Parkettázás

Úsztatott parketták fektetése, aljzatok előkészítése

Úsztatott parketták esetén a parkettaburkolat nincs rögzítve az aljzathoz. Lemezszerű réteg­ként, az aljzattól függetlenül, külön mozog. Ma a szalagparketták, valamint a laminált padlók készülnek ezzel a technológiával.

Mivel szárazon fektetett, rögzítés nélküli szerkezetek, ha aljzatként megfelelő a régi burkolat, nem szükséges elbontani. Ezért az úsztatott parkettákat gyakran rakjuk meglévő régi padlóburkolatra.

Az úsztatott parketták általános rétegfelépí­tése a következő (1. ábra):

  • Aljzat
  • Alátétfólia
  • Alátéthablemez
  • Parkettaburkolat
Úsztatott padló rétegződése
1. ábra

A fektetés módja attól függ, hogy milyen típusú parkettát alkalmazunk. A többrétegű szalagparketták rendszerint hagyományos csaphornyos illeszkedésű elemekből készül­nek. Ezeket a csaphornyok men­tén teljes hosszban összeragasztjuk. A lami­nált padlók esetében egyre elterjedtebb az ún. „click-rendszer”. A speciális kialakítás következtében a fektetés során szorosan egy­máshoz kapcsolódnak a laminált padló lapjai, nincs szükség ragasztásra vagy egyéb rögzí­tésre.

Az úsztatott parketták készítésének lépései:

  • Az aljzat ellenőrzése, előkészítése.
  • Az alátétfólia fektetése.
  • Az alátéthablemez fektetése.
  • A parketta fektetése.
  • A szegélyléc lerakása.

Olvasmány

A kész parkettaburkolatról „ránézésre” nem lehet megállapítani, hogy úsztatott vagy ragasztott parketta. Laminált padlókat viszont szinte kizárólag úsztatva fektetünk.

Az aljzat előkészítése és az alátétlemezek fektetése

Az aljzat előkészítése, az alátétfólia, vala­mint az alátéthablemez fektetése rendszerint azonos módon történik a különböző típusú úsztatott burkolatok (szalagparketta, laminált padló) készítése során.

Burkolás előtt az aljzatot ellenőrizni kell, és a követelményeknek megfelelően elő kell készíteni. Az aljzattal szembeni követel­mények alapvetően megegyeznek a koráb­ban megismertekkel. Fontos kiemelni, hogy az aljzat általában nem egyenletes. Tévhit, hogy a hablemez a nagyobb felületi egye­netlenségeket eltünteti. Az egyenetlen, érdes felületre terített hablemez ugyanis a terhelés hatására szétfoszlik. Emiatt mindig aljzat­kiegyenlítő réteggel kell egyenletes felületet képezni a hablemezek alá.

Az aljzatkiegyenlítő száradása és a felület portalanítása után leteríthetjük az alátétfóliát. A fólia szerepe, hogy megvédje a fa parket­taburkolatot az aljzatban maradt nedvességtől (párazáró rétegként funkcionál). A gyakorlat­ban elterjedt PE alátétfólia rendszerint 1,00 m széles, 25 m hosszú, 4 m szélességűre kite­ríthető, és tekercses kiszerelésben kerül for­galomba.

A fóliát széthajtogatva a fal mentén kezdjük leteríteni. Kb. 5-10 cm magas felhajtásokat hagyunk a fal mentén. Nagyobb helyiségekben a sávok között min. 20 cm-es átfedést kell biztosítani. A falszegély men­tén ollóval vagy szikével szabjuk le a feles­leges fóliát (a felhajtás figyelembe vételével). Ügylejünk arra, hogy ne legyenek nagyobb gyűrődések a leterített fólián.

A fólia leterítése után fektetjük le az alátéthablemezeket. Az alátéthablemez fel­adata elsősorban a lépéshangcsillapítás, de az apróbb felületi egyenetlenségeket is kiegyen­líti. Az általában 2-3 mm vastag, 1,00 m széles, 25 m hosszú lemezeket tekercsekben forgalmazzák. A lemezsávokat a fal mentén kezdve, szorosan egymás mellé illesztve fek­tetjük le, átfedés nélkül. A hab­lemezt a falaknál célszerű felhajtani, és szegé­lyezés előtt eltávolítani a felesleget.

Az alátétfóliához és hablemezhez képest kor­szerűbb megoldást jelentenek a nedvesség elleni szigeteléssel kasírozott habalátét leme­zek (alátétpaplanok). Az alátét­paplanokkal ugyanis a két technológiai lépés egyesíthető, nem kell külön-külön leteríteni az alátétfóliát és a hablemezt. A 2-3 mm vastag alátétpaplanok egyszerre biztosítják a megfelelő nedvesség elleni védelmet, vala­mint kiegyenlítik az aljzat legkisebb egyenetlenségeit is, és jelentősen csillapítják a lépés­zajt. Többféle alátétpaplan van forgalomban. Az egyes típusok alkalmazási köre függ az aljzat típusától, az akusztikai követelmé­nyektől. Egyes típusokat penészgomba elleni gombaölő szerrel impregnálták.

Alátétpaplan lerakása

Az alátétpaplanok lerakása egyszerű, gyors. Az 1,20 m széles tekercseket egymás mellé illesztve fektetjük. Az illesztések vonalát öntapadó szigetelőszalaggal ragasztjuk le, így hézagmentesen egymáshoz kapcsoljuk a lemezeket. A szegélyeknél, falnyílásoknál, kiszögeléseknél ollóval vagy szikével szabjuk le és igazítjuk be a szegély vonalához a paplant.

Szalagparketták fektetésének menete

Laminált padlók fektetése

Laminált padlók fektetésének menete

Úsztatott parketták fektetése padlófűtés esetén

Úsztatott parketták fektetésének lépései padlófűtésnél