Festék tudástár

Hőszigetelő lemezek kombinált ragasztása indítópallóról, élvédő, hálózás sík felületek

A leszabott, bepróbált hőszigetelő lemezeket kétféle módon erősíthetjük fel.

Ilyenek:

 • Csak ragasztással.
 • Kombinált rögzítéssel (ragasztással + pontonkénti mechanikus rögzítéssel).

Hőszigetelő lemezek ragasztása

A ragasztás lehet teljes felületű ragasztás és/ vagy perem+pontragasztás. A teljes felületű ragasztás szerszáma a rozsdamentes, fogazott glettvas. A perem+pont-ragasztáshoz rozsdamentes kőműveskanál, esetleg spakli alkalmazható. A normál acél kőművesszerszámok azért nem használhatók, mert a ragasztókeverék lúgos hatása miatt fokozottan rozsdásodnak.

EPS ragasztása

Ez a ragasztóba keveredve olyan elszíneződéseket okozhat, amelyek átütnek a hőszigetelő vékonyvakolaton. Ezért kizárólag rozsdamentes szerszámok alkalmazhatók! A ragasztóanyagot általában kézből hordjuk fel. Biztonságosan megtámasztjuk a hőszigetelő lapot. Előbb a lemez szélein körbe – nem az éleken -, majd a táblán belül, pontokban kenjük fel az anyagot.

A széleket kenhetjük folyamatosan vagy szakaszosan. A különbség abban áll, hogy a szakaszos felhordással biztosítani tudjuk a szomszédos lemezek mögötti páranyomás kiegyenlítődését. A folyamatos ragasztásnál ez behatárolt. Szakaszos kenés esetén 8-12 cm ragasztás, majd 6-8 cm szünet követi egymást. A sarkokba mindig kerüljön ragasztó! A belső felületen folyamatos szélkenés esetén 6 helyen, szakaszos kenésnél pedig 10 helyen kell kialakítani ragasztási pontokat. A vonatkozó szabvány előírja, hogy a hőszigetelő táblák felületének legalább 40%-a ragasztott legyen. Fontos, hogy egyenletesen elosztva helyezkedjenek el a felületen. A teljes felületen történő ragasztást általában nem tanácsoljuk.

Vigyázat! A ragasztóréteg megengedett legnagyobb vastagsága 1 cm. Minden esetben ügyelni kell arra, hogy a lemezek éleire és a lemezek közé ne kerüljön ragasztó, mert hőhidat okoz! A pontos ragasztás, illesztés, kötésben való táblaelhelyezés és a felületerősítő üvegszövet háló megbízható, szilárd szerkezetet ad.

Kombinált rögzítés

Több esetben is szükséges lehet a ragasztás és a mechanikai rögzítés kombinált alkalmazása. (Például nagyobb szilárdsági igény, bizonytalan minőségű alapvakolat, festett, kerámiaburkolatú fogadófelület.) Olyan felületnél is kombinált rögzítés kell, ahol a ragasztás nem ad megbízható tapadási szilárdságot.

Kombinált rögzítés esetén a dübelek mindig ragasztópontba kerüljenek. Ha ragasztópontok között rögzítünk, akkor elkerülhetetlen a benyomódás. Az így kialakuló felületi hullámosság pedig nehezen egyenlíthető ki a felületképzéssel. Ha ragasztópontban dűbelezünk, a ragasztó megszilárdulása után a mechanikai rögzítés nem tudja behúzni a hőszigetelést. A felület így nem hullámosodik.

Tárcsás dűbelek

Tudni kell, hogy a dűbeles rögzítés rontja a hőszigetelés hatékonyságát. 1 m2-enként 4-6 műanyag tárcsás dűbel 10-15%-kal csökkenti a hőszigetelés hatásfokát. Ezért ha szükséges a mechanikai rögzítés, akkor 10-15%-kal túl kell méretezni a hőszigetelést. Ezért is érdemes 1-2 cm-rel vastagabb hőszigetelő lemezt betervezni és beépíteni, mint ahogy az épületfizikai szempontból szükséges volna. A rögzítési pontoknál jelentkező hőhidak hatása süllyesztett dűbelezéssel csökkenthető. Ebben az esetben a dűbel fejrésze néhány centiméterrel a hőszigetelés külső síkja alatt helyezkedik el. A fészket megfelelő méretű hőszigetelő koronggal zárják le.

Általános javaslat, hogy ragasztással együtt hőszigetelő táblánként (1000×500 mm) 2-3 db (4-6 db/m2) tárcsás vagy tányéros dűbel szükséges a következő helyeken:

 • 10 m feletti épületmagasságnál.
 • Beton alapfelületeknél (pl. panelek).
 • Jó minőségű, el nem távolítható festésen.
 • Ismeretlen tartósságú – de nem rossz -meglévő vakolaton, burkolaton.
 • Nagy szélszívásnak kitett homlokzaton.
 • 8 cm-es vagy vastagabb hőszigetelő lemez alkalmazásakor.
 • Egyedi tervezői mérlegelés alapján.

A dűbelek tárcsa- vagy tányérmérete min. 50 mm legyen (nagyobb lehet), a dűbelszár keresztmetszete pedig min. 08 mm. A szál hosszméretét úgy kell megválasztani, hogy a hőszigetelésen, vakolaton keresztül a fogadóalapba beérjen. A dűbelek furatainak kialakításakor ügyeljünk arra, hogy üreges falazóelemekben a fúró nem lehet ütvefúró üzemmódban!

Hőszigetelés elhelyezése indítópallóról

Pallóról indított hőszigetelési munka esetén az alábbi technológiai sorrendet kell figyelembe venni:

 • Mérjük fel az épülethomlokzatra a hőszigetelés terv szerinti alsó vonalát!
 • Helyezzük el, állítsuk vízszintbe, és rögzítsük az indítópallót.
 • Vágjunk le egy 50 cm széles sáv üvegszövet hálót!
 • Az elkészített ragasztókeveréket az indítópalló felső síkjától 20-25 cm magasságig 1,5-2,0 mm vastagságban egyenletesen hordjuk fel a falfelületre!
 • 20-25 cm-re az egyik szélétől törjük meg élben a leszabott üvegszövet háló csíkot!
 • Helyezzük fel az üvegszövet hálót, és a ragasztó felhordásához használt szerszámmal nyomjuk a friss ragasztóba!
 • A háló lyukacsain átnyomódó ragasztót kenjük el egyenletesen a felületen, hogy a háló szövetét mindenütt fedje a ragasztó!
 • A túllógó üvegszövet hálót hajtsuk le, vagy deszkával takarjuk le, hogy lehulló anyag ne kerüljön rá!
 • 15-20°-ban visszavágott hőszigetelő táblával indítsuk a felragasztást!
 • A megfelelő szilárdulás után a hálózással egy munkamenetben készül a hőszigetelésen túllógó háló végleges beágyazása.

Hőszigetelés elhelyezése indítóprofilról

A hőszigetelés elhelyezését indítóprofil esetén a következők szerint kell elvégezni:

 • Fel kell mérni az épülethomlokzatra a hőszigetelés terv szerinti alsó vonalát!
 • Állítsuk be a hőszigetelő réteg vastagságának megfelelő talpszélességű fém indítóprofilt. A helyén tartva fúrjunk a dűbeles rögzítéshez megfelelő mélységű furatokat.Ha peremes, kalapos műanyag dűbelt alkalmazunk, ezt üssük át a profil gyárilag kész furatán. Ezután csavarjuk be a rögzítő facsavart (a lyukmélység meghatározására)!
 • Normál műanyag dűbel esetén jelöljük meg a kiválasztott furathelyeket a profilon, majd elvétel után készítsük el a szükséges furatokat! Üssük be a dűbeleket, helyezzük vissza a profilt, majd ellenőrizve a pontos beállítást, csavarjuk be a facsavarokat a stabilan rögzülő dűbelekbe!
 • A szegezett rögzítést nem javasoljuk, mert bizonytalan a szilárdsága.
 • Az indítóprofilokat sarkokon és toldásoknál az alsó lemezt meghagyva, átfedéssel kell elhelyezni . Lemezvágó ollóval, fém fűrésszel (esetleg gyorsvágóval) le kell vágni a profil oldalsó lemezkéit. Az átfedés a sarkon a profil talpszélességével egyenlő, a hossztoldásnál legalább 5-6 cm.
 • A stabilan rögzített, pontosan beállított indítósín tökéletes munkafeltételeket nyújt. A leszabott, ragasztókenéssel ellátott hőszigetelő táblákat be lehet illeszteni.

Hőszigetelés elhelyezése mezőben

A hőszigetelő lemezeket fektetve, kötésben, fogazottan túlnyújtva kell felhelyezni. A lemezeket egyenletes nyomással (főleg a ragasztási pontokban) ágyazzuk be! Finom, oldalirányú, csúsztatott mozgással segíthetjük a ragasztó egyenletes elterülését. Cél, hogy minél vékonyabb, minél nagyobb felületű legyen a ragasztás.

A hőszigetelő lemezek megfelelő helyzetét mindig ellenőrizzük 2 m hosszú, egyenes léccel és a hozzá szorított vízmértékkel vagy ölesléccel. A síkot egymásra két irányban, merőlegesen ellenőrizzük.

A hőszigetelés átcsiszolása

A táblák felragasztásakor még akkor is adódhatnak kismértékű szintkülönbségek a felületen, ha gondosan dolgozunk. A csatlakozó táblaéleknél, a beforduló sarkoknál, az ablakkáváknál, a falmélyedéseknél, a fogazott elemcsatlakozásnál fordulhatnak elő eltérések. További felületi hullámosságot eredményez a benyomás erőssége, az aljzat egyenetlensége.

Amennyiben a hőszigetelő réteg felülete hullámos, lépcsős marad, akkor ez áthat az egész felületképző rendszeren. Igénytelen, csúnya homlokzat lesz a végeredmény.

A vágási egyenetlenséget a pontos, hézagmentes illeszthetőség miatt le kell csiszolni. A hőszigetelő lemezek felragasztását követően meg kell várni a ragasztókeverék szilárdulását. Olyan szilárdságig kell várni, ami a további munkálatokból eredő terheléseket biztonsággal elviseli. A diszperziós műgyanta normál időjárási körülmények között (15-20°C, 50-60%-os páratartalom) kb. 24 óra alatt megköt. (A hőszigetelő táblák csiszolását, dűbelezését legkorábban ekkor lehet megkezdeni.) A teljes szilárdulás kb. 48 órán belül befejeződik.

Az élvédők elhelyezése

A rendszer a sarkokon, az éleknél különösen érzékeny a sérülésekre, ezért erősítés szükséges. Élvédők alkalmazásával fokozható az élek ellenálló képessége, minősége, javul az esztétikai értéke. Emiatt mindenképpen be kell ezeket építeni.

Az él védelmét szolgálhatja dupla hálózás vagy élvédő profil. Az élvédők lehetnek alumínium vagy műanyag szálak. Léteznek az előbbieknek üvegszövet háló sávval előre kiegészített változatai. A tekercselhető üvegszövet háló sávra ragasztott, két műanyag szalag a meghajtás során képez élvédőt. Előnye, hogy a derékszögtől eltérő sarkoknál is alkalmazható. Folyamatossága a toldás nélküli beépítést is lehetővé teszi, valamint könnyebben szállítható, raktározható.

Az élvédőket minden esetben a felületi hálózást megelőzően kell elhelyezni. Az élvédő szálak beépítéséhez az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni.

Ezek:

 • Ha nem szükséges teljes szál, akkor szabjuk méretre lemezvágó ollóval, fémfűrésszel, gyorsvágóval!
 • 15-20 cm-enként spaklival kenjünk fel ragasztókeverék pontokat a táblák sarkainál, az ellentétes oldalakon egymástól fél távolság eltolással!
 • Illesszük be a profilt a helyére. Ott, ahol az índítóprofillal találkozik, engedjük az élvédőt az indítóprofil felálló lemezei és a hőszigetelés közé. Nyomjuk a profilt a ragasztópontokba!
 • Ellenőrizzük a profil helyzetét!
 • A kitüremkedő ragasztót szedjük le!
 • Végezzük el a szükség szerinti darabolást!
 • 12-15 cm széles sávban kenjünk normál ragasztókeveréket a sarok mindkét oldalára!
 • Illesszük be a hálós élvédőt, a sarkon nyomjuk be, a hálófelületen simítóval préseljük a ragasztóba! Indítóprofil használatakor profilmagasságban vágjuk le a hálócsíkot, és a sínt engedjük a hőszigetelő és a lemezfül közé!
 • Miután egyenletes lett a beágyazás, húzzuk le a ragasztófelesleget a hálóról és a sínről! Itt nem indokolt a háló fedése, hisz teljes hálózás következik.

Tekercselhető, hálósávos műanyag szalag esetén:

 • Vágjuk méretre a profilt, majd a két műanyag szalag között törjük meg, és nyomkodjuk át a törésvonalat!
 • A továbbiakban az előző pontban leírtak az irányadók.

Hálózás egybefüggő, sík felületen

A szilárd, átcsiszolt és portalanított hőszigetelésre kerül a felületerősítő üvegszövet háló a ragasztókeverékbe ágyazva. A ragasztókeverék megegyezik a táblák felragasztásának anyagával. Dűbelezéssel kombinált rögzítés esetén a tárcsák felületbe süllyesztett helyein ki kell kenni a mélyedéseket. Ezt legalább egy nappal a teljes hálóbeágyazás előtt végezzük a hőszigetelés síkjáig.

A hálózás során a következő műveleteket végezzük el:

 • Felmérés után vágjuk méretre az üvegszövet hálót! Függesszük be a felületre, állítsuk be a függőlegességét, az egymás melletti hálósávok 8-10 cm-es átfedését!
 • Ideiglenesen tűzzük a hőszigetelés felső széléhez, majd alulról tekerjük fel, és a tekercset is tűzzük a táblákhoz!
 • A ragasztót rozsdamentes glettvassal a munkaszint magasságban 1,5-2 mm vastagságban hordjuk fel! A felület eldolgozása elnagyoltan is megfelelő.
 • Gördítsük le a tekercset a felületkezelt területre! Ha a munkaszint alatt folytatódik a felület, ideiglenesen újra rögzítsük a maradék tekercset!
 • Középről kifelé és fentről lefelé nyomjuk a hálót a friss ragasztóba! Ügyeljünk a rogyás-és gyürődésmentességre!
 • A háló lyukacsain átnyomódó ragasztókeveréket egyenletesen kenjük el, és dolgozzuk simára! Ahol nem fedett a háló, ott többlet anyagfelhordással pótoljuk a hiányt! Ezt friss anyagon és friss keverékkel kell végezni, hogy homogén legyen az összedolgozás, és sima a felület.
Jegyezzük meg! Besűrűsödött, kötésnek indult ragasztóanyagot ne hordjunk fel! A hőszigetelésen lévő, hasonló állapotú ragasztóanyagot utólag már ne simítsuk! Ez a felület már csak alapos becsiszolással korrigálható. Ha vékony a háló ragasztófedése, és látható, hogy a csiszolás nagyobb vastagságot igényelne, akkor többletragasztót kell felvinni.

Minél jobb minőségű a hálóbeágyazás felülete, annál könnyebb lesz a vékonyvakolat igényes felhordása és eldolgozása. Különösen lényeges a gondos eldolgozás az 1 mm-es szemcseméretű vékonyvakolatok esetén. Ezek ugyanis olyan finomszemcséjű anyagok, hogy a 0,5 mm-es sorja vagy felületi egyenetlenség is befolyásolja a minőséget.

Hálótoldásnál a munkaszint alján 10-12 cm széles sávban húzzuk le az átnyomódó, eldolgozott ragasztókeveréket a hálóról! így lépcsőmentesen folytatható az átfedés vagy a ragasztó felhordása. Felső indításnál az első munkaszint elkészülte után vegyük ki az ideiglenes felszúrásokat. Hajtsuk le a beágyazatlan hálószakaszt, és kenjük alá az előbbiek szerint a ragasztót! Hajtsuk fel a háló végét, és az egybefüggő felülethez hasonlóan gondosan ágyazzuk be! Nem elég a hálóra kent ragasztó, mindig alá kell kenni!

Nagyobb fizikai igénybevételnek kitett (például lábazatoknál) vagy forgalmas helyeken 2,00 m magasságig kétrétegű hálózást kell alkalmazni. Az első réteg készüljön el 2,00 m magasságig, majd a ragasztó kötéséhez szükséges 12-24 óra múlva jöhet a teljes felület egybefüggő hálózása.

Hálózási részletek, csomópontok

Indítóprofil esetén a ragasztókenést és a teljes hálóbeágyazást el kell készíteni a profil vízorrának alsó éléig. Ha nincs profil, az alsó alátéthálót először fel kell ragasztani a hőszigetelőre. Ezután az alsó, visszavágott élig le kell vezetni a legördített, teljes felületen beágyazott üvegszövet hálót.

Mire kell figyelnünk?

Sarkokon vagy élben találkozzanak a hálók, és min. 20 cm széles (min. 10-10 cm oldalanként) hálócsík rátét biztosítsa a folytonosságot. Ha ez nem kivitelezhető, legalább az egyik oldalról min. 10 cm háló fedjen át a sarokig tartó másik hálócsíkra. Jobb megoldás, ha min. 10-10 cm-es átfordítással ragasztjuk fel mindkét oldalon a hálót, így kettős hálózás, erősített kivitel készül.

Nyílászárók káváinál hőszigetelés előtt ragasszunk üvegszövet háló csíkot a káva tokra merőleges szakaszára, 10-12 cm széles sávban. A hálót a nyílászáró síkjában meg kell hajtani. A háló szélességét úgy kell megállapítani, hogy a káva hőszigetelésére is kihajtható legyen. A külső homlokzati síkra is legalább egy 10 cm széles sáv kerüljön. A homlokzati hálózásnak is be kell fordulnia az élnél. Amennyiben a pozitív élnél hálós szoknyával rendelkező élvédőt alkalmazunk, úgy csak ezekre a sávokra kell rátakarni. A nyílászáró és a hőszigetelés közé lehetőleg ne kenjünk ragasztót. A háló és a tok közé a hőszigetelés elhelyezéséig tegyünk 5-6 mm vastag műanyag lap távtartót. Ezt a hálóbeágyazás során, a ragasztó teljes kötése előtt távolítsunk el. A megmaradó hézagot a helyszínen habosodó tömítőanyaggal töltsük ki.

Jegyezzük meg! Hasonló hálóátfordítás szükséges a kiálló lábazatokra ülő hőszigetelésnél (ügyeljünk a vízorr kialakítására). Attikafal lefedéseknél, erkélylemez és teraszszegély kiállásoknál, túlnyúló vasbeton párkányoknál szintén hálóátfordítást kell képezni.

Nyílászárók, falfülkék, falnyílások homlokzatsíkban képződő sarokpontjaiban a felületi hálózás tetejére plusz hálófoltot kell ragasztani. 45°-kal elfordított száliránnyal tesszük fel a hálót, egyébként a feszültségi töréspontnál keletkező, ferde irányú húzó igénybevétel megrepesztené. A rátét hálófolt alkalmazható legkisebb mérete a falnyílás méretétől függ. 60/60 cm-es vagy kisebb nyílásoknál sarokrátét elhelyezése nem indokolt.