Többlakásos házak

Egészségügyi helyiségek – WC, tusoló, fürdő [HASZNOS]

Lakásokban egészségügyi helyiségeket akkor is kötelező építeni, ha közmű­ves víz- és csatornaellátás még nincs, ill. ha emiatt kerti árnyékszék építése is szükséges.

Régen a mosdó a lakás konyhájába, a WC pedig az udvar valamely szeg­letébe került; ez ma már a higiéniai követelmények miatt elképzelhetetlen. Egészségügyi helyiségek a WC, a mos­dó, a fürdőszoba. Mindegyik mosható padló- és falburkolattal készül, víz- és csatornahálózattal, melegvíz-vezeték­kel ellátott. E helyiségek természetes megvilágítása nem feltétlenül, de – fő­ként természetes – szellőzése minden­képpen szükséges.

WC-helyiség

A lakásokhoz a WC-berendezés vagy külön helyiségbe, vagy a fürdőbe, vagy mindkettőbe kerül. Külön WC-helyiség szükséges minden kétszobásnál nagyobb lakásban, közvetlen vagy közvetett kézmosási lehetőséggel. A mai lakásokhoz árnyékszék (külön udvari WC) csak ideiglenes jelleggel létesíthető.

Méretigény:

 • alapterület: min. 0,90 m2;
 • szélesség: min. 0,80 m;
 • mélység: min. 1,10 m,
 • befelé nyíló ajtó esetén min. 1,40 m;
 • átlagbelmagasság: min. 2,20 m. A legkisebb méretű térbe ajtószárny nem nyílhat. Az elhelyezendő kézmo­só növeli a helyigényt.

A WC-helyiség lehetőleg ajtóval elkülönített közlekedőtérből nyíljon. Ablak nélküli WC-helyiségek – szel­lőzőkürtő hiányában – szellőztethetők a helyiség világítási áramkörére kötött, a szellőzőnyílásra vagy – kürtőre szerelt ventilátorral is, így a világítás bekap­csolásakor a gépi szellőzés üzemel.

Tisztálkodási helyiségek

A tisztálkodási helyiségek a fürdéshez, mosdáshoz, kézmosáshoz és a mosás­hoz szükségesek. Méretük és számuk függ a lakók létszámától, a lakás nagy­ságától és a szintek számától.

Fürdőszoba WC-vel

Abban az esetben készül, ha a lakás kétszobás vagy annál kisebb, vagy ha háromszobásnál nagyobb, és a lakás­ban van külön WC-helyiség is. Tartal­maznia kell a fürdőkádat, a mosdót, a WC-csészét, valamint helyet kell biz­tosítani benne a mosáshoz (mosógép), és a fűtést is meg kell oldani. A fürdőkád legkisebb mérete 110x 70 cm, és a mosdóval közös csaptelep­pel is létesülhet úgy, hogy zuhanyo­záshoz is megfeleljen.

A helyiség javasolt méretei:

 • alapterület: min. 3,20 m2;
 • oldalméret: min. 1,40 m. Ajtaja nem nyílhat szobára, főző-, étkező- és élelmiszer-tároló helyiségre.

Fürdőszoba

A legelterjedtebb megoldás a fürdőszo­ba, amelyben csakis a tisztálkodás és a mosás lehetséges. Elsősorban előszobá­ra, közlekedőre és gardróbra nyílhat.  Kivételt jelentenek az olyan egy- vagy másfél szobás lakások, ahol a fürdőszo­bának önálló, közvetlen természetes szellőzése van, és nincs benne WC-csésze; ez esetben kivételesen szobá­ból is nyílhat.

Javasolt méretek:

 • alapterület: min. 2,50 m2;
 • oldalméret: min. 1,40 m.

Fürdőszoba sarok-pipereasz­tallal.

4.102. ábra Fürdőszoba sarok-pipereasz­tallal.

Zuhanyfülke

A legkisebb alapterületű vagy többszin­tes lakások második vagy kiegészítő tisztálkodási helyiségéül szolgál. Ha a lakótérben van külön fürdőszoba, a zu­hanyfülkében nem feltétlenül szükséges mosdót elhelyezni. Külső padlóössze­folyóval készül.

Mosdó nélküli zuhanyfülke javasolt méretei:

 • alapterület: min. 1,40 m2;
 • oldalméret: min. 0,85 m. Közvetlen természetes szellőzése szükséges.

Mosdófülke

Bármely helyiséghez kapcsoltan létesít­hető ott, ahol erre szükség van. Elsősor­ban olyan háló- vagy dolgozószobánál hasznos, ahol a külön fürdőszoba csak az előtéren keresztül érhető el, vagy a lakás más szintjén van. Mosdófülke be­épített szekrényben is elhelyezhető, ha önálló mesterséges megvilágítással ren­delkezik. Padozata a kapcsolt tér anya­gáéval azonos anyagú.

A tisztálkodó helyiségek ablakmell­védjének magassága (parapet magasság) fürdőkád esetén 1,40 m-nél, zuhany­tálca esetén pedig 1,80 m-nél alacso­nyabb nem lehet. Külső határoló falra (vagy falba) vízvezeték csak külön hő­szigeteléssel ellátva szerelhető, csapte­lep pedig csak különösen indokolt eset­ben kerülhet. A tisztálkodó helyiségben elhelyezendő vízmelegítőnél nem sza­bad megfeledkezni a szükséges hely betervezéséről, és hogy – az elektro­mos üzemű kivételével – számára ké­ményt kell építeni, valamint a megfe­lelő légtérfogatot biztosítani kell.

Itt kell megjegyezni, hogy ma kapha­tó olyan gázüzemű melegvíz-termelő ké­szülék is, amelynek nincs füstelvezetése, hanem az a helyiség légterében marad. E füstgáz mérgező gáz, amely a fürdő­kádban ülőre veszélyes lehet, ezért e ké­szülék alkalmazását érdemes elkerülni!