Ötletek konyhákhoz

Konyhatervezés a modern háztartásban

A ház legsokoldalúbb helyisége a konyha. Ha jól van tervezve és berendezve, kedvenccé is válhat. Egy ház újjáépítésekor a konyha terve­zésének feltételei ideálisak. Alapvető változtatást csak ebben a fázisban lehet végrehajtani. A megfelelő döntés alap­feltétele, hogy tisztában legyünk azzal, mit is várunk el a konyhától, és milyen feladatokat kell ennek a helyiségnek ellátnia. Ettől függ az is, hogy a konyha a ház melyik részén legyen, például a kert felé vagy az utca felé tájoljuk-e. Jó kiindulás lehet persze az eddigi helye is, de ebben a kedvező alkotó állapot­ban át lehet gondolni az esetleges változtatást is.

Konyha tervezés

A tervezési segédletek csak gondolatébresztők az ergonómia, a munkafolyamatok és a szabványméretek tekintetében. A konyhaberendezés-készítők katalógu­sai egész sor megoldást tartalmaznak, és értékes ötleteket adhatnak. Ha például az étkezőt is magában foglalja, akkor a keleti tájolás miatt a nap jó fényt ad a reggelizéshez. Nyugati tájolásnál az egész család értékelheti a lemenő napot, mert általában a vacsora a család egyetlen közös étkezése.

El kell határozni, hogy a vacsorát hol fogyasszuk el, a konyhában, az elkülönített ét­kezőben vagy a lakószobában. Ha a konyha elég nagy, az étkezőt egyesíteni lehet vele, és ügyes berendezéssel optikailag leválaszthatjuk. A kis étkezősarok jól kihasználható a konyhában, mert itt nemcsak enni lehet, hanem a vacsorát ülve is elő lehet készíteni. Ezenkívül egy olyan munkahelyet is nye­rünk, amelynek a magassága egyes munkálatokhoz megfelelőbb, mint a normális konyhai munkalap magassága.

A lakószoba felé nyitott konyha nem mindenkinek felel meg, annak ellené­re sem, hogy az új konyhagépek már nem zajosak, a páraelszívó pedig eltávolítja a kellemetlen szagokat. Másik megoldás, ha az étkezőt a konyha és a lakószoba között helyezzük el. Min­denképpen úgy kell megtervezni, hogy az odavezető út a lehető legrövidebb le­gyen.

Jegyezzük meg! A bevásárlások nagy része a konyhába való, ezért lehetőség szerint a parko­lótól a konyháig lépcsőmentes utat tervezzünk.

Ha még arra is nyílik lehetőség, hogy a garázstól vagy a gépkocsi tároló­helyétől fedett út vezessen a konyhá­ba, akkor száraz lábbal vihetjük a be­vásárolt holmit a konyháig. A kamra és a háztartási eszközök tárolója is a konyha közelében legyen. A falusi környezetben a házak kony­háit sokszor külön bejárattal építik a kert vagy udvar felől.

Értelme persze a kert felőli bejáratnak van. Esetleg egy kertre nyíló teraszajtót is tervez­hetünk. Ha van konyhakertünk, ez különösen praktikus lehet. Nyáron nyitott ajtó mellett a teraszon lehet a zöldséget megtisztítani, és kerti ün­nepségeknél a kolbászkák, az edény és a poharak elérhető távolságban van­nak. A kertben játszó gyerekek is job­ban szemmel tarthatók.

A házi tűzhelytől a modern beépített konyháig

A század eleje óta egy helyiség sem vál­tozott annyit, mint a konyha. Szerepe van ebben a technikai fejlődésnek, a villamos és gázenergia alkalmazásának, nemkülönben a társadalmi változások­nak, melyek hatására az emberek életmódja is megváltozott. A tűzhely volt a mi mérsékelt égövi időjárási viszonyaink miatt a napi élet középpontja. A többi helyiség folya­matos fűtése túl drága, túl kényelmet­len és túl veszélyes volt.

Amikor az­után ezt a problémát a szén, az olaj, a gáz és az elektromosság megoldotta, a háztartási munka területe egyre job­ban elkülönült a lakószobától. A tech­nika bevonása a konyhába még inkább felerősítette ezt a folyamatot. 1920 körül jutott egy háztulajdonosnak elő­ször eszébe, hogy a kis jövedelmű és kis lakással rendelkező családok részé­re a háztartási munkákhoz modern, higiénikus és praktikus konyhát léte­sítsen, ami a háziasszony munkáját megkönnyíti.

Ma már a modern beépített konyhá­ban különféle tevékenységeket lehet egyszerre folytatni, mint például az ételek előkészítése és főzése, az étel raktározása és konzerválása, mosás és szárítás. Társalgásra, családi életre ez a helyiség túl szűkös. A családi élet a konyhán kívül bonyolódik, pedig a háziasszony kereken élete egyharma­dát itt tölti. Ezt sokan felismerték. Biztosan nem térünk vissza a nyitott tűzhelyhez, de a családi érintkezésben a konyha ismét egyre nagyobb szerepet kap. Ebben a cikksorozatban sok példát találnak erre a változásra.

Szekrények és nyitott polcok

A konyha berendezésekor igen előnyös a barkácsoló kedv: a szűkös tér nehézkességét saját kezű beépí­téssel fel tudjuk oldani, jobban, mint a sejtbeton konyhában Ilyen módon lehetőségünk van arra, hogy szokatlan anyagokat használjunk és szokatlan megoldá­sokat valósítsunk meg. Elsősorban rendeltetésének megfe­lelő legyen a konyha, ugyanakkor egyre nagyobb gondot fordítha­tunk ennek a sokat használt helyiségnek a lakályosságára is. A felső szekrények már nem takar­ják el az egész falat.

A nyitott pol­cok gyorsan elérhetővé teszik a használati tárgyakat és anyagokat, és megszakítják a szekrények zárt ajtós rendjét. A munkalap már nem a végigfutó konyhaberendezések felső letakarása. Megszakítják pél­dául a szabadon álló húsvágó tőke, a mozgatható szekrénykék mint ra­kodóhelyek és munkafelületek. Ha az ételt általában több személy ré­szére készítjük, akkor a körbejárha­tó konyhasziget a legjobb megol­dás.

Munkafelület

A munkafelület tölgyfa burkolata és a fal meleg piros színe oldja a szürkére lakkozott bútor ridegségét.

Különben is, nemcsak beépí­tett bútorok állhatnak a konyhá­ban. Éppen amiatt, mert átmenetet képez a tulajdonképpeni munka­helytől az étkezőig és lakótérig, sok szokatlan megoldás kínálkozik, például a régi időkből való kony­haszekrény. Fontos, hogy a felületek könnyen tisztíthatók és terhelhetők legye­nek. Az igénybevétel ezzel szemben a különböző területeken más és más. A mosogató, ami állandó nedvességnek van kitéve, nemesacélból készüljön. A húsvágásnál nagyon éles késsel kell dolgozni. Egy nagy, előhúzható vágódeszka itt a leg­jobb megoldás.

A tűzhely körül vízgőz és zsírfröcskölés fordul elő, így a mögötte lévő falfelület is könnyen tisztítható legyen. Tehát nem kell kényszerűen az átfutó, azonos anyagú munkafelületet al­kalmazni. A körbefutó csempesor sem az egyetlen megoldás a fal burkolására. A különféle anyagok használata feloldhatja a konyha ké­pét, anélkül hogy funkciója káro­sodna. A kellemes, lakályos at­moszféra éppen olyan fontos, mint az ésszerű elrendezés és a könnyen kezelhetőség.