Lakás komfort

Hogyan befolyásolja a külső fal a lakás klímáját?

  • a falak földdel érintkező részének meg­bízható szigetelése a talajnedvesség ellen
  • repedésmentes, jól tapadó külső vakolat
  • száraz falazat
  • a fal építőanyagainak kis hővezető képes­sége
  • megfelelő hőszigetelés
  • a fal belső felületeinek olyan hőmérsék­lete, amely csak kevéssel tér el a helyiség levegőjének kellemes hőmérsékletétől. Ezzel elkerülhetők a zavaró levegőmoz­gások, a nehezen viselhető huzat és a por felkavarása, megakadályozható az átned­vesedés és a penészesedés.
  • a megfelelő hőtároló képesség
  • a páradiffúzó kérdésének megoldása: a külső fal párasűrűségének belülről kifelé csökkennie kell
  • a vízpára szorpciójára, azaz ideiglenes tárolására való képesség

Transzparens hőszigetelő rendszer:

A hőszigetelő rendszerek egy speciális válfaját je­lenti az átlátszó (transzparens) hőszigetelés. Ilyen­kor a szokásos szigetelőrendszert, lehetőleg a déli homlokzat felületének egyes részein, ennek az át­látszó hőszigetelésnek az elemei hozzák létre.

Homlokzatburkolat mint hőszigetelés ?

Előnyös utólagos hőszigetelés lehet a homlokzati burkolólapokból, zsindelyből vagy tetőcserépből szerelt homlokzat. A homlokzatot teljesen bebo­ríthatjuk, de a burkolatot pl.: csak a szélverte oldalra is korlátozhatjuk, ahogyan az régebben szokásos volt.

A hőszigetelés fokozásának egy további, pl. fa-szerkezetes házaknál alkalmazható lehetősége egy második falréteg felhúzása, mondjuk pórusbeton elemekből. Ahol az eredeti homlokzatot meg kell tartani, pl. műemlék házaknál külső szigetelés nem lehetséges, belső szigetelést kell alkalmaznunk, ez azonban épületfizikai szempontból problémás lehet.

Ilyen például az, hogy a külső fal keresztmet­szetében uralkodó hőmérsékletek csökkennek és a fagyhatár befelé tolódik. A külső falban elhelyezett vezetékek befagyhatnak, és a vízpára a külső fal hi­deg belső felületén, a szigetelőréteg alatt kondenzvíz formájában lecsapódhat, hacsak párazáró réteg ebben meg nem akadályozza.

Minden törekvés a határoló falak belső oldali hőmérsékletének optimalizálására irányul.

Ha az összes érvet szemügyre vesszük, amelyek a külső falnak a belső mikroklímára gyakorolt hatása mellett szólnak, könnyen beláthatjuk, hogy minden intézkedés arra irányul, hogy a külső falak belső oldalán megfelelő legyen a hőmérséklet. Régi építésű falak esetében ehhez rendszerint utólagos hőszigetelésre van szükség. Másképpen nem ér­hető el az a cél, hogy ez a belső felületi hőmér­sékletet, lehetőleg mindössze 2.-3 °C eltéréssel megközelítse a szobahőmérsékletet.