Ötletek konyhákhoz

Egy új konyhai munkalap beépítése

A munkalap a konyha munkapadja, és ennek megfelelő az igénybevé­tele is. Egyszer majd fel kell újítani.

A munkalap nagy helyet foglal el a konyhában

A munkalap nagy helyet foglal el a konyhában. Külseje meghatározza a konyha összképét.

A konyhai munkafelületnek sok min­dent kell kibírnia. Lábasokat és serpe­nyőket tologatnak ide-oda, vágnak és klopfolnak rajta. A munkalap felülete akármilyen stabil lehet, néhány év után meglátszik rajta az igénybevétel. Mivel naponta ezen készül az étel, és élelmiszereket is tartunk rajta, természetes, hogy tiszta, hibátlan felületet szeretnénk.

Nagyon nagy a kínálat a különféle anyagú, felületű, mintájú, színű mun­kalapokból. Minden berendezési stí­lushoz lehet valamit találni. Kicserélé­se könnyű, és kevés szerszámot igé­nyel. A munkalap a különféle szekré­nyeket és gépeket nagy felületen és toldás nélkül hidalja át. Mivel ezeket a lemezeket 5 m hosszúságig árusítják, nem mindig alkalmazkodnak a helyi­ség követelményeihez.

Mindenesetre akkor, amikor a sarokban be kell a munkalapot fordítani, szükségessé vá­lik az illesztés rögzítése. Meg kell elő­re gondolni, hogy ezek a toldások hol legyenek. Ebben a konyhában a lemez a tűzhely mögött továbbfut. Ha a tol­dás közvetlenül a főzőlap mellett vol­na, a lemez kötését nem lehetne meg­felelően megoldani, mert a kivágás a lemez stabilitását gyengíti. Ilyen toldások nedves helyen, tehát a mosogatónál sem helyezhetők el.

Egy szúrófűrész a legfontosabb szerszám a munkalap beépítéséhez

Előfúrni és kivágni

Amikor a konyhai munkalapot a sa­roknál összeállítottuk, egy vágott kül­ső él csatlakozik a lekerekített első él­hez. Saját munkánál ezt a toldást egy alumíniumprofillal kell letakarni. A szakember ezen a helyen maróval megdolgozza mindkét oldalt, és így egy egészen vékony varratot tud létre­hozni. A felület jobban tisztítható, és zártnak tűnik.

A kivágás sarokpontját egy 8 mm vas­tag fafúróval előfúrjuk mind a négy helyen. Ezzel helyet biztosítunk a fű­rész részére. A fűrészeléskor vigyáz­zunk, hogy a lemezt ne karcoljuk meg már a beépítéskor. Ha lassan vezetjük a fűrészt, és éles a lap, tiszta, derékszögű vágást érhe­tünk el. A vágási helyeket később ugyan eltakarjuk, de minél tisztább, annál jobban lehet utólag szilikonnal a behatoló nedvesség ellen megvédeni. Ha a vágási helyeket ragasztószalaggal leragasztjuk, még kevesebb kirepedés keletkezik. Ilyenkor a ragasztószalagra kell rajzolni. Az erős csomagátkötő ra­gasztószalag a legjobb.

A munkalapot pontosan a fal mellé kell il­leszteni

A munkalapot pontosan a fal mellé kell il­leszteni. A falkiugrások helyét ki kell vágni.

A lemezlekötők részére készült furatokat függőlegesen kell elhelyezni.

A lemezlekötők részére készült furatokat függőlegesen kell elhelyezni.

A furatok helyét az élekig egy finom fűrésszel felvágjuk

A furatok helyét az élekig egy finom fűrésszel felvágjuk, hogy horony keletkezzen.

Összekötő profil

Az összekötő profil teljesen eltakarja az át­menetet a vágott éltől a kerekítésig vagy az első élig.

Kirepedések és karcolások elkerülhetők az új munkalapon

Kirepedések és karcolások elkerülhetők az új munkalapon, ha a vágási helyeket ragasz­tószalaggal leragasztjuk.

A lemezösszekötők behúzzák a két részt, amik egymáshoz csatlakoznak.

A lemezösszekötők behúzzák a két részt, amik egymáshoz csatlakoznak. Alulról dol­gozunk.

A vágási felületeket a kivágásoknál és a kap­csolódó helyeken mindig szilikonnal kell tö­míteni.

A vágási felületeket a kivágásoknál és a kap­csolódó helyeken mindig szilikonnal kell tö­míteni.

A kivágások sarokpontjait bejelöljük...

A kivágások sarokpontjait bejelöljük – pon­tosan mérni! – és egy 8 mm vastag fafúróval előfúrjuk.

A mosogatószer-adagoló nagyon praktikus

Ha már egy új konyhai munkalapot építünk be, akkor érdemes a napi munkánk javításáról is gondoskodni. A gombnyomásra működő mosogató­szer-adagoló a lemez alatt beépített tartóból közvetlenül a mosogatóba vi­szi az anyagot. Azonos fúróval egy lyu­kat fúrunk a lemezbe.

A főzőlapok és a mosogató részére készített kivágásokat a nedvesség ellen védeni kell

Tiszta vágási felületek és szilikon tömítőmassza a nedvesség ellen

A kivágások vágási élét felül egy ékkel megfogjuk, hogy szilánkmentes vágási élt kapjunk. Minden vágást tömíteni kell szilikon­ masszával. A védelem nélkül maradt éleken behúzódik a nedvesség az anyagba, és ezen a területen hullámosodik a munkalap. A szilikon massza rugalmas marad, és tökéletesen zár. Ha a munkalapot a falkiugrásoknál és a falon futó csővezetékeknél is átvisszük, legjobb, ha ezeket a kivágásokat egy kartonból készített sablon szerint végezzük.

Csak így lehet a pontos mé­retet a munkalapra átvinni. A lemez lekötéséhez és a sarokfura­tokhoz a fúrást pontosan függőlegesen kell elvégezni. Itt jó szolgálatot tesz egy kis állvány, amibe a fúrót be lehet fogni. A munkalap anyaga a műanyag kötés miatt nagyon kemény. A normál fúró gyorsan kicsorbul és tompa lesz.

A főzőlap szerelése előtt a biztosítékot csavarjuk ki

A főzőlap szerelése előtt a biztosítékot csavarjuk ki. Esetleg érdemes villanyszerelőt hívni.

A főzőlapot és a mosogatót pontosan középre kell a kivágásban elhelyezni, a forgácslemeztől a távolság körben azonos legyen. Csak így lehet egyenle­tes tömítési felületet létrehozni. A fő­zőlapnál a vágási élnek ezenkívül a túlmelegedést is el kell kerülnie. Ezért is kell a vágásokat pontosan függőlegesen végezni. Kapcsokkal és csa­varokkal rögzítjük a mosogatót és a főzőlapot a körbefutó tömítéshez. Miután a munkalapot szorosan a szek­rénytestekhez rögzítettük, el lehet kezdeni a fal melletti tömítések készí­tését.

Ha a fal egyenes és pontos, elég a szilikon massza. Ilyenkor kreppszalaggal leragasztjuk, a fugát tömítőmasszával kitöltjük, és nedves ujjunkkal lesimítjuk. A végprofilokat a munkalaphoz sze­gezzük, és a profilokat a tartókba be­pattintjuk. A sarkok és végek kiképzé­séhez speciális végeket helyezünk el. Az oldalsó lezárás anyaga is azonos a munkalap mintázatával. Olvadó ra­gasztóval van rétegelve, és vasalóval kis hőfokon hordjuk fel. Ha nincs ragasztóréteggel ellátva, akkor pillanat­ragasztóval erősítjük a helyére. Az éleket megcsiszoljuk.

Facsavarral rögzítjük a szekrénytesteket a munkalaphoz. A felületnek teljesen fel kell feküdnie.

A vágási éleket megfelelő peremmel látjuk el.

A falcsatlakozásokat vagy szilikonos tömítő­masszával, vagy a munkalaphoz illő záró profillal látjuk el.