Pincétől a padlásig

Az erkély hőtechnikai szempontból

A lakások természetkapcsolatát az ablakok és az erkélyajtó közvetítésé­vel az erkély, a terasz, a tornác és az átrium jelentik. Az erkély a födém konzolos meg­hosszabbításával kialakított vagy a földszinti lábazati falhoz „gyámolított”, az épület tömegsíkja elé ugra­tott épületrész. Minimális mérete a falra merőlegesen 1,20 m, területe nincs meghatározva, csakis a funk­ció és az épületkarakter befolyásolja. Nagyobb erkélyeknél az esetleges „pihenőbútorokat” is figyelembe kell venni. Igen előnyös az olyan er­kély, amely nyaranta a család étkezé­sének tere lehet.

Erkélyek előkertbe való benyúlásának mértéke, ha az erkély alja és az alatta lévő terep között legalább 2,00 m-es szintkülönbség van, nincs szabályozva. Utcavonalon való épí­téskor a járdától mérten legalább 3,00 m magasságban és max. 1,50 m-re nyúlhat be a közterület fölé. Az oldalkert előírt legkisebb mére­tébe erkély nem nyúlhat be, függet­lenül anyagának, illetve szerkezeté­nek tűzrendészed besorolásától. Az erkélyek funkcionális szerepe egy városi ember számára óriási, míg egyéb esetben inkább az építészeti karakter meghatározójaként fontos.

Az erkély hőtechnikai szempontból

Az erkély hőtechnikai szempontból kedvezőtlen épületszerkezet a) té­len hűti a lakást, a meleg kifelé áramlik; b) nyáron a forróság az er­kélylemezen keresztül a lakás felé áramlik.

Társasház hőhídmentes erkélyek­kel

Társasház hőhídmentes erkélyek­kel, ahol az erkély teljes súlyát a fa­lak és az oszlopok egy-egy ponton viselik.

Hőhídmentes erkélyek

Hőhídmentes erkélyek a), b), d), e) négy ponton falhoz függesztve; c), f), h) két ponton falhoz, két ponton oszlophoz gyámolítva; g) három ponton falhoz, egy ponton oszlop­hoz gyámolítva; j) három ponton falhoz, két ponton oszlophoz gyá­molítva.

Erkély és energetika

Hőtechnikai szempontból egy er­kély az esetek nagy hányadában ne­gatív jelenség, mert télen és nyáron erősen befolyásolhatja a mögötte lé­vő lakás belső klimatikus viszonyait. Két okból; 1) az erkély nyáron át­melegedve sugározza a meleget a mögötte lévő ablakon, illetve er­kélyajtón keresztül a lakótér felé; 2) az erkély, ha az épület tartószer­kezetével együtt készült, ún. honid­ként szállítja nyáron a meleget, té­len a hideget befelé illetve kifelé, az eltérő kül- és beltéri hőmérséklet­nek megfelelően.

Hőhídmentes erkélyek alternatívái többlakásos társasházaknál

Hőhídmentes erkélyek alternatívái többlakásos társasházaknál.

Különböző erkélykorlát-motívumok

Különböző erkélykorlát-motívumok.

Hőhídmentes erkély tartóvázzal

 

Konzolosan szerelt erkélykorlát al­só tőcsavaros csatlakoztatással

Konzolosan szerelt erkélykorlát al­só tőcsavaros csatlakoztatással, konzolba befogott korlátoszloppal a) külső; b) belső korlát betétmező­vel; 1 fogódzó; 2 zárónyak; 3 osz­lop; 4 hosszheveder; 5 mezőbetét; 6 csapadékcsatorna; 7 támbak; 8 alsó vízelvezetésű burkolat; 9 lég­rés; 10 vízszigetelés; 11 erkélylemez (vasbeton); 12 tőcsavar; 13 konzolelem.

Hőhídmentes erkély fal- és gyámolítóoszlop-kapcsolattal

Hőhídmentes erkély fal- és gyámolítóoszlop-kapcsolattal a) alap­rajzrészlet; b) nézetrajz; 1 alap; 2 talplemez; 3 szintbeállító; 4 fém­oszlop; 5 kapcsolósaru; 6 keret­elem; 7 korlátmező keret; 8 akril; 9 borda; 10 erkélylemez-kereszttartó; 11 neoprén; 12 befogókarmok; 13 főfal; 14 hőszigetelés.

Erkély- vagy teraszkorlát felső kap­csolással

Erkély- vagy teraszkorlát felső kap­csolással 1 fogódzó; 2 oszlopfej; 3 oszlop; 4 mezőelem; 5 alsó tartóborda; 6 elasztikus ágyazóprofil; 7 nyakelem; 8 burkolati rétegek.

Hőhídmentes erkély csomóponti részletei

Hőhídmentes erkély csomóponti részletei a) korlát/oszlop; b) erkély­lemez; c) oszlopalap; 1 alap; 2 neoprén; 3 talp; 4 csavar; 5 szint­beállító; 6 végelem; 7 biztosítócsa­var; 8 oszlop; 9 kupak; 10 fel konzol; 11 kapcsolócsavar; 12 patent; 13 korlátelem; 14 plexi (v. üveg); 15 borda; 16 űr; 17 rugalmas szalag; 18 sziloplaszt; 19 kapcsoló- és sorolókonzol; 20 toldóelem; 21 pe­remes ütközés; 22 erkélykeret tartó; 23 járófelület; 24 faltőszegő; 25 be­építhető karmok; 26 persely; 27 nyersgumi; 28 neoprén; 29 beállítócsavar; 30 biztosítócsavar; 31 C borda; 32 popszegecs; 33 épület­fal; 34 hőszigetelés.

Az erkély, mint építészeti formaelem

Az erkélyek a tömegükkel tulajdon­képpen megváltoztatják az épület külsejét, lényeges ezért a „minősé­gi” megjelenítés, mert az esetek többségében a házon – ahogy ne­vezni szokás – ékszerdobozként vi­selkedhetnek (viselkednek). Ezen belül látványérték vonatkozásában a korlátok a dominánsak.