Télikertek

A kapcsolt télikert, megoldások képekben

A télikertek építése, az épülethez kapcsoltan a legelter­jedtebb. A kapcsolt télikerteknek sok előnyük van, ám hátrányos sajátosságuk, hogy az épülettömeg nem minden esetben nyújt kedvező képet a télikert-lakóház együt­tes képében. Ugyanis bármely formációban épülnek is meg, nem vagy csak nehezen tudják követni a kapcsolt épü­let tömegét, tetőzetének formáját, gerinc­irányát, a tájolás adta lehetőségeket stb.

A kapcsolt télikert esztétikai hátránya­in kívül előnyös, mert:

  • javítja a fogadóépület komfortmi­nőségét;
  • kedvezőbbek a fogadóépület hőtechnikai paraméterei (télen);
  • fajlagos költsége így a legalacso­nyabb;
  • bármikor hozzáépíthető a fogadó­épülethez.

Kapcsolt télikertek készülnek egyszerű fél nyeregtetővel, kontyolt nyeregtető­vel, egyenes és különféleképpen zára­dékolt alaprajzú változatokban, a ház, a tulajdonos karakteréhez, ill. igényé­hez igazodva (5.38 – 5.43. ábra).

Az egyik legegyszerűbb szokványos télikerttípus

5-38. ábra. Az egyik legegyszerűbb szokványos télikerttípus: az épülettel párhuzamos, négyzetes alaprajzú megoldás a) fél nyeregtetővel; b) manzárd jellegű fél nyereg­tetővel.

Az épületre merőleges alaprajzú téli­kert

5-39. ábra. Az épületre merőleges alaprajzú téli­kert hőtechnikai szempontból gazdaságosabb, míg építészeti értékeit a kapcsolt együttes hatá­rozza meg a) normál nyeregtetős; b) kontyolt tetőlezárású.

Az épülettel párhuzamos alaprajzú télikert

5-40. ábra. Az épülettel párhuzamos alaprajzú télikert „sarkított” végkialakítással és épületről futtatott fél nyeregtetővel a) egyik; b) mindkét végén kimetszett változatban.

Épület tűrési pontjához kapcsolt télikert

5-41. ábra. Épület tűrési pontjához kapcsolt, pár­huzamos alaprajzi formájú télikert fél nyeregtetővel a) belső; b) külső sarokkapcsolással.

Épület külső törési pontjához kap­csolt télikert

5-42. ábra. Épület külső törési pontjához kap­csolt „metszett” vagy lesarkított alaprajzú téli­kert a) sarokkimetszéssel; b) kettős sarokkimetszéssel.

Sokszög alaprajzú épülethez kap­csolt télikert

5-43. ábra. Sokszög alaprajzú épülethez kap­csolt télikert a) hatszög/fél; b) hatszög/negyed alaprajzi, ill. tö­megformálásban.