Épületek belső burkolatai

A burkolatok és a belső szerkezetek kapcsolata

Az épületek belső burkolatának terve­zésénél, a megfelelő burkolat kiválasz­tásánál és a kivitelezéskor alapvető szem­pont a funkciónak megfelelő harmoni­kus kapcsolat a burkolat és az azt körül­vevő épületszerkezet között, a követke­zők szerint.

Ezek:

 • épületgépészeti berendezések (lásd a következő részt)
 • lépcsők és belső terek,
 • ablakok és belső falburkolatok,
 • ajtók és padozatok,
 • belső munkaasztalok burkolatai stb.
 • fürdőszobai berendezések,
 • belső úszómedencék.

A lépcsők és a belső téri burkolatok kapcsolata

A lépcsők kialakítása egyedi igények függvénye, amelyeknek anyagukban mindenképpen harmonizálni kell a kör­nyezettel, valamint az épület burkola­tával. Márvány anyagú belső burkolatokhoz például jobban illik masszív vas­beton lépcső, valamilyen kőanyagú bur­kolattal, mint egy könnyű favázas lép­cső, szőnyegburkolattal. Faburkolatú helyiségek hajópadlójához vagy parkettájához falépcső illik.

Lakáson belüli lépcső kerámialap 1Lakáson belüli lépcső kerámialap 2

7.1. ábra. Lakáson belüli lépcső kerámialap burkolattal a) egy lap mélységű rovátkolt belépővel, b) kiemelt profilú élszegővel,  c) síkbeli fel­– és belépő profilokkal, d) kiemelt és rovátkolt szegő profillal, lécszerű betételemekkel.

 Belső vasbeton lépcső

7.2. ábra. Belső vasbeton lépcső kőlap burkolattal 1 vasbeton (nyers) lépcsőszerkezet, 2 vasbeton lemez, 3 épületszerkezet-kiváltás, 4 kőlap belépő fok, 5 kőlap fel­lépő-homloklap.

Előregyártott vasbeton lépcsőváz

7.3. ábra. Előregyártott vasbeton lépcsőváz, előregyártott műkő járólappal a) induló, b) érkező lépcső és pihenő kapcsolattal, 1 „L” alakú műkő lépcsőfok, 2 műkő induló lépcsőfok, 3 műkő érkező lépcsőfok, 4 előregyártott lépcsőkar, 5 fogadó kiváltó tartó, 6 induló kiváltó tartó, 7 lépcsőpihenő vasbeton lemezből, 8 vasbeton födém, 9 kibetonozás, 10 lépcsőpihenő burkolata.

Előregyártott műkő burkolati elemek 1Előregyártott műkő burkolati elemek 2

7.4. ábra. Előregyártott műkő burkolati elemek a) egyprofilú „Z”, b) egyprofilú „T”, c) egyprofilú „L”, d) két-profilú lapokból, az előkészített és zsaluzott lépcsőkhöz, A. közbenső, B. kezdő, C. záró fokelemek, 1 szemcsézett, 2 teljes rovátkolt, 3 élrovátkolt, 4 fényezett (sima) felülettel.

Előregyártott lépcsőburkolatok

7.5. ábra. Előregyártott lépcsőburkolatok általános méretjellemzői b = belépés 30-40 cm, h = fellépés 15-20 cm, d = 3-4 cm, Szerkesztési szabály: 2h+b=63-65 cm.

Lakáson belüli lépcső

7.6. ábra. Lakáson belüli lépcső és pad­lófűtéshez dilatált táblamező 1 padlóburkolat, 1 lépcső járólap, 3 hom­loklap, 4 ágyazó réteg, 5 dilatáció, 6 elasz­tikus kitöltés, 7 tömb dilatáció, 8 tömbbeton, 9 védőbeton, 10 vízszigetelés, 11 hő­szigetelés, 12 fólia, 13 szigeteléshordó fal, 14 sarokkikenés, 15 hajlatbeton, 16 védőfal, 17 acélháló, 18 padlófűtés cső­rendszere.

padló és lépcsőburkolat

7.7. ábra. Összefüggő táblamezőben ké­szülő padló és lépcsőburkolat 1 kő padlóburkolat, 2 kő járólap, 3 hom­loklap, 4 padlófűtés csőrendszere, 5 acél­háló, 6 fűtőaljzat, 7 lépcsőfok tömbbeton­ja, 8 fólia, 9 hőszigetelés, 10 vízszigetelés, 11 védőbeton, 12 ágyazó habarcsréteg.

Lakáson belüli lépcső előregyártott járólap

7.8. ábra. Lakáson belüli lépcső előregyártott járólap hordozó szerkezettel és kerámiaburkolattal.

Hidegburkola­tokhoz, például kerámiához ideális le­het a fémvázas lépcső fa járólapokkal. A vasbeton vagy betonanyagú lépcsők­höz gyakorlatilag bármilyen burkolat jól illeszthető, az előző szempontok fi­gyelembe vételével. A lépcsőkre kerülő kerámialapokat a hagyományos habarcsragasztás helyett célszerű speciális burkolatragasztóval felragasztani, ehhez azonban pontos zsaluzás és kiegyenlítő habarcsréteg szükséges, hogy a lépcsőfokok méretei között legfeljebb 1-2 mm eltérés le­gyen.

Belső lépcső előregyártott vas­beton járólapból

7.9. ábra. Belső lépcső előregyártott vas­beton járólapból, kerámiaburkolattal, a járólap alá helyezett rejtett padlóvilágí­tással A.100 %-ban megvilágított padlósík, B. 40-60 %-os szórt fénnyel megvilágított sáv, 1 lámpatest (fénycső), 2 elektromos csatlakozó, 3 elektromos vezeték + védő­cső, 4 előregyártott vasbeton lépcsőlap, 5 ágyazó habarcsréteg, 6 padlóburkolat, 7 kerámiaanyagú lépcsőburkolat, 8 orr­lap, 9 homloklap burkolat, 10 lépcsőfok ágyazása, 11 aljzatbeton, 12 hőszigetelés.

Beton- és műkő anyagú lép­csők

7.11. ábra. Beton- és műkő anyagú lép­csők, ragasztott szőnyeg burkolattal a) járólap, b) élhajlított járólap, c) le- és felhajlított járólap, d) lezárás beépített élvédővel, 1 kész lépcső, 2 beépített élvédő, 3 járólap, 4 járólap élhajlítva, 5 ra­gasztott széles szőnyegsáv.

Lépcsőkísérő faltőlábazat

7.12. ábra. Lépcsőkísérő faltőlábazat ke­rámia lapburkolattal a) egysoros, b) váltó, kétsoros, 1 lépcső­burkolat, 2 vágott lap, 3 külső egész lap, 4 lépcső szerkezete.

Lépcsőburkolati szegély- és egyéb profilok

7.13. ábra. Lépcsőburkolati szegély- és egyéb profilok beépítése lépcső-, padló-és falburkolatokba – HOMELUX profilok.

Lépcsőfokok utólagos borí­tása

7.14. ábra. Lépcsőfokok utólagos borí­tása szőnyeg burkolattal a) lépcsőfok körül, b) lépcsőfok járóoldal felől, c) betonlépcsőn.

Kerámiaburkolatú lépcső fém­cső korláttal

7.15. ábra. Kerámiaburkolatú lépcső fém­cső korláttal.

7.16. ábra. Fémkorlát tartó- és mezőosz­lopainak burkolati kapcsolata 1 korlátoszlop, 2 talp, 3 varrat, 4 Menetcsonk, mint tipli szorító, 5 négyzetes, be­fogó profil(vég), 6 fémtipli, 7 burkolat, 8 ágyazó réteg, 9 vasbeton (beton) lépcső­szerkezet.

Lépcsőkísérő fogódzó burkolati

7.17. ábra. Lépcsőkísérő fogódzó burkolati profillal a) falra szerelve, b) távtartóval, c) konzolra szerelve, 1 fogódzó burkolati profil, 2 hordozó váz, 3 konzol, távtartó, 4 fogadó fal.

Belső lépcső kerámiaburkolattal

7.18. ábra. Belső lépcső kerámiaburkolattal.

A burkolatok általában nyitott hézagok­kal, fentről lefelé haladva készülnek, úgy, hogy a hálóosztás harmonikus ké­pet adjon. Ragasztóként Murexin és Mapei ragasztók használhatók.

A kőburkolatokhoz már nem szükséges ennyire pontos zsaluzás, mert a járóla­pok, ill. homoklapok elhelyezésénél 1-2 cm-t még korrigálni lehet. A ragasz­táshoz, ill. az ágyazáshoz hagyományos cementhabarcsot kell használni. A lép­csőburkolatok megtervezésénél ügyelni kell az induló és a pihenő szint burko­latával való harmóniára, lehetőség sze­rint a burkolatok azonosságára.

A fo­gadó vagy érkező szint burkolata elté­rő is lehet, pl. jól párosítható:

 • kő a kővel,
 • kő a szőnyeggel.

Kő és fa padlóburkolat csatlakozása igen ritkán hoz jó eredményt.

A műkő, illetve az előregyártott elemes burkolatok csak a lakások külső lépcső­ihez és a lépcsőházak burkolataihoz fo­gadhatók el. Régi beton és műkő lép­csők burkolhatok gumival vagy sző­nyeggel, Mapei és Murexin ragasztók­kal.

Faburkolat betonlépcsőre – a kopogó hang miatt – ma már alig készül, fa- és fémvázas lépcsőknél viszont általában faanyagú járófelületek készülnek.

A faltő burkolatokat kő- vagy kerámia­burkolatoknál a járólappal azonos anyag­ból, színeit és struktúráját kevésbé hang­súlyozottan kell készíteni. Több ameri­kai országban szőnyeggel burkolt lépcsőkhöz 10-100 cm magas, „kísérő” bur­kolat készül, a járólap burkolatával azo­nos anyagból. A lépcső-, illetve falsíkok csatlakozása ragasztással úgy megoldha­tó, hogy szinte észrevehetetlen. A korlátok és a járólap burkolatai köz­oszlopoknál és mezőoszlopoknál tőcsavarral kapcsolhatók, azonban ez na­gyon pontos tervezést és kivitelezést igényel. Készíthetők a korlátoszlopok úgy is, hogy a kész burkolatra, pl. vas­tag kő járólapra készített előfuratba he­lyezzük be a fémtiplis tőcsavarokat, így a lépcső ritmusa határozza meg a csat­lakozó osztó- vagy tartórudak helyét és méretét.

Reprezentatív belső lépcső ke­rámia

7.19. ábra. Reprezentatív belső lépcső ke­rámia fal- és falszegő burkolata, szőnyeg­borítású lépcsőburkolattal.

Az ablakok és a belső burkolatok kapcsolata

Az ablakok és erkélyajtók másképp kap­csolódnak a padló-, ill. a falburkola­tokhoz, mint a lépcsők vagy az ajtók. Az ablakkávák belső burkolatánál az esztétikus megjelenésen túl, álló és fek­vő tetőablakoknál egyaránt elsődleges a kellő benapozás biztosítása. Az abla­kok alsó részének, a könyöklőknek fel­adata eredetileg az ablak bepárásodásából származó víz falsíkon kívülre ve­zetése volt, ma azonban, mivel a kor­szerű hőtechnikai keresztmetszetű abla­kok nem párásodnak és nincs kondenzvíz kicsapódás, ez már nem kerül annyi­ra előtérbe. Másodlagos funkciójuk bi­zonyos tároló (polc) szerep, például vi­rágok számára.

Ablakkáva belső burkolata

7.20. ábra. Ablakkáva belső burkolata a) hagyományos megoldás, b) korszerű megoldás, c) ferdén lemetszett kávával.

Tetőablak belső keretburkola­ta 1Tetőablak belső keretburkola­ta 2

7.21. ábra. Tetőablak belső keretburkola­ta, a) normál, ferde kávával, b) alsó mun­kaasztallal, c) alsó kiegészítő (rakodó) áll­vánnyal.

Kész ablakok belső burkolatai

7.22. ábra. Kész ablakok belső burkolatai sorolt tetőablakoknál.

Ablakkönyöklő

7.23. ábra. Ablakkönyöklő, mint burkoló elem.

 Előregyártott ablakkönyöklők

7.24. ábra. Előregyártott ablakkönyöklők a) normál, b) normál peremes, c) normál nagy peremes, elektromos és egyéb sze­relvények beépítését biztosító megoldás.

Ablakkönyöklő

7.25. ábra. Ablakkönyöklő és a belső fal­burkolatok a) faburkolattal, b) gipszkarton lemez bur­kolattal, 1 normál könyöklő, 2 peremes szellőzőhézagos könyöklő (lapradiátor fölött ajánlott), 3 heveder, 4 burkolat, 5 hőszigetelés.

Az erkélyajtók és az üvegfalak, valamint a padozat kapcsolatánál a hőtechnikai szempontok az elsődlegesek. Igen lénye­ges, hogy a nyílászáró tengelyvonala egybe essen a padozati és a külső, hőszi­geteléssel kitöltött dilatáció vonalával.

Toló erkélyajtó

7.26. ábra. Toló erkélyajtó és padlóburkolat kapcsolata 1 tokküszöb, 2 padlóburkolat, 3 erkélyburkolat, 4 ágyazó habarcsréteg, 5 épü­letszerkezet, 6 elasztikus kitt, 7 habosított kitöltő hőszigetelés, 8 dilatáció, 9 padozat alatti hőszigetelés, 10 aljzatbeton.

ajtó lég­záró küszöbkialakítása

7.27. ábra. Bejárati vagy belső ajtó lég­záró küszöbkialakítása 1 ajtószárny, 2 légzáró tömítő szerkezet, 3 küszöbprofil, 4 burkolat, 5 elasztikus tö­mítő sáv, 6 tipli, 7 facsavar, 8 esztrich, 9 aljzatbeton.

Belső faajtó alsó csúszó tömí­téssel

7.28. ábra. Belső faajtó alsó csúszó tömí­téssel, dilatált burkolat esetén 1 ajtószárny, 2 tömítő profil, 3 műanyag küszöbprofil, 4 ragasztás, 5 burkolat, 6 ágyazó réteg, 7 parketta, 8 ragasztó, 9 aljzatbeton, 10 elasztikus fugázás, 11 di­latáció.

Ajtó és padlóburkolat kapcso­lata

7.29. ábra. Ajtó és padlóburkolat kapcso­lata 1 ajtószárny, 2 gumi küszöbprofil, 3 foga­dó sín, 4 burkolat, 5 ragasztó réteg, 6 alj­zatbeton, 7 dilatáció, 8 sziloplaszt tömí­tés, 9 tipli.

Ajtó küszöb nélkül

7.30. ábra. Ajtó küszöb nélkül, átfutó bur­kolattal 1 ajtószárny, 2 „seprős” profil, 3 facsavaros kapcsolás, 4 burkolat, 5 fugázás, 6 ragasztó réteg, 7 aljzatbeton.

Üvegajtó és a burkolat kapcso­lata

7.31. ábra. Üvegajtó és a burkolat kapcso­lata a küszöbvonalban 1 edzett üveg, ajtószárny, 2 lábazati pro­fil, 3 „seprű” profil, 4 ragasztás, 5 fém­fólia, 6 kőburkolat, 7 ágyazó habarcsré­teg, 8 aljzatbeton.

Korszerű ajtótok

7.32. ábra. Korszerű ajtótok és falburkolat kapcsolata 1 falburkolat, 2 heveder, 3 fogadó fal, 4 elasztikus fugázás, 5 tokborító, 6 vaktok, 7 tokkeret, 8 kapcsoló facsavar, 9 ajtó­szárny, 10 tömítő csík.

Az ajtók és a burkolatok kapcsolata

Az ajtók és a falburkolatok kapcsolását a faanyagú falburkolatoknál részben már elemeztük, és a padozatok össze­építésével is már részben foglalkoz­tunk.

Az ajtóküszöbök készítésekor a burko­latkapcsolás viszonylag egyszerű, mi­vel a küszöbbel könnyen takarható. Át­futó küszöbnél vagy a takart profilos küszöbnél a helyzet már nem ilyen egy­szerű, erre ábrákkal mutatunk néhány példát.

Bejárati sávos szőnyegburko­lat

7.33. ábra. Bejárati sávos szőnyegburko­lat göngyölíthető elemre ragasztva a) egyprofilú, b) kétprofilú csuklós hordo­zóréteggel, 1 padlóburkolat (kerámia) 2 burkolati ragasztó réteg, 3 alumínium vagy réz keretprofil, 4 műanyag kezdőe­lem, 5 szőnyeg aljprofil, 6 szőnyegburko­lat, 7 gumilemez, 8 csuklós soroló, 9 tá­masztó lágygumi profil, 10 látszó kapocs­profil, 11 rézsűs záróprofil, 12 aljzat.

Cipőtisztító szőnyegsáv

7.34. ábra. Cipőtisztító szőnyegsáv repre­zentatív épület előterében.

Szőnyegsáv elemeinek göngyölítése

7.35. ábra. Szőnyegsáv elemeinek göngyölítése az aljzat takarításához.

Szőnyegpadló záróelem

7.36. ábra. Szőnyegpadló záróelem a) egyprofilú, b) kapcsolt profilú, 1 záró gumiprofil, 2 műanyag szegőprofil, 3 két­oldali (dupla) ragasztó, 4 szőnyegpadló hulladékából vágott takarócsík.

Kerámiaburkolatú konyhai és munkalapok

7.37. ábra. Kerámiaburkolatú konyhai és munkalapok.

Szőnyegpadló kiegészítők

Nagyobb forgalmú helyeken, de igé­nyesebb lakások előterében is gyakori a süllyesztett lábtörlő szőnyeg elhelyezé­se. A keretbe foglalt és süllyesztett sző­nyegbetét rovátkolt elemei általában a közlekedés irányára merőlegesen futnak, hogy könnyen felgöngyölíthetők és taka­ríthatók (kivehetők) legyenek. A kapcsolt hordozóprofil perforált keresztmetsze­tének köszönhetően a cipőtalp szennye­ződése áthull a lábtörlő alá, a szőnyeg pedig-a zajmentes közlekedésen túl – egyúttal a cipőtalpat is megtisztítja.

Munkaasztalok burkolatai

Igényes konyhák szekrényeinek mun­kalapját – még a közelmúltban is – márványlapokkal fedték, ám ezek nem bizonyultak hosszú életűnek. Ma a konyhai beépített szekrények mun­kafelületét általában igényes kerámia­burkolatokkal látják el, helyszínen ra­gasztva. Az élettartam nagyban függ a burkolástól, amely azonban csak a kö­vetkező feltételek teljesülése mellett lesz megfelelő minőségű:

 • a teherhordó szerkezetet adó szek­rénynek stabilnak kell lennie,
 • a munkalap aljzatát jelentő szek­rény fedőlapnak a rugalmassága a lehető legkisebb legyen,
 • a burkolathoz használt ragasztónak vízre, gőzre és a forró edények által okozott hőre ellenállónak kell lennie,
 • a kerámialap anyaga max. félke­ménységű lehet (a változó hőterhe-lések miatt),
 • a fugázó anyag lehetőleg műgyanta bázisú legyen.

A burkolás menete azonos az egyéb, nem vakolt felületre való ragasztott el­járással.

Munkalap burkolásának me­nete

7.38. ábra. Munkalap burkolásának me­nete a) kezdősor lerakása az asztalhoz kap­csolt sorléchez, b) burkolás az előre lera­kott szegősorhoz.

Munkalap szegősorának törés­pontja

7.39. ábra. Munkalap szegősorának törés­pontja a) sarokelem ragasztása, b) belső sarok bevágása és ragasztása.

Kerámiaburkolattal ellátott munkalap

7.40. ábra. Kerámiaburkolattal ellátott munkalap rétegszerkezete 1 kerámialap, 2 vízmentes ragasztó és fu­gázó, 3 elasztikus fugatömítés, 4 teher­hordó munkalap, 5 mosogató, 6 szegő­profil.

Konyhai munkalap

7.41. ábra. Konyhai munkalap burkolatának készítése a) burkolat ragasztása, b) fugák beöntése, c) mobil hézagok kitöltése rugalmas fugázóval.

Vízmentesen szigetelt konyhai padozat

7.42. ábra. Vízmentesen szigetelt konyhai padozat 1 kerámiaburkolat, 2 lábazati szegősor, 3 kerámia falburkolat, 4 vízmentes fugázás, 5 teherhordó munkalap, 6 aljzat, 7 fólia, 8 hőszigetelés.

Úszómedencék burkolása

Az épületeken belüli úszómedencék burkolása jelentősen eltér a külső téri úszómedencék burkolásától.

Az eltérés okai a következők:

 • a beltéri burkolatoknak és a ragasz­tóknak nem kell fagyállónak len­niük,
 • a kültéri medence falait érő változó hőmérséklet eróziós hatása nagy, belső feszültséget okoz a felületi burkolat ragasztóanyagában, fugái­ban, sőt, sok esetben a burkolat – egyébként fagyálló – felületében is. Gondoljunk arra, hogy télen a szerkezet belső hőmérséklete éjsza­kára -20 °C alá is csökkenhet, az ezt követő napon pedig a felület akár +10 °C-ra is felmelegedhet, anélkül, hogy a belső rész felmele­gedne. Ugyanez a különbség ter­mészetesen nyáron is létezik, de ezt nem kíséri a kifagyás veszélye.

A beltéri burkolatok ragasztásához cél­szerű műanyag bázisú ragasztót hasz­nálni és nyitott fugákat készíteni. A fu­gák kitöltéséhez csak kisebb felülethez felel meg cementhabarcs, inkább ilyen­kor is használjunk speciális fugázókat és az epoxi gyanta fugázókat.

Kerámiaburkolattal készített úszómedence

7.43. ábra. Kerámiaburkolattal készített úszómedence.

Úszómedence kerámiaburko­latának kiegészítő elemei

7.44. ábra. Úszómedence kerámiaburko­latának kiegészítő elemei 1 négyzetes burkolólap, 2 csempeléc be­tét, 3 domború sarok-belső, 4 domború élléc, 5 domború sarok-külső, 6 homorú sarok-külső, 7 homorú sarok-belső, 8 ho­morú élléc.

Kiemelt medence burkolatának sarokrészlete

7.45. ábra. Kiemelt medence burkolatának sarokrészlete.

Úszómedence kiemelt szegő­vel

7.46. ábra. Úszómedence kiemelt szegő­vel és kerámiaburkolattal 1 vasbeton medencefal, 2 fogódzó-öböl, 3 fogódzó rudazat, 4 záró burkolat, 5 le­gömbölyítés fél és egész elemmel, 6 bel­ső falburkolat, 7 külső falburkolat, 8 bur­kolati dilatáció, 9 sziloplaszt, 10 dilatációs gumibetét, 11 szerkezeti dilatáció, 12 víz­szigetelés.

A medencék burkolatát – még össze­függő vasbeton teknők esetében is – feltétlenül dilatálni kell, legalább 12-16 m2-enként, úgy, hogy a burkolt felü­let dilatáción belüli egybefüggő mérete beltéren 6, kültéren 4 m-nél nagyobb ne legyen. A dilatációs rés a felülettől a vasbeton szerkezetig terjedjen, úgy, hogy a rugalmas fugakitöltővel könnyen síkba hozható legyen. A dilatációs hé­zag szélessége legalább a többi fuga méretével azonos legyen, úgy, hogy a dilatációs mező minden méterére 1 mm tágulási hézag essen, ami annyit jelent, hogy pl. 6 m táblaméret esetén a dilatá­ciós hézag mérete legalább 6 mm.

Úszómedence burkolata

7.47. ábra. Úszómedence burkolata feszí­tett víztükörhöz, külső túlfolyóval 1 vasbeton medencefal, 2 fogódzó bur­koló profil, 3 kerámia burkolóléc, 4 kerá­mia falburkolat, 5 folyóka burkolat, 6 taposórács, 7 vízmentes tömítés, 8 külső padlóburkolat, 9 rugalmas és vízmentes kitöltésű dilatáció.

Úszómedence egypontos víz­gyűjtővel

7.48. ábra. Úszómedence egypontos víz­gyűjtővel 1 vasbeton fal, 2 fogódzó peremszegő, 3 vízgyűjtő sáv matt burkolattal, 4 belső fal­burkolat, 5 összefolyó, 6 rugalmas kap­csolat, 7 padlóburkolat, 8 dilatáció.

Különös figyelem és pontosság szük­séges a feszített víztükör vízelvezetésé­nek megoldásához, mert akár 1-2 mm-es pontatlanság is elegendő ahhoz, hogy a medence használata során gondokat okozzon, hiszen az alacsonyabb részeken több víz bukik át, ami – főként színes és mázas kerámiáknál – a fo­lyási perem elszíneződését és vízkő ki­rakodását okozza. A medencék padozati burkolatához cél­szerű a kevésbé csúszós burkolólapokat választani.

Úszómedence sávos vízgyűjtő­vel

7.49. ábra. Úszómedence sávos vízgyűjtő­vel 1 vasbeton fal, 2 fogódzóperem, 3 csú­szásmentes szegő, 4 falburkolat, 5 gyűj­tőcsatorna, 6 összefolyó, 7 csúszásmen­tes külső szegő, 8 elasztikus ágyazati ré­teg, 9 dilatáció, 10 dilatációs gumibetét.

Úszómedence külső csatornás vízgyűjtővel

7.50. ábra. Úszómedence külső csatornás vízgyűjtővel 1 vasbeton medencefal, 2 kerámia falburkolat, 3 fogódzó perem, 4 csúszásmentes szegő, 5 vízgyűjtő csatorna, 6 csúszás­mentes rács, 7 kerámia padlóburkolat, 8 dilatációs gumiprofil, 9 dilatáció, 10 rugal­mas fugakitöltés.

Feszített víztükrű fogódzópere­mes úszómedence

7.51. ábra. Feszített víztükrű fogódzópere­mes úszómedence 1 vasbeton fal, 2 perem, 3 matt felület, 4 kerámia falburkolat, 5 rácsos fedésű víz­gyűjtő, 6 padlóburkolat, 7 dilatáció.

Külső vízgyűjtőperemes úszó­medence

7.52. ábra. Külső vízgyűjtőperemes úszó­medence extrudált kerámiaprofilos csa­tornával 1 vasbeton medence, 2 fogódzóperem, 3 kerámia falburkolat, 4 folyóka, 5 hosszrá­csozat, 6 vízmentes kapcsolat, 7 dilatá­ciós gumiprofil, 8 dilatáció, 9 kerámia padlóburkolat, 10 vízmentes dilatáció kitöltés.

Belső vízgyűjtős úszómedence

7.53. ábra. Belső vízgyűjtős úszómedence 1 vasbeton medencefal, 2 falburkolat, 3 túlfolyó, 4 gyűjtővezeték a vízforgató­hoz, 5 gallér, 6 vízszigetelés, 7 vízszint, 8 takarófedés (burkolathoz), 9 epoxi be­vonat, 10 fogódzóperem, 11 műtárgy, 12 padlóburkolat, 13 dilatációs gumipro­fil, 14 dilatáció lezárás, 15 dilatáció.

Fürdőszobai berendezések beépítése és burkolása

A beépített vizes berendezések – a ká­daktól a zuhanyozókig – többnyire hordozó falakkal vannak körülvéve, ezek régebben hagyományos techniká­val, téglából falazva készültek. Ma – az esetek többségében – a berendezést kész köténylemezzel vagy habosított hordozófallal ellátva szállítják a be­építés helyére.

 Fürdőkád utólagos beépítése

7.54. ábra. Fürdőkád utólagos beépítése speciális tömítő szalaggal A. kád behelyezése „öntapadós” tömítővel, B. tömítés felragasztása beépítés előtt, C. beépítés utáni felső szalagrész eltávolítása, D. vízmentes fugázás, 1 kádperem, 2 csempeburkolat, 3 tömítőszalag, 4 „tépő” szalagsáv, 5 perforáció, 6 szorítóperem, 7 fóliarátét (végig), 8 vízmentes anyagú fugázás.

Fürdőkád burkolati hőszigetelő

7.55. ábra Fürdőkád burkolati hőszigetelő és hordozó fala habosított anyagból.

Zuhanytál hőszigetelő hable­mez burkoló eleme

7.56. ábra. Zuhanytál hőszigetelő hable­mez burkoló eleme.

Hőszigetelő falpanelek kap­csolása

7.57. ábra. Hőszigetelő falpanelek kap­csolása fürdőkádnál és zuhanytálnál.

csempeburkolás

7.58. ábra. Készre szerelt és hőszigetelt hordozó falba a kád a csempeburkolás után is behelyezhető.

Sarokkád speciális burkolati hordozó

7.59. ábra. Sarokkád speciális burkolati hordozó és határoló fala habosított anyagból (a burkolás a kád beépítésétől függetlenül is készíthető).

A habosított hordozófal két változata:

 • a habosítást magára a kádra töltik rá, megfelelő habosító sablonban hazai gyártók,
 • külön-külön burkolat készül, ame­lyet összeillesztenek (külföldi gyár­tók).

A szerelt burkolat anyaga műanyag, amelyhez igen jól tapad a habarcs és a csemperagasztó.

A beépítés menete:

 • elő kell szerelni a víz és a csatorna ki- és bekötéseit,
 • a hőszigetelő elemeket csavaros kötéssel, szintbe állítva el kell he­lyezni,
 • be kell építeni a kádat vagy el kell készíteni a burkolatot,
 • a kádat be kell kötni és a peremet vízmentesen tömíteni kell.

Burkolati síkok kapcsolatai HOMELUX profilokkal

7.60. ábra. Burkolati síkok kapcsolatai HOMELUX profilokkal.

Tagozott külső felületű kád

7.61. ábra. Tagozott külső felületű kád beépítése hőszigetelő hablemezből készülő elemekből 1 fürdőkád, 2 beépített falburkolat, 3 ragasztott tagozati elem, 4 ragasztott záró tagozati profil, 5 beállító csavar.

Fürdőkád beépítése

7.62. ábra. Fürdőkád beépítése fémvázhoz kapcsolt burkoló elemekkel.