Magasépítészet

Textil (szőnyeg)- és PVC padlóburkolatok, lerakásuk

Szőnyeg padlóburkolat

A szőnyegpadlók a legelterjedtebb lágy melegburkolatok. Általában nagyméretű tekercsekben vagy lapokban kerül­nek forgalomba, számtalan színben és mintázatban. Anya­guk lehet természetes (gyapjú, pamut, kender, esetleg ál­latszőr, selyem) vagy szintetikus/műszálas (nylon, akril, poliészter stb.). Elsősorban utóbbiak fordulnak elő leggyak­rabban.

A szőnyeg két részből, az alsó (gumi vagy jutavászon) alaprétegből és az erre felerősített felső járórétegből (flór­ból áll). Együttes vastagságuk általában 4-10 mm, de elő­fordulnak ennél jóval vastagabb szőnyegek is.

A járóréteg szálszerkezete szerint a szőnyegpadló lehet:

  • filceit (egyenesen tűzött);
  • buklé (hurkolt);
  • velúr (egyenesen vágott).

Elsősorban fokozott hangszigetelési igény kielégítése cél­jából készülnek habalátétes szőnyegpadlók is. A textil padlóburkolatok előnye, hogy jó hő- és hangszi­getelők, rugalmasak, halk és puha járást biztosítanak, le­rakásuk egyszerű, költségük alacsony. Hátrányuk viszont, hogy kevésbé tartósak (gyorsan kopnak), nem javíthatók (teljes cserét igényelnek), könnyen éghetők, tisztításuk gyakran körülményes. (Napjainkban már léteznek fokozot­tan kopásálló, éghetetlen, antisztatikus és elemenként cse­rélhető szőnyegpadlók is.)

5.29. ábra. Szőnyegpadló burkolatok 15.29. ábra. Szőnyegpadló burkolatok 2

5.29. ábra. Szőnyegpadló burkolatok
a) teljes felületen ragasztott szőnyegpadló szárazaljzaton; b) feszített szőnyegpadló

A szőnyegpadlók aljzata egyaránt lehet beton, esztrich, szárazaljzat (gipszkarton vagy fa építőlemez) vagy bármilyen már meglévő, jó állapotú szilárd burkolat (5.29/a. ábra). Az alapfelülettel szembeni követelmények megegyeznek a korábban bemutatottakkal; a megfelelő simaság elérésé­hez a legtöbb esetben aljzatkiegyenlítő réteget kell kialakí­tani.

Az aljzathoz történő rögzítés módja alapján a sző­nyegpadló lehet:

  • ragasztott (szélek mentén vagy teljes felületen);
  • feszített;
  • szárazon fektetett, „terített”.

A szőnyegpadlók lerakása minden esetben a helyiség pontos felmérésével és a szőnyeg méretre szabásával kez­dődik. A padlószőnyegek általában 4-5 m széles tekercsek­ben kerülnek forgalomba, ebből adódóan a lakások helyi­ségeiben legtöbbször toldás nélkül lefektethetők. A lerakás módját az alapréteg anyaga határozza meg. A filc és juta alapú padlószőnyeget általában nem szükséges az aljzathoz ragasztani, a gumi és habalátétes szőnyegeket azonban min­den esetben ragasztani kell. Kis alapterületű helyiségekben elegendő csak a szélek mentén rögzíteni a padlószőnyeget, fokozott igénybevételű padlók esetén (és padlófűtés felett) azonban teljes felületen le kell ragasztani.

Szélek mentén történő ragasztás

A szélek mentén történő ragasztáshoz általában kétolda­las szőnyegragasztó szalagot alkalmaznak. A leterített és pontosan beállított szőnyeg széleit felhajtják, majd a ragasz­tószalagot az aljzathoz simítják. Ezt követően a védőfóliát eltávolítják, végül feszesen rásimítják a szőnyeg széleit.

Teljes felületű ragasztás

Teljes felületű ragasztás során először a pontosan „beállí­tott” szőnyeget félig visszagöngyölítik, majd a szőnyeg hát­oldalának megfelelő (a gyártó által előírt) ragasztóanyagot fogazott lappal felkenik az aljzatra. A ragasztó szikkadása után folyamatosan és egyenletesen simítva visszagöngyö­lítik a szőnyeget. Ugyanezzel a módszerrel ragasztják le a szőnyeg másik felét is.

Feszített szőnyegpadlók

Feszített szőnyegpadlóknál először a burkolandó felület (helyiség) kerülete mentén körmös (szeges) vagy tépőzáras alátétléceket rögzítenek (ragasztással vagy dűbelezéssel) az aljzathoz. A kialakult szintkülönbséget az aljzatra terí­tett vékony esztrich-, filc- vagy egyéb alapszövet réteggel egyenlítik ki (5.29/b. ábra). Ezt követően a méretre vágott szőnyeget előbb hossz-, majd oldalirányba megfeszítve el­helyezik. A pontos beállítást a szélek mentén végighaladva végzik.

Terített szőnyegek

A terített szőnyegek fektetése a legegyszerűbb. A ponto­san méretre szabott szőnyeget rögzítés nélkül, egyszerűen lefektetik az aljzatra. Legfeljebb a szegélylécek biztosítanak némi stabilitást. A terített szőnyegek nem toldhatok! A falak mentén többféle szegélyezés alkalmazható (fa vagy műanyag szegélyléc, szőnyeggel integrált műanyag léc stb.). Ezeket minden esetben a falszerkezethez kell rögzíteni (ragasztással vagy dűbelezéssel).

Hasznos információ: hogyan rögzítsük a szegélylécet? Bevált praktikák itt.

A szőnyegpadlók elhelyezése lényegében az épületen belüli munkák utolsó lépése. Ezt megelőzően minden más (festés, mázolás, falburkolás, üvegezés stb.) belső munká­nak készen kell lennie.

PVC-padlók

A műanyag padlóburkolatok alatt hazánkban szinte ki­zárólag a PVC-padlókat értjük. Ezek 0,8-4 mm vastag, lemezszerű műanyag padlóburkolatok, melyek 1,8-4,0 m széles tekercsekben vagy lapokban kerülnek forgalomba, sokféle színben, felületi struktúrában. A kis rétegvastag­ságból adódó kedvezőtlen hangtechnikai tulajdonságok javítása céljából hab-, illetve filcalátétes PVC-padlóburkoló lemezeket, lapokat is forgalmaznak, de a beépítés során kü­lön hangelnyelő alátétlemez is elhelyezhető.

A PVC-padlóburkolatok készítése a lemezek méretre sza­básával kezdődik. Kisebb helyiségekben akár toldás nélkül is lefektethetők. Nagyobb felületek esetén úgy kell leszabni a lemezeket, hogy a toldás vonala a padló kevésbé látható részére essen (pl. szekrények, bútorok alá).

5.30. ábra. PVC-padlóburkolat szárazaljzaton

5.30. ábra. PVC-padlóburkolat szárazaljzaton

A PVC-padlóburkolatok aljzata általában szilárd, úsz­tatott aljzatbeton, esztrich vagy szárazaljzat (5.30. ábra). A kis lemezvastagság következtében a burkolat fokozottan érzékeny a felületi egyenetlenségekre, ezért kizárólag aljzatkiegyenlítővel képzett, sima felületre fektethető. A leme­zek rögzítése kétféle módon történhet: szélek mentén sávo­san vagy teljes felületen ragasztva. Előbbit elsősorban kis felületek burkolása esetén, valamint vékony lemezeknél al­kalmazzák.

Nagy felületek és vastagabb (alátétréteges) PVC-lemezek esetén teljes felületű ragasztás szükséges. A szélek menti sávos ragasztást a szőnyegpadlóknál megismert mó­don, kétoldalas ragasztószalaggal végzik. A teljes felületű ragasztás szintén a szőnyegpadlónál leírtaknak megfelelően történik.

A már lefektetett és pontosan beállított lemezeket félig visszahajtják, majd az aljzat felületét a gyártó általja­vasolt (vizes diszperziós vagy oldószeres) ragasztóanyaggal vonják be. A ragasztó szikkadását követően a PVC-lemezt folyamatosan az aljzathoz simítják. Ehhez hasonlóan ragaszt­ják le a lemez másik felét is.