Magasépítészet

Szárazvakolat – Habarcs anyagú lemezburkolat

Európában főleg a gyors építkezéseknél újab­ban előszeretettel alkalmazzák kültérben a hagyományos homlokzati vakolatok helyett a hőszigetelő hatással rendelkező vakolatot, beltérben belső vakolat helyett az ún. szárazvakolatot. Ezen azt kell érteni, hogy a fala­zatra, valamint a mennyezetfelületre olyan vékony lemezeket erősítenek fel, amelyek egyszerűbb igény eseten mindjárt kész felületet adnak, ezenkívül szoba­festéssel, leggyakrabban pedig tapétázással láthatók el.

Előnyeik

Előnyük, hogy tekintélyes mennyiségű építési nedves­séget küszöbölnek ki, beépítésük pedig lényegesen gyor­sabb a nedves úton készülő vakolás végrehajtásánál; felszerelésük is kisebb képességű munkaerőt igényel.

Kiszerelés

Az 5-15 mm vastag lapok a) tiszta gipszpépből, b) farost, némelykor pedig e) habkő adalékú gipszpépből készülnek. A lemezek – a szállítás és a beépítés során fellépő hajlító erőhatások felvétele végett – kétoldalt különleges papírlemez közé vannak fogva. Ennek következ­tében a lapok hajlító szilárdsága eléri a 40-50 kg/cm2-t. Maximális méretük 120×320 cm.

Vannak olyan készítmények, amelyek 20 mm átmé­rőjű lyukakkal vannak ellátva azért, hogy a rájuk utólag felhordandó vékony simító vakolat a lyukakba jól bele­tapadjon. Vannak olyan lemezek is, amelyeknél festés vagy mázolás révén érik el a végleges, felületet. Azonkívül gyártanak kész, végleges felülettel ellátott lapokat is. A lemezek Gipszolit vagy Rigipsz elnevezéssel kerülnek forgalomba.

A lapok félerősítése történhetik: a) a falra, illetőleg a mennyezetre, kb. 40 cm-es távolságban felerősített lécvázra való felcsavarozással (434. ábra) vagy b) a csupasz falra különleges bitumenes vagy szilikátos habarccsal, esetleg kazeines cementes vagy más vízálló enyvvel való felragasztással.

„Szárazvakolat” lemezek felerősítése falfelületre

434. ábra. „Szárazvakolat” lemezek felerősítése falfelületre

A függőleges hézagokat keskeny faléccel vagy széle­sebb hézagtakaró léccel, esetleg fém fedőléccel takarják le; festés, illetőleg tapétázás esetében gipsszel átspatulyázzák. Az elsorolt és még lehetséges hézagkiképzési módokat a 435-436. ábra tünteti fel.

435. ábra. „Szárazvakolat"-lemezek felerősítése szilárd födémhez

435. ábra. „Szárazvakolat”-lemezek felerősítése szilárd födémhez

436. ábra. „Szárazvakolat"-lemezek illeszkedési hézagainak kiképzése

436. ábra. „Szárazvakolat”-lemezek illeszkedési hézagainak kiképzése; 1 – szegezőléc; 2 – szárazvakolat; 3 – szélesebb faléc; 4 – keske­nyebb faléc; 5-fém fedőléc; 6 – keskeny „szárazvakolat”-sáv; 7 – jutasáv; 8 – gipszspatulyázás

Nemcsak gipszlemezeket, hanem 6-8 mm vastag sajtolt farostlemezeket is alkalmaznak száraz vakolat céljára. Az Orgalit elnevezésű lemezek alapanyaga őrölt, majd kausztikus szódával vagy nátriumlúggal lágyított faanyag, amelyet ammónium sókkal tűzállóvá és parafin hozzáadásával vízhatlanná tesznek. A lemezek felerősítése a gipszlemezekéhez hasonló módon történik.

Az előbbiekben tárgyalt lemezek alkalmasak azon­kívül favázas válaszfalak kétoldali borítására is. Ez eset­ben a vázmezők közét valamilyen- könnyű hőszigetelő, egyszersmind hanggátló anyaggal, pl. salakgyapottal töltik ki (437. ábra).

437. ábra. Gipszhabarcs lap

437. ábra. Kétoldalt papírral bevont gipszhabarcs anyagú lemezzel („szárazvakolattal”) burkolt faváz

Megjegyzés. Mivel a nedvesség a gipszre oldó hatás­sal van, azért a gipsz anyagú burkoló lemezek nedves üzemű helyiségekben (WC-ék, fürdőszobák, konyhák stb.) nem megfelelőek.