Magasépítészet

Laminált parketta burkolatok

Napjaink egyik legelterjedtebb meleg padlóburkolata a laminált padló (parketta). A laminált padlóburkoló ele­mek kis szerkezeti vastagságú, többrétegű készparketták, melyek sokféle minőségben, méretben és kialakításban készülnek. A laminált padlóelemek szendvicsszerkezetek: a nagyszilárdságú közbenső HDF hordozóréteg (panel) fel­ső felületén impregnált, UV-álló, színtartó dekorréteg, va­lamint az ezt védő, átlátszó, kopás- és karcolásálló, kemény melamingyantás védőréteg található.

A panel alsó felüle­tén a felső réteggel azonos szilárdságú, szintén melaminos hangcsillapító balanszréteg van. Az elemek vastagsága álta­lában 6-12 mm, a táblák befoglalómérete a legtöbb esetben 1324×191 mm vagy 1324×329 mm, de előfordulnak ettől el­térő lapok is. A járófelület színe, mintázata, struktúrája sok­féle lehet, legtöbbször a természetes faanyagok erezetével, színtónusaival megegyező. A parafa burkolatokhoz hason­lóan a laminált parketták – illeszkedési felületük kialakítása alapján – egyszerű csaphornyosak, összepattinthatok, egy­másba akaszthatók lehetnek.

A forgalomba kerülő laminált padlókat a kopásállóságuk alapján különböző minőségi osztályokba sorolják:

  • A lakossági igényeknek megfelelő laminált padlók ki­sebb kopásállósággal rendelkeznek (21, 22 vagy 23-as jelzésűek). Ezek rendszerint a kisebb (6-8 mm) vas­tagságúak, melyeket jellemzően lakások helyiségeiben használnak fel.
  • A nagy forgalmú közületi terekben (irodák, bevásárló­központok stb.), az ott jelentkező fokozott igénybevé­teleknek megfelelően nagyobb kopásállóságú (31, 32, 33-as jelzésű) laminált padlók alkalmazása szükséges. Ebbe a csoportba jellemzően a vastagabb (9-12 mm) padlóelemek tartoznak. Természetesen az ilyen padló­burkolatok (bár elvileg nem szükséges,) felhasználha­tók alacsonyabb igénybevételű terekben (lakásokban is), ezzel szemben a nagy forgalmú közületi terekben kis kopásállóságú laminált padlóburkolatok nem épít­hetők be.

Laminált padló kopásállósága

A laminált padló (és más burkolatok) koptató hatásokkal szembeni ellenállását kopásállósági osztályként adják meg. A kopásállósá­gi osztály megállapítása külön vizsgálattal történik, amely során a vizsgálandó elemre egy dörzspapírral borított kereket (dörzskerekeket) helyeznek. A kerék forgatásával párhuzamosan folyamato­san vizsgálják az elem kopását. A burkolatnál megadott számérték (pl. 31) azt a fordulatszámot jelöli, melynél a dekornyomás kopása egyértelmű felismerhetőséggel először jelentkezik.

A laminált burkolatok számtalan előnyös tulajdonsága (kis szerkezeti vastagság, egyszerű kivitelezés, alacsony bekerülési költség stb.) minden más padlóburkolatnál ked­vezőbbé teszi alkalmazásukat. A fektetésük is egyszerűen és gyorsan végezhető, viszont meglehetősen pontos munkát igényel (nagy méretpontosságú elemek, hézagmentes illesz­tések). Kis szerkezeti vastagságuk következtében padlófű­tés felett is felhasználhatók.

A laminált padlók szinte bármilyen szilárd aljzatra (be­ton, esztrich, szárazaljzat, esetleg régi fapadló stb.) fektethe­tők. Egyedül a szőnyegpadlóra történő lerakás nem ajánlott. Az aljzattal szembeni alapvető követelmény ez esetben is, hogy száraz, sima és pormentes legyen. (A fa anyagú bur­kolathoz hasonlóan általában a nedvességre érzékenyek.) A laminált padlóburkolat minden esetben úsztatott padló­ként, (ragasztás vagy egyéb mechanikai rögzítés nélkül) „szárazon” fektetve készül. Szegezni, csavarozni, illetve az aljzathoz ragasztani tilos!

A laminált padlók fektetése sok tekintetben hasonlít a pa­rafa burkolatokéhoz. Az elemek vékony szerkezeti vastagsá­gából adódóan ez esetben is szükség van aljzatkiegyenlítő rétegre. A laminált padlóburkolatok készítése során ajánlott min­den esetben a gyártó által kiadott alkalmazástechnikai út­mutatót követni. Ez a pontos technológiai ismertetés mellett általában a környezeti feltételekre, az elemek előkészítésére, tárolására stb. vonatkozóan is fontos előírásokat tartalmaz.

Párazárás fektetés előtt

A padlóelemek lerakása előtt az előkészített, kiegyenlí­tett szilárd aljzatra először egy párazáró (PE-) fóliát teríte­nek, melyet a fal mentén 5-10 cm magasan felhajtanak. Erre 2 mm vastag lépéshanggátló habfóliát fektetnek, melyeket átlapolás nélkül egymáshoz illesztve helyeznek el. A laminált padlólapokat a természetes fényforrás irá­nyával párhuzamosan (ablak síkjára merőlegesen) ajánlott fektetni.

A munkát mindig valamely határolófal mentén kell kez­deni úgy, hogy az első sor elemeinek csapos (nútos) oldala „néz” a fal felé. Az elemek és a falsík között itt is 10 mm hézagot kell hagyni (ékeléssel). A következő sorok fekteté­se az alkalmazott padlóelem csatlakoztatási módjától függ. Egyszerű csaphornyos elemek esetén minden egyes lapot külön-külön az előző sorhoz (és a már korában lerakott lap­hoz) illesztve fektetnek le. Az illeszkedési felületet (hor­nyot) ragasztóanyaggal vonják be, majd az elemeket ütőfa segítségével finoman összeütik.

5.28. ábra. Laminált padlóelemek fektetése

5.28. ábra. Laminált padlóelemek fektetése

Ezzel szemben egymásba akasztható (vagy összepattintható) elemek esetén előbb az adott sort alkotó összes elemet hosszában összeillesztik (egymásba akasztják), majd a kész sort egyszerre kapcsolják a már lerakott sorhoz (5.28. ábra). A további sorok elemeit is ennek megfelelőn fektetik le. A különböző csatlakozások­nál (küszöb, fűtéscső stb.) a laminált lapok méretre szabása során a 10 mm hézagtávolságot minden esetben figyelembe kell venni. A teljes padlófelület kialakítása után az ékeket eltávolítják, majd elhelyezik a szegélyléceket.

Hasznos: Szegélyléc gyors és praktikus rögzítéséről itt olvashat: szegélyléc rögzítése.

Padlófűtésnél alkalmazható ugyan laminált parketta, azonban a várható (eltérő mértékű) hőterhelés következté­ben a burkolat kialakításánál számos tényezőt figyelembe kell venni. A laminált parketta padlóburkolat felületi hőmérséklete legfeljebb 28°C lehet. Ennél magasabb hőmér­séklet már a felület jelentős károsodását okozhatja. Külön figyelembe kell venni a várható hőveszteséget is.

A burkolat a habfólia alátététtel együtt ugyanis fokozottan hőszigetel, ezért a 2 mm vastag habfólia alátét helyett 1 mm vastag tömör iszappapírt kell alkalmazni. Ez a felmelegedett be­tonaljzatból áramló hőt közvetlenül átadja a parkettának, ugyanakkor megfelelően rugalmas alátétet biztosít.