Lakásfelújítási tanácsok

Praktikus szempontok a mosókonyha berendezéséhez

Szárító-vasaló helyiségHa nem egyértelmű, melyik szobából alakítsunk ki szárító-va­saló vagy egyéb háztartási helyiséget, keressük fel azokat a helyeket, amelyeket eddig nem használtunk ki megfelelően. A hű­vös, száraz garázs ideális hely lehet bor, nagy mennyiségben vásá­rolt élelmiszer, dobozok, vagy akár szezonon kívüli ruhák tárolá­sára. Hasznos lehet, ha lakásunk átalakításakor a hálószobát összekapcsoljuk a szomszédos fürdőszobával. így kapunk egy egyterű fürdőszobát és mosóhelyiséget.

Hasznos tárolóhely

Sok szép és jól használható tárolót árusítanak a lakberendezési boltok­ban. Ilyen például az előre gyártott elemekből készült polcrendszer, ame­lyet az igényeink bővülésével tetszés szerint kiegészíthetünk.tarolok

  1. A vasalószoba sokszor más funk­ciókkal osztozik egy helyiségen. Itt a dol­gozószoba egy csen­des sarkában szorí­tottak helyet a vasa­lásnak. A nagy fűzfa kosarak, amelyekben jól szellőznek a ruhák és a vasalódeszka kockás zefírhuzata jól illik a szoba rusztikus stílusához.Szárító-vasaló helyiség
  2. A nyitott tárolón könnyen megtaláljuk a szükséges tárgya­kat, és mindig kéznél is vannak. Az ilyen iparias polcrendszer elemeit könnyedén átalakíthatjuk a tárolt holmi mennyiségétől, nagyságától függően. A vasalódeszkát a falra rögzített tartóra függesztették, így nem tud felborulni.Szárító-vasaló helyiség
  3. A nagy háztartás­ban felbecsülhetetlen értékű egy olyan kü­lönálló helyiség, ahol a szennyest, a háztar­tási gépeket, a vasa­lódeszkát és a tisz­títószereket tudjuk tárolni. Ez leveszi a plusz terhet a kony­háról, és a távol tartja a rendetlenséget a ház többi részétől. Ebben a jól szervezett mosókonyhában sok zárt tároló, nagy mun­kafelület, kétmeden­cés mosogató és felső szárító van.Szárító-vasaló helyiség

Biztonság

  • Ha nem vagyunk szakemberek, ne próbáljunk villanyt vagy vízvezetéket szerelni egyedül. Mindig hívjunk villany-, vagy vízvezeték-szerelőt.
  • Az elektromosságot mindig tartsuk tá­vol a víztől, nedvességtől.
  • Tegyük lehetővé, hogy az elektromos berendezések körül elég hideg levegő cirkuláljon.
  • A vasalónak legyen egy külön fali csatlakozója, amely egy magasságban van a vasalódeszkával, hogy a vezeték ne lógjon le, és lássuk, hogy kihúztuk-e a használat után.
  • A padlózat legyen vízszintes és meg­felelően terhelhető, hogy elbírja a nehéz háztartási gépeket.
  • A veszélyes eszközöket, oldó- és tisz­títószereket tartsuk távol a gyermekek­től, lehetőleg zárható szekrényben. To­vábbi biztonsági intézkedésként te­gyünk zárat a mosókonyha ajtajára is.