Építkezés

Könnyű válaszfal készítésének lépései

A gipsz építőlapokból készített válaszfalakat könnyen át lehet alakítani. Tömegük nem nagy, ezért szinte bárhol felállíthatók. Szétszerelésük sem túl bonyolult Az ilyen válaszfalak tehát ideális megoldást jelentenek abban az esetben, ha a ház szobáit a pil­lanatnyi élethelyzethez kívánjuk hozzáigazítani.

A könnyű válaszfalak tartó­szerkezetét nagyobb kereszt­metszetű falécekből vagy fém­profilokból lehet elkészíteni. O Fémprofil (CU- és CW-profilokból készített) tartószerkezetű válaszfal. Mindenekelőtt a padlón, a falakon és a mennyezeten rajzoljuk be a válaszfal vonalát. Ne feledkezzünk meg az eset­leges ajtónyílásról sem. Ha a profilok szélessége 5 cm. a lapok vastagsága pe­dig 12,5 mm (ajánlott méretek), akkor a fal vastagsága 7,5 cm.

Fontos, hogy a mennyezetre, falakra és a padlóra fel­erősített minden szélső profil alá tegyünk vékony hangszigetelő anyagot (parafát, keményhabot, bitumenes fil­cet). Vigyázat! Utólag felépítendő vá­laszfalaknál legyünk óvatosak, nehogy az esztrich alatt húzódó valamilyen csövet megsértsünk. Ha nem vagyunk biztosak a dologban, inkább ne fúrjuk át teljesen az esztrichet és alkalmaz­zunk rövid dűbeleket. A dűbelek távol­sága ne legyen több, mint 70 cm.

Takarékoskodjunk!

A fémprofilok kissé drágábbak, mint a faléc. Fémprofilokból ugyanakkor sokkal gyorsabban felépíthetők a válaszfalak. Ötletes javaslat a takaré­koskodni kívánó építkezőknek: a két­féle megoldás előnyeit kombinálni is lehet. A padlón és a mennyezeten helyezzünk el fémprofilokat, a függő­leges tartóként azonban egészséges, száraz faléceket válasszunk, amelyik pontosan beleillik a fémprofil árkába. A kapcsolatot ne rögzítsük csavarok­kal (ezzel elkerülhetők a fugák menti repedések).

Válaszfal

Lépések:

  1. A padlón, a falakon és a mennyezeten rajzoljuk be a válaszfal vonalát
  2. A csatlakozó épületrészek között szigetelőcsíkokkal oldjuk meg a hangszigetelési
  3. A fémprofilokat dűbelekkel erősítjük a padlóhoz, falakhoz és a mennyezethez
  4. A függőleges profilokat (CW-profilok), a mennyeze­ten és a padlón futó profilokkal (CU-profiiok) nem csavarozzuk össze
  5. A mennyezeten és a padlón húzódó profilokba a lapok felerősítésére se csavarjunk be csavarokat
  6. Villanyszereléshez üreges falakhoz való, speciális szerelődobozok kaphatók
  7. A könnyű válaszfal belsejébe ásványgyapot szigetelőpaplant teszünk
  8. Következő lépés a könnyű válaszfal másik oldalának beborítása
  9. Végezetül a lapok széleit csiszoljuk meg, majd tapaszoljuk el a fugákat és a csavarfejeket
  10. A tartószerkezetet fémprofilok helyett falécekből is elkészíthetjük

Illesszük a helyükre a függőleges tartóprofilokat (CW-profil), de azokat ne csavarozzuk hozzá a szegélypro­filokhoz; ezzel elkerülhetők a falban keletkező feszültségek. A függőleges profilok legnagyobb távolsága a lap­vastagság 50-szerese. Például 50 x 12,5 mm egyenlő 62,5 cm-rel. A távolság tényleges értékét a gipsz építőlapok formátuma határozza meg, azok szé­leinek fel kell feküdniük a profilokra.

Ajtónyílások mellett a függőleges tartókat lécbetéttel vagy egy második CW-profillal erősítjük meg. A tetsző­leges helyre beilleszthető áthidalópro­fillal az ajtónyílás elkészítése igazán gyerekjáték.

A burkolólapok felerősítésekor csavarokat csak a függőleges profilok­ba csavarjunk be, a mennyezeten és a padlón húzódó szegélyprofilokba azonban ne. Fontos, hogy a széleken hagyjunk 10 mm-es hézagokat, rost­erősítésű gipszlapok esetén a lapok között is legyen 5-7 mm távolság. Az egyik oldal beborítása után helyez­zük el a fal belsejében a kábeleket és, ha szükséges, a vízvezetékeket is. A villanyszerelési munkákhoz hasz­náljunk üreges falakhoz való, speciális szerelődobozokat. A falra szerelt mos­dó vagy egyéb súlyos tárgyak környé­kén a válaszfalat kereszttartókkal erősítsük meg.

Végezetül töltsük ki a fal belsejét ásványgyapot szigetelőanyag­gal és borítsuk be a másik oldalt is. Fugázás után (ez két munkamenetet jelent!) a felületet tapétázhatjuk, fest­hetjük vagy csempével is burkolhatjuk. A fal szélein lévő hézagokat tartósan rugalmas anyaggal töltsük ki. O Könnyű válaszfal fa tartószerkezet­tel (2. minőségi osztály). Ebben az eset­ben faléceket csavarozunk a padlóra és a mennyezetre (használjunk keretdűbeleket). Csak jó növésű, egészséges fát vegyünk és az anyagot akklimatizálódás céljából néhány napig rendelte­tési helyén tároljuk. Minden szélső profilra ragasszunk szigetelőcsíkot.

Következő lépésként helyezzük el a függőleges faléceket. A padlón és a mennyezeten futó lécezést fém sarokidomokkal kössük össze. A borítást, szigetelést és tapaszolást a már ismert módon végezzük.