Télikertek

Télikertek üvegezése

A télikertek a lakóterek szerves részei, ezért határoló, ill. üvegezett felületeik­re, nyílászáró szerkezeteikre azok mű­szaki előírásai, szabványai vonatkoz­nak. Ezek határozzák meg azokat a követelményeket, amelyek alapján a be­mutatott csomóponti megoldásokat ki­választottuk, kialakítottuk. A függőleges üvegfalak, ablakok és aj­tók üvegezési megoldásai azonosak az ablakok és erkélyajtók üvegezési mód­jaival, így itt ezekre nem térünk ki rész­letesen, de a bemutatott példákon szá­mos megoldásuk látható.

Tetők üvegezése

Sokkal lényegesebb a télikertek ferde tetőfelületeinek üvegezési megoldásait részletesen bemutatni, mivel ezek hely­telen megoldása okozhatja a legtöbb kárt. Faszerkezetű télikertek ferde tetőfelüle­teinek a lejtés

Hőszigetelő üvegezésének csomópontjai 1Hőszigetelő üvegezésének csomópontjai 2

5-54. ábra. Fa tartószerkezetű télikertek hőszigetelő üvegezésének csomópontjai a) kapcsolt tartószerkezettel; b) nyitott horonnyal; c) fa takaróléccel és pattintható fémlemez védőelemmel; d) alumínium profilléccel; e) gumiágyazatra alumínium takaróléccel kombinálva ; f) kombinált tartójú alumínium szerelőelemekkel (a jelölések megegyeznek az 5-28. ábráéval).

Az elsőn az egyrétegű üvegezésű tetők, a másodikon pedig a hőszigetelő üvegezésű tetők csomóponti megoldá­saira látunk példákat. Az 5-55. és 5-56. ábrán az előbbiekkel azonos, de fém­szerkezetű télikertek csomópontjai ta­lálhatók. A választás a megoldások kö­zül egyrészt a télikert már meghatáro­zott szerkezeti rendszerétől és anyagai­tól függ, de attól is, hogy milyen vízzá­rási biztonságra törekszünk.

Acélszerkezetű télikertek egyrétegű üvegezésének csomópontjai 1Acélszerkezetű télikertek egyrétegű üvegezésének csomópontjai 2

5-55. ábra. Acélszerkezetű télikertek egyrétegű üvegezésének csomópontjai a) T idomacél tartószerkezet esetén; b) – J) hidegen hengerelt, zárt szelvényű tartószerkezetek esetén; 1 üvegezés; 2 ágyazó kittréteg; 3 kitöltő kitt; 4 gumilemez alátét; 5 gumiszalag; 6 fugázó kittelés; 7 ék; 8 gumicső; 9 T profil; 10 segédprofil; 11 négyzetes zárt szelvényű tartó; 12 C szelvény; 13I szelvény; 14 U szelvény; 15 távtartó profilléc; 16 csavaros kötés; 17 alátét; 18 L szorítóprofil; 19 lapos acél takaróléc; 20 alsó, 21 felső, pattintható alumínium profilléc; 22 hajlított alumíniumprofil; 23 faburkolat; 24 facsavar.

Acélszerkezetű télikertek hőszigetelő üvegezésének csomópontjai 1Acélszerkezetű télikertek hőszigetelő üvegezésének csomópontjai 2

5-56. ábra. Acélszerkezetű télikertek hőszigetelő üvegezésének csomópontjai a) – b) zárt szelvényű, c) C szelvényű, d) I szelvényű, e) U szelvényű, f) zárt szelvényű kombinált alumíniumszerkezet esetén (a jelölések megegyeznek az 5-30. ábráéval).

A télikertek üvegfedésének a lejtés irá­nyában felvett metszete három kritikus csomópontot tartalmaz. Az egyik a ferde tető és a csatlakozó függőleges ol­dalfal találkozása. Ez lehet ereszcsatornás kiképzésű (5-57. ábra) és eresz­csatorna nélküli kialakítású (5-58. áb­ra) is. Formai, esztétikai okokból álta­lában célszerű az ereszcsatornás meg­oldást kerülni.

Üvegtetős télikertek ereszkiképzése

5-57. ábra. Üvegtetős télikertek ereszkiképzése a) túlnyúló üvegtáblával – nem alkalmazható megoldás!; b) bádogszegővel; c) vízszintes lemez kapoccsal; 1 jég, hólé; 2 ereszcsatorna; 3 csatornavas; 4 üveg; 5 vízorr; 6 szegő; 7 rögzítő szegő; 8 lemezkapocs; 9 kitt; 10 akasztó L profil; 11 fogadószerkezet.

Üvegtetők felső lezárásának csomópontjai

5-58. ábra. Üvegtetők felső lezárásának csomópontjai a) tömör falhoz csatlakoztatva; b) elemes fedéshez csatlakoztatva; 1 üvegezés; 2 tömítő szalag; 3 takaróléc; 4 kittágy; 5 szelemen; 6 biturán csík; 7 faltő bádogozás; 8 cserépfedés; 9 tetőléc; 10 vakolattartó korc; 11 épület; 12 vakolat.

Ennek elhagyása esetén azonban – akár egyrétegű, akár hőszi­getelő üvegezésű határoló szerkezetek­ről van szó – mindenképpen gondosan ügyelni kell a megfelelő tömítések ki­alakítására és elhelyezésére, valamint arra, hogy a ferde felületekről az üveg­táblák lecsúszását valamilyen módon biztonságosan megakadályozzuk. A másik kritikus csomópont a ferde üveg­tető felső befejezésénél van, amely vagy függőleges falfelülethez, vagy folytató­lagosan kialakított cserép- vagy más fe­déshez csatlakozhat. E csomópont ki­alakítási módjára – mindig az adott eset­től, elrendezéstől és anyagoktól függő­en – számos megoldás képzelhető el. Közülük az 5-59. ábra csak egy-egy példát mutat be.

Üvegtetők ereszcsatorna nélküli ereszei

5-59. ábra. Üvegtetők ereszcsatorna nélküli ereszei a) egyrétegű, normál; b) egyrétegű, alátéttel; c) peremes hőszigetelő üveggel; d) hőszigetelő üveggel és alumínium szegőprofillal; e) hőszi­getelő normál és peremes üvegek ütköztetésével; f) szimmetrikus ütkö­zéssel, erősítőlemezzel; 1 síküveg; 2 síküveg alátét; 3 ragasztó; 4 peremes hőszigetelő üveg; 5 hőszigetelő üveg; 6 gumiprofil; 7 kitt; 8 fugázó kitt; 9 alumínium beakasztó profil; 10 rugalmas fémlemez; 11 vázszerkezet.

A lejtés irányában felvett metszet har­madik lényeges csomópontja az egymás feletti üvegtáblák toldásának kialakítá­sa. Ez kritikus pont, mivel a lejtés irá­nyára merőlegesen nem alakítható ki bor­da, mert a lecsurgó víz torlódna, majd megállna rajta. Ezért az üvegtáblák vagy tompán, tömítésekkel csatlakoznak egy­máshoz, vagy átfedéssel, mint a tetőcse­repek vagy a síkpalák. Ezekre a megoldásokra látunk példákat az 5-60. és 5-61. ábrán, egyrétegű és hőszigetelő üve­gezés esetére egyaránt.

Egymás feletti üvegtáblák csatlakoztatása

5-60. ábra. Egymás feletti üvegtáblák csatlakoztatása egyrétegű üvegfedés esetén a) átfedéssel; b) szelemen feletti ütköztetéssel; c) H profil ütköztetéssel; d) gumiprofil kapcsolással; 1 síküveg; 2 kittelés; 3 lemezkapocs; 4 szegezés; 5 ragasztó; 6 kittfugázás; 7 gumilemez; 8 faszelemen; 9 aluprofil szelemen; 10 H profil; 11 gumiprofil.

Hőszigetelő üvegfedés egymás feletti üvegtábláinak csatlakozása

5-61. ábra. Hőszigetelő üvegfedés egymás feletti üvegtábláinak csatlakozása a) átfedéssel; b) peremes hőszigetelő üveggel, átfedéssel; c) ütközéssel; d) H profilos ütközéssel; 1 hőszigetelő üveg; 2 peremes hőszigetelő üveg; 3 kittréteg; 4 ék; 5 gumilemez; 6 alátét; 7 L profil (üvegtáblák lecsúszás elleni rögzítésére); 8 gumiprofil; 9 fugázó kitt; 10 ragasztó; 11 alumíniumszelemen; 12 H alumíniumprofil; 13 faszelemen.

Síkban csatlakozó üvegezés esetében a felső rögzítő borda folyamatos lehet és az üvegtáblák lejtésirányú hézagaiban a szer­kezeti bordákhoz rögzíthető. Ha azonban az egymás feletti üvegtáblák lejtésirány­ban átfedéssel csatlakoznak, akkor a felső rögzítő bordáknak át kell hidalniuk a szintkülönbségeket. Az 5-62. és 5-63. ábrán egyrétegű, ül. hőszigetelő üvegezés át­fedéses megoldása látható acél, ill. fa rögzítő elemekkel.

Egyrétegű üvegfedés átfedéses csatlakozása 1Egyrétegű üvegfedés átfedéses csatlakozása 2

5-62. ábra. Egyrétegű üvegfedés átfedéses csatlakozása és rögzítése a tartószerkezethez a) lejtésirányú metszet; b) – c) részletek; 1 üvegezés; 2 átfedés ragasztással; 3 takaróléc; 4 furat; 5 hosszított furat (kivágás); 6 műanyag alátét; 7 facsavar; 8 csavar; 9 anyacsavar; 10 terosztát; 11 alátét (ék alakú); 12 kitöltő kittelés; 13 fa szaruzat; 14 fém szaruzat.

Hőszigetelő üvegfedés átfedéses csatlakozása 1Hőszigetelő üvegfedés átfedéses csatlakozása 2

5-63. ábra. Hőszigetelő üvegfedés átfedéses csatlakozása és rögzítése a tartószerkezethez a) lejtésirányú metszet; b) részlet; 1 hőszigetelő üveg; 2 ragasztott átfedés; 3 impregnált keményfa takaróléc; 4 terosztát; 5 kittágy; 6 rugalmas ágyazó; 7 gumicső; 8 hosszított facsavar; 9 műanyag alátét; 10 szelemen; 11 szaruzat; 12 ék alakú fabetét.

Bármilyen megoldást választunk is, ügyelnünk kell arra, hogy a lejtés irányára merőleges hézagok is megfelelően tömítettek legyenek, mert az erős szél az esővizet képes a hézagokon a lejtéssel ellenkező irányban is benyom­ni a télikert belső terébe.

Tartóelemek és szerkezetek

A másik fontos dolog, hogy üvegezés előtt valamennyi tartószerkezeti elemet, rögzítő elemet megfelelően kell felület kezelni, és szerelés közben ügyelni kell arra, hogy a felületvédelem ne sérüljön meg. Ez jelentős mértékben hozzájárul­hat a télikert időállóságához. Ezt azért kell külön hangsúlyozni, mert a téli­kertek már tartós építményeknek mi­nősülnek, és nem lehet 2-3 évenként a felújításukkal számolni, mint egy fó­liasátor vagy üvegezett növényház ese­tében.