Lakásdekoráció

Mennyi tapétát vegyünk?

Szigorúan véve a „falburkoló anyag” kifejezés az igazán pontos szóhasználat, az egyszerűség kedvéért mégis a „tapéta” szót fogjuk használni a fal- és mennyezet­burkoló anyagok összes típusára. A táblá­zatok segítségével kiszámíthatjuk, hogy hány tekercs tapétát kell beszerezni – figyelembe véve a tekercsek méretét és a minták ismétlődését is.

Mérés és számítás

A szükséges tekercsmennyiség meghatározásához nem elég egyszerűen kiszámolni a leburkolni kívánt terület nagyságát, mert egybefüggő függőleges csíkokkal kell dolgozni – elég rosszul nézne ki egy vízszintes illesztés valahol a fal kellős közepén.

Először mérjük le a fal magasságát a mennyezettől a padló szegélylécéig. Az, hogy egy tekercsből hány füg­gőleges csík jön ki, attól is függ, hogy számításba kell-e vennünk a minta ismétlődését. Egy szabványos tekercs 10 méter hosszú. Szabadon illeszthető minta esetén így egy tekercsből négy legfeljebb 2,4 méter hosszúságú csík jön ki (alul és felül rá kell hagynunk egy keveset a szél levágásához). Ha ennél magasabb a fal, már csak három csíkot kapunk, de a maradékot jól felhasznál­hatjuk az ajtók fölötti és az ablakok alatti területeken. Mintaillesztés esetén több a maradék, bár még így is ki kell jönnie három csíknak, hacsak nem rendkívül nagy a belmagasság. Amennyiben csak a derékmagasságú szegélyléc és a képakasztó léc között tapétázunk, egy tekercsből öt vagy hat csík is kijön.

A szükséges csíkok számát úgy kapjuk meg, hogy le­mérjük a szoba kerületét. Egy szabványos tekercs 53 cm széles, ha tehát a szoba körben 14 m, 27 csíkra lesz szükségünk. Tekercsenként négy csíkkal számolva hét tekercset kell vásárolnunk, tekercsenként három csík­kal számolva pedig kilencet. Amennyiben kétségeink vannak, vegyünk inkább többet, és érdeklődjük meg, hogy az üzletben visszaveszik-e a megmaradt bontatlan tekercseket.

Tekercsméretek

Egy tapétatekercs szabvány szerint 10 m hosszú és 53 cm széles. A tapétát általában egyenesre vágott széllel forgalmazzák, és csomagolás védi a szennyeződéstől. A szükséges mennyiséget kiszámító táblázatok (lent és szemben) a szabványos tekercsméretet veszik alapul. Egyes európai országokban azonban előfordulhatnak ennél keskenyebb tapéták is, Amerikában pedig a tekercsek akár kétszer ilyen szélesek is lehetnek. Ha rendhagyó méretű tapétát választunk, nézzük meg a gyártó által mellékelt tájékoztatóban a mennyiség számítására vonatkozó útmutatást.

A falak borításához szükséges tekercsek számának kiszámítása

A szoba kerülete (m)8,59,5111213,514
A szegélyléctől mért magasság (m)
2,13-2,29
445566
2,30-2,44445566
2,45-2,59455667
2,60-2,74455667
2,75-2,90456677
2,91-3,04556778
3,05-3,20556788

….a fenti táblázat jobb oldali folytatása:

161718,519,520,52223
7788999
788991010
788991010
8899101111
89910101112
991010111212
9101011121213

Ismétlődés

A másik tényező, amelyet a tapéta mennyiségének ki­számításakor figyelembe kell vennünk, a minta ismét­lődése, mivel a mintának minden illesztésnél folytató­lagosnak kell lennie. A mintafüzetből és a címkén lévő útmutatóból megtudhatjuk a minta csúsztatásával kap­csolatos számadatokat. Minél nagyobb az ismétlődő minta, annál több esedékkel kell számolnunk, és annál több tekercsre lesz szükségünk. Nagyméretű mintázat esetén arra is oda kell figyelnünk, hogy a domináns elem megfelelően helyezkedjen el a falfelületen: a sze­rencsétlen megtörések, például fejetlen állatfigurák, kevésbé észrevehetők a fal alsó részén, mint a tetején.

Szabadon illeszthető minta esetén kevés esedékkel kell számolnunk. A vízszintesen ismétlődő minta olyan motívumokat tartalmaz, amelyek egyenes vonalban ismétlődnek ke­resztben a tapétán. Az esedék a minta ismétlődésének gyakoriságától függ, de általában nem jelentős. Az elszórt mintájú tapéták motívumai átlósan ismét­lődnek, tehát az illesztéshez a következő tapétacsíkot felfelé vagy lefelé el kell csúsztatni. Az esedék mennyiségét a minimálisra csökkenthetjük, ha az egymás után következő tapétacsíkokat két különböző tekercsről vágjuk le. Az eltolt illesztésű tapéta akkor előnyös, ha a falak nem pontosan derékszögben találkoznak.

Néhány tapéta csomagolásán olyan szimbólum lát­ható, amely „fordított felragasztást” jelez. Ez azt jelenti, hogy mindegyik tapétacsíkot az előzőhöz képest fordí­tott helyzetben kell felrakni. Némelyik szabadon illeszt­hető tapéta így felragasztva mutat a legjobban.

Gyártási szám

A gyártónak a tapétatekercseken fel kell tüntetnie a gyártási számot. A tekercsek válogatása közben ügyel­jünk arra, hogy a gyártási számuk azonos legyen. Ha a tekercsek különböző gyártási sorozatokban készültek, a színükben árnyalatnyi eltérés lehet. Éppen ezért érdemes többet vásárolni, mint amennyire szükségünk van. Ha a készletünk elfogy, és pótlólag kell vennünk egy-két újabb tekercset, ezek már más gyártási szériá­ból származhatnak.

Amennyiben az elején túl sok tekercset vásároltunk, a bontatlanokat az üzletek álta­lában visszaveszik. Ha mégis másik szériából származó tekercsekkel kell befejeznünk a munkát, próbáljuk ezeket alkóvban vagy beugrókban felhasználni, illetve a szoba olyan részein, ahol a tapéta enyhe árnyalat béli eltérése nem túlságosan szembeötlő.

A mennyezet borításához szükséges tekercsek számának kiszámítása

A szoba kerülete (m)Szükséges tekercsek száma
9,52
102
112
11,52
122
133
13,53
143
14,53
164
16,54
174
17,54
185
195
19,55
205
20,56
216
22,57