Ötletek konyhákhoz

Nagy gépek a konyhában: hűtés – főzés – mosogatás

A modern háztartási gé­pek nemcsak a munkát könnyítik meg, hanem észrevétlenül összekap­csolódnak a konyhabe­rendezéssel is.

A konyha újra lakóhelyiséggé válik. Ez mindenekelőtt az új háztartási be­rendezésekkel válik lehetővé, amelyek egyre teljesebbek, halkabbak és szebb formájúak. A modern technikát egy lakályos környezetben el lehet rejteni anélkül, hogy a működése károsodjon. Az, hogy milyen berendezéseket ve­szünk figyelembe a tervezéskor, a he­lyi adottságoktól, a lakó igényeitől és az anyagi lehetőségektől függ.

A gé­pek a konyhasorba vannak alig észre­vehetően beépítve, ez sajnos a legdrá­gább megoldás. A tűzhely kivételével a bútorral azonos ajtajuk van. Az átfutó munkalap alatt eltűnnek a nem beépíthető berendezések is, amiknek az ajtaját dekorlemezzel lehet burkolni. A legegyszerűbb megoldás az álló berendezés takarólemezzel, amit a munkalaphoz csatlakoztatunk.

Tűzhely 1-2

1. Álló tűzhely, rögzített főzőlappal. 2. Beépített tűzhely 50 cm keskeny Itt normál főzőla­pot vagy üvegkerámia főzőmezőt alkalmaz­nak.
Tűzhely 3-4
3. Beépíthető tűzhely egy a tűzhely fölé
szerelt főzőmező-kapcsolóval. Létezik beépít­hető sütő is, amit szemmagasságban, a főzőlaptól külön lehet elhelyezni. 4. Beépített gáztűzhely, ugyancsak a főzőlap alá építendő.

Halogén főzőmező

Halogén főzőmező gyors­főzőlappal, rö­vid főzési idő­vel és elkülö­nített beépí­tett kapcsoló­szekrénnyel, amit az alsó szekrényben helyeznek el.

A legolcsóbb az egyszerű nemesacél fő­zőlap négy le­mezzel

A legolcsóbb az egyszerű nemesacél fő­zőlap négy le­mezzel. Alá­építhető vagy beépíthető tűzhellyel is lehet kombi­nálni.

A gázláng elő­melegítés nél­kül használha­t

A gázláng elő­melegítés nél­kül használha­tó, és elzárás­kor nem mele­gít tovább. Gázfőző mező termoelektrikus gyújtás­biztosítóval.

Indukciós főzőmezők

Az indukciós főzőmezőket a gázhoz ha­sonlóan finoman lehet szabályozni. A hőt közvet­lenül az edény alatt termeli, a többi mező hideg marad.

Főzőmező va­riálható főzési helyekkel

Főzőmező va­riálható főzési helyekkel, fel­ső kapcsolók­kal, amit a sü­tőtől függetle­nül lehet a munkafelület­be illeszteni.

A modern hűtőberendezések biztosítják az étel frissességét

Frissen tartani és tárolni

 1. A konyhába szánt kombinált hűtő­fagyasztó szekrényt nagyon erős szige­teléssel látták el. A hűtőzóna elérhető tartományban van a fagyasztó felett, és ezért jól áttekinthető.Hűtő
 2. Ezt az alul beépíthető fagyasztó­szekrényt el lehet egy dekorlemezzel takarni, és beleillik a konyha 60 cm széles mélyedésébe.Hűtő
 3. Egy asztali hűtőautomata fagyasztó­polccal, amely vagy a munkalap alá kerüljön, vagy maradjon szabadon. A munkalapot le lehet venni, és akkor a beépítési magasság 82 cm lesz.Asztali hűtőautomata
 4. Az álló hűtőautomata nagy család részére alkalmas 230 literes hasznos tar­talommal. Az ajtó cserélhető dekorkerettel is rendelkezik.Álló hűtő
 5. Ez a hűtőszekrény fagyasztópolccal a munkalap alatt helyezkedik el. Az ajtót dekorlemezzel lehet kialakítani. Minden hűtőszekrény belső ajtóbeosz­tása nagyon jól variálható és alkalmaz­ható a szükségletekhez.Fagyasztó

 

Mikrohullámú sütő - gyorsan sütni-főzni

Miközben a hagyományos főzéskor sok energia elpazarlódik, a mikrohullámú sütők az ételt nagyon rövid idő alatt fel­melegítik. A modern sütő mindent tud: felső és al­só hőt ad, forró levegőt fúj, grillez és mikrohullámon is süt. Ideális olyan kis konyhákban, ahol egy külön mikrohullá­mú sütő már nem fér el.

Mikro

Függetlenül a főzőlapoktól, szem- és érintőmagasság­ban, például egy magas szekrényben is elhelyezhető, és kényelmesen kezelhető. Az alsó ábrán egy mikrohullámú álló berendezés látható grillezővel és forró levegővel, ami a munkalapon talál he­lyet, de külön beépítőkerettel a szek­rényben is elrejthető.

Fiók

Különlegesség ez a fiókos hűtőszekrény a megszokott polcos helyett. Három nagy variálható, kihúzható tartója van.

Tisztaság gombnyomásra a konyhában: mosogatógép és mosógép

Nagyon szorgalmas és nagyon halk

A modern, legjobb mosogatógép olyan halk, hogy gond nélkül beter­vezhető a nyitott konyhába. Időt ta­karít meg. Az edényt csodálatosra mossa, kisebb mennyiséghez takaré­kos program van. Vízbiztosító rend­szer gondoskodik arról, hogy ne le­gyen árvíz.

 1. Alulra beépíthető mosogatógép, ami szabadon asztali gépként is felál­lítható. A felső kosár csak kevés edényre van beosztva, és csak ott mo­sogat. Vizet és áramot takarít meg.Mosogatógép
 2. Ez a kis háztartás részére ideális gép bárhol elhelyezhető, akár beépítve magas szekrénybe, vagy alulra, vagy szabadon a munkalapon.Mosogató
 3. Az alulra beépíthető gép akkor al­kalmazható, ha végigfutó munkalap van a konyhában, ami alá a mosogató­gép betolható. Az ajtaját odaillő dekorlemezzel lehet ellátni.Mosogató alulra

Beillesztve a beépített konyha vonalába.

Beillesztve a beépített konyha vonalába. Még a kapcsolókat is el lehet takarni. A gom­bok vízszintesen sorakoznak a felső ajtóélen.

Ruhát mosni és szárítani

A mosó- és szárítógépek egyre keve­sebb energiát igényelnek. A mosógép­ben elektronika és forgódob gondoskodik a víz és a mosószer optimális kihasználásáról. A gépek halkabbak lettek, úgyhogy nem zavarnak, ha konyhában vagy fürdőszobában állítjuk fel őket.

 1. Ennek a teljesen automata mosó­gépnek az eleje sima. Nem zavarnak kiálló fogantyúk, ha a konyhában ál­lítjuk fel.Mosógép
 2. A légsűrítős szárító nem igényel elvezető csövet, a nedvesség, ami a szárításkor a ruhából kikerül, egy kifutás biztos, vízmutatóval ellátott tartályba kerül.Mosógép
 3. Teljesen beleilleszkedik ez a szárító­gép egy szekrényelembe. A konyha vonalát nem töri meg.Mosógép
 4. Ha két gépnek nincs a konyhában helye, akkor a mosó-szárító gépet kell használni. Ebben az esetben a mosást és szárítást egy gép végzi.Mosógép