Télikertek

A télikertek ajtómegoldásai

A télikertek ajtómegoldásaira azért in­dokolt kitérni és a lehetséges változa­tokat néhány ábrán bemutatni, mert a határoló falak kialakításakor arra törek­szünk, hogy kellemes évszakban, kelle­mes időjárás esetén a belső tér a lehető legnagyobb mértékben összenyitható legyen a természetes környezettel.

A megnyitni kívánt nagy felület három problémát vet fel: egyrészt a nagy ajtó­szárnyak nyitott állapotban nagy helyet igényelnek, másrészt a nagy felületű ajtószárnyak mozgatása nehézkes le­het, de a legfőbb probléma a harmadik: a nagy ajtószárnyak jó zárását úgy kell megoldani, hogy se a csapóeső, se pe­dig az erős szél ne jusson a belső térbe.

A télikertek ajtómegoldásaira példák

A nyitási módokat az 5-44. ábrán mu­tatjuk be. A tolóajtós megoldás csomó­ponti kialakítása az 5-45 – 5-47. ábrán látható alumíniumprofilokból épített télikert esetén. Az 5-48 – 5-50. ábrán pedig kifelé nyíló szárnyú harmonika­ajtót és csomóponti kialakításait muta­tunk be. Az üvegfal szerkezeti anyaga ebben az esetben is alumínium. Végül az 5-51., 5-52. ábrán látható harmoni­kaajtó szárnyai befelé nyílnak, a függesztő görgők vezetője fémprofil, a ta­karóprofilok és az ajtószárnyak pedig faszerkezetűek.

Télikertek üvegfalajtói 1Télikertek üvegfalajtói 2

5-44. ábra. Télikertek üvegfalajtói két a) nyíló szárnnyal; b) tolóajtókkal; c) kifelé nyíló  harmonikaajtókkal; d) befelé nyíló harmonikaajtókkal; 1 üvegfal; 2 oszlop; 3 befelé nyíló ajtó; 4 kifelé nyíló ajtó; 5 egyszárnyú tolóajtó; 6 kétszárnyú tolóajtó; 7 kétszárnyú harmonikaajtó; 8 háromszárnyú harmonikaajtó.

lsó gördülőkerekes tolóajtó kiala­kítása

5-45. ábra. Alsó gördülőkerekes tolóajtó kiala­kítása 1 gördülőkerék; 2 sín; 3 keretszár; 4 keretösszekötő; 5 küszöb; 6 vízelvezető csatorna; 7 hőhíd megszakító; 8 csúszó légzáró; 9 üvegszorító léc; 10 tömítő profil; 11 hőszigetelő üvegezés.

Tolóajtók vízszintes csomópontjai

5-46. ábra. Tolóajtók vízszintes csomópontjai a) egyrétegű, b) hőszigetelő üvegezéssel.

Kifelé nyíló harmonikaajtós télikert

5-47. ábra. Kifelé nyíló harmonikaajtós télikert.

5-48. ábra. Fémszerkezetű, felső gördülőkerekes harmonikaajtó felső keretének metszete 1 gördülő függesztő; 2 tartószerkezet; 3 légzáró profil; 4 nyíló szárnykeret; 5 tömítő profil; 6 üvegezés.

Kétszárnyú tolóajtó függőleges csomópontjai

5-49. ábra. Kétszárnyú tolóajtó függőleges csomópontjai a) felső csomópont; b) alsó csomópont; 1 szúnyogháló; 2 hálókeret; 3 mobil keret; 4 tok- keret; 5 küszöb; 6 gördülőkerekek.

Harmonika- és nyíló szárnyas ajtók ütköző és nyíló csomópontjai

5.50. ábra. Harmonika- és nyíló szárnyas ajtók ütköző és nyíló csomópontjai a) egyszárnyú nyíló és kétszárnyú harmonikaajtók ütköző csomópontja; b) nyíló és harmonikaajtók nyíló csomópontja.

Befelé nyíló harmonikaajtójú télikert

5-51. ábra. Befelé nyíló harmonikaajtójú télikert.

Faszerkezetű, felső görgős harmo­nikaajtó részlete

5-52. ábra. Faszerkezetű, felső görgős harmo­nikaajtó részlete 1 gördülő függesztő; 2 sínprofil; 3 faborítás; 4 fa nyíló keret; 5 üvegszorító léc; 6 hőszigetelő üvegezés.

A télikertek ajtajának kialakítását két alapvető követelmény határozza meg. Az egyik, hogy mivel az ajtók általá­ban hőszigetelő üvegezésűek, nagyon nehezek, tehát a szerkezetüket, működ­tető elemeiket megfelelően szilárd ki­alakításúra kell méretezni. A másik – amire gondosan kell ügyelni – a meg­felelő tömítés, mivel a nagy üvegfelü­leteken végigfolyó csapóeső a hiányos, vagy nem megfelelő tömítésű ajtót el­áztatja. Ajtók esetében különösen fon­tos a működés közben nyíló és csukódó hézagok jó tömítése.