Építkezés

Munka a tetőgerendák alatt: szigetelés

A ferde tetősíkok burkolása a szarufák közötti szigetelés beépítésével vagy cseréjével kezdődik. A tető szigetelése nemcsak azért könnyű munka, mert a szigetelőanyagok szó szerint könnyűek. Dolgunk átvitt értelemben sem nehéz, mert csak néhány szabályt kell betartanunk ahhoz, hogy a szigetelés tartósan ellássa feladatát.

Mielőtt azonban a munkához hozzálátnánk, el kell döntenünk, hogy a szigetelés melyik módszerét, a hidegtetőt vagy a melegtetőt választjuk. Ne ijedjünk meg az elnevezéstől: a lakótér mindkét esetben ugyanolyan meleg lesz. A különbség mindössze a szigetelés felépítésében mutatkozik meg.

Hidegtető

A szigetelés fölött a hátsó szellőzéshez egy 4-10 cm széles tér szabadon marad. Ez lehetőséget ad a szigetelés környezetében időről időre kicsapódó kondenzvíz elpárolgására, A szigetelőanyagnak a belső tér felé eső oldalát párazáró réteggel (alumí­nium vagy műanyag fóliával) borítjuk, nehogy onnan további nedvesség ha­toljon be a szigetelésbe. Fontos, hogy a szigetelés fölötti légtérnek az eresznél levegőbevezető nyílása, a tetőgerincnél pedig kilépőnyílása legyen. Tetősík­ablakoknál, tetőfelépítményes ablakok­nál és kéményeknél ezt a levegőáramot mindenképpen kifelé kell irányítani.

Melegtető

Régebben a 10-12 cm vastag szigetelést elegendőnek tartot­ták. A szarufák szokásos, 18 vagy 20 cm-es magassága tehát elég helyet hagyott a hátsó szellőzés kialakítására. A szigetelőanyagok ma használatos vastagságai viszont a szarufaközök tel­jes magasságát igénybe veszik, ezért ki kellett fejleszteni a szarufák közét teljesen kitöltő szigetelést. Ebben az esetben azonban meg kell oldani, hogy a szigetelőanyagban keletkező nedvesség (kondenzvíz) egy páradiffúziót lehetővé tevő alátétfólián át felfelé el tudjon távozni.

A belső tér felőli oldalon egy párazáró réteg gondos­kodik arról, hogy nedvesség ne tudjon a szigetelésbe behatolni. Sok építésznek és az építtetők egy részének is fenntartásai vannak azonban a szarufák közét teljesen kitöltő szigeteléssel szemben. Ok attól félnek, hogy a légtér hiánya miatt a pára lecsapódásából keletkező kondenzvíz nem tud kiszáradni. Ezek az aggályok megalapozatlanok, ha a szigetelőréteget alul és felül a megfe­lelő fóliákkal határoljuk.

A szigetelőanyagok fajtái

A szarufák között elhelyezett szige­telést, akár van annak hátsó szellőzése, akár nincs, különféleképpen lehet el­helyezni. Gyakran használják a tekercs­ben kapható filcpaplant, amely a szaru­fák szokásos távolságának megfelelő szélességekben kerül forgalomba. A szigetelőanyag körülbelül 2 cm-rel szélesebb legyen, mint a szarufák közti tényleges távolság, így a szigetelőanya­got hézagmentesen be lehet préselni a rendelkezésre álló térbe. A paplan berakásának műveletét fent, a gerinc­nél kezdjük.

A hidegtetőt az jellemzi, hogy a szigetelés felett légrés marad

A hidegtetőt az jellemzi, hogy a szigetelés felett légrés marad

Melegtető

Melegtetőnél a szigetelőanyag a szarufák közét teljes magasságban kitölti

Különböző szarufatávolságokkal ké­szített tetőhöz olyan beszorítható fil­ceket lehet kapni, amelyeket tekercsből kell a kívánt szélességűre levágni. Egy másik megoldás lehet a szigetelőékek alkalmazása, ezeket párosan a padlóra fektetve addig toljuk el egymáson, amíg a kívánt szélességet el nem érjük. A túlnyúló kis háromszögeket levágjuk. A beszorítható filceket és ékeket még egyenletes szarufatávolságoknál is ér­demes alkalmazni, mert így aránylag kisméretű darabokat kell mozgatnunk.

Alumíniumfóliával

Alumíniumfóliával (mint párazáró réteggel) kasírozott üveggyapot paplanokat a hidegtetőknél alkalmazunk

Kiegészítő szigetelés

Ha a szarufák kis magassága miatt a szükséges vastagságú szigetelési nem lehet elhelyezni, alkalmazzunk kiegészítő szigetelést

Van azután még három szabály, amelyeket feltétlenül be kell tartani:

  • Hidegtetőknél a szigetelést ne pré­seljük bele túl mélyen a szarufák közti mezőkbe.
  • Ha hidegtetők esetén a szarufák magassága a szigetelőanyag szükséges vastagságához nem elegendő, akkor a szarufák alá folytonos, kiegészítő szi­getelést helyezzünk el.
  • A szarufák és a szigetelés közti réseken át nagyon sok energia tud veszendőbe menni; ennek elkerülésére a belső tér felé eső fóliát feltétlenül légtömören helyezzük el. Az egyes fóliasávokat az erre a célra alkalmas, speciális ragasztószalaggal lehet hézag­mentesen, azaz légtömören összeerő­síteni.