Kétkomponensű poliuretán termékeknél, melynek térhálósítója izocianát alapú, szintén előfordulhat a fényesség csökkenése, melyet a lejárt szavatosságú térhálósító okozhat.

Homályosodás

Ez a jelenség nagyon hasonló a fényesség csökkenéséhez, és a kettőt gyakran össze­keverik. Oka, hogy gyorsan párolgó hígítót használnak alacsony hőmérsékleten vagy ma­gas relatív páratartalom mellett. A hígító gyors párolgása miatt a festékfilm felülete le­hűl, melynek következtében a levegő víztartalma lecsapódik a még nedves festéken. A homályosodás fehéres elszíneződés vagy fényességcsökkenés formájában jelentkezik.

Tapadási problémák

Kétféle tapadási problémát különböztetünk meg: a bevonatrendszeren belüli ta­padási problémák, illetve a felülethez történő tapadás. Az első esetben meg kell bi­zonyosodni arról, hogy elfogadott bevonatrendszerről van-e szó. A termékismerte­tők segítségével meg kell állapítani, hogy a különböző termékek festése „nedves a nedvesen” rendszerrel történhet-e, csiszolással vagy anélkül, illetve ellenőrizni kell az átfesthetőség minimális és maximális idejét.

Arról is meg kell győződni, hogy ned­ves csiszolás után a csiszolt kitt vagy alapozó megszáradt-e, ellenkező esetben ned­vességtől buborékok képződhetnek. A második esetben általában a tapadási elégte­lenség a nem megfelelő termék kiválasztására, illetve nem elégséges felülettisztítás­ra és/vagy előkészítésre vezethető vissza.

Színpontossági problémák

A szigorú minőségellenőrzés ellenére előfordulhat, hogy két sarzs-ban gyártott azonos színszámú termék színárnyalata enyhén eltér. Ha lehetséges, ugyanazon sarzs-ban gyártott dobozokat vásárolják a tökéletes színegyezőség érdekében.

Minden, de különösen a kültérben felhordott festék, idővel megfakul. Ezért, még ha ugyanazon sarzs-on belül gyártott színekről van is szó, a korábban felhordott fes­ték színe eltér a friss festékétől. Mindig meg kell győződni arról, hogy a festék alaposan fel van-e keverve a doboz­ban annak érdekében, hogy a legkisebb üledék is visszakeveredjen, és hogy ugyano­lyan legyen a festék színe a doboz alján, mint a tetején.

Zsugorodás

Erős zsugorodás a már nem nedves, de még nem eléggé száraz (kötött) bevonat át­festésekor fordulhat elő. Oka, hogy a már felvitt réteg részben feloldódik az új rétegben. Kisebb mértékű zsugorodás oka, hogy a festékfilm felülete megszárad, mielőtt az oldószer elpárologna. Ez leggyakrabban a túlságosan vastagon felhordott alkid festé­kek esetében fordul elő.

Csiszolási nyomok

A csiszolási nyomok jelentkezése elkerülhető, ha: Jó minőségű csiszolópapírt alkalmazunk, az olcsó papír „olcsó” minőséget ad. Fokozatos átmenet szükséges a durva csiszolópapírtól a finomig. Ha az átme­net nem megfelelő, a finom csiszolópapírral a mélyebb csiszolási nyomok nem szüntethetők meg.

Bőrképződés (bőrösödés)

Mivel az alkid bázisú festékek oxidatív úton száradnak, bőrképződés indulhat meg, ha a doboz nincs megfelelően lezárva. A bőrképződés elkerülhető, ha lefelé for­dítjuk a dobozt néhány másodpercig, mielőtt tároljuk. A már képződött „bőr” egybe­függően eltávolítható és a festék felhasználható.

A lakk „kiúszása”

Néha a frissen felbontott dobozban a festék tetején barnás folyadék látható. Ez nem hibás festékre utal, és megfelelő felkeveredés után az eredeti minőség visszaállítható.