Belsőépítészet

Régi és mégis egészen új (példa átépítésre)

A tervezés megkezdé­se előtt az építész a megbízókkal általá­ban több kilométert autózik. Különféle házakat tekintenek meg, a szakember felhívja a figyelmet a lehetséges meg­oldásokra, a bejáratra, a szí­nek kombinációjára, a fel­használt anyagokra, közben megpróbálja összegezni a megbízó igényeit, s egyedi benyomásai alapján megal­kot egy összképet a tervvel kapcsolatos elvárásokról.

Ház

Közben látványos, egyedi tervvázlatokat készít, legyen szó akár egy sorházba illeszkedő télikertről, vagy egy az 1960-as években épített ház átalakításáról.

Belső nézet

A falakat simára vakolták, meleg színűre festették, melynek köszönhetően a lakás hangulata a nem kifejezetten nyári időszakokban is meleg-napos.

Háromdimenziós látvány­terveken mutatja be elképze­léseit: egy kereszt irányú ten­gelybe vagy egy központi helyre beépített lépcső kiala­kításával egészen új térél­ményt lehet létrehozni. „Kü­lönösen az tetszett, hogy a ré­gi szerkezet főbb részei vál­tozatlanok maradtak, mégis egészen új házat kaptunk” – emlékszik vissza a tervező.

A legnagyobb változást a belső tér átalakítása és a vas­födém egy részének eltávolí­tása jelentette.

A régi, porózus szerkezetű falazóblokkból épített főfalak a korszerű előírásoknak már nem feleltek meg. nyolc mil­liméter vastag szigetelőréteg­gel választották el a régi és az új szerkezeteket egymástól a csatlakozási repedések elke­rülése érdekében.

Könnyed lépcső

A nappali középpontjában az emeletre vezető, könnyed lépcső található.

Elöregedtek és már nem voltak használhatók a szaniterek és a fűtőberendezések. Az energiatakarékosság je­gyében külső szigetelést, fóliázott tetőszerkezetet, alu­míniumkeretes, hőszigetelt üveges ablakokat és ala­csony hőfokon üzemelő ka­zánt építettek be, helyeztek üzembe.

A fény különböző minősé­gű lehet. Egy felhőtlen napon jól megfigyelhetjük, hogyan alakul át a meleg reggeli fény hűvösebb, keményebb déli­vé, majd jelenik meg a naple­mente meleg fénye. Ezt a belsőépítészetben is ki lehet használni, a falakat megfele­lő színűre kell festeni. A für­dőszobába válasszunk kéket (frissességet, hűvösséget jel­képez), a nappaliba vöröses árnyalatot. A képeken is jól látható, hogy ez utóbbi mennyire látványos.

Az egyéb kiegészítők is fi­gyelemreméltók: például a fém oszlopfőkkel díszített oszlopok, az acéllépcső és a burkolatok. A fényeknek kö­szönhetően az atmoszféra egész éven át ünnepélyes. A tervező minden bizonnyal szívesen említi majd ezt a há­zat referenciamunkái között.

A világítás és a kandalló is hozzájárul a kellemes élményhez. A részletek kimunkáltak, ami annak is köszönhető, hogy az építész egyben formatervező is.

Nyitott térNyitott tér másik nézet

A kereszt irányú tengely és a lépcső beépítésének köszönhetően magas, nyitott teret kaptak. A télikert vázát egy darabban emelték a helyére. A meglévő rész és a toldalék közti sarokban kerti tavat alakítottak ki.

Átépítés