Tetőtér beépítés

Tetőfelépítmény építése: előre gyártott tetőfelépítmények felszerelése

Ha a tetőtér beépítésekor meg akarjuk növelni a tetőtér hasznos alapterületét, akkor az ablako­kat érdemes a tetőfelépítményben (az ún. kutya­ólban) elhelyeznünk. Ezzel sokat javíthatunk a tetőtér használhatóságán. Az ilyen munka mindig engedélyköteles és a tetőszerkezet meg­bontásával, átalakításával jár.

Léteznek különleges, előre gyártott felépítmé­nyek, amelyek anyaga általában üvegszál erő­sítésű műanyag. Ezek az egy darabból álló, szendvicsszerkezetű elemek nagyjából 110 cm magasak és 1,5 – 2 m szélesek. A felépítmény kiválasztásánál a tető hajlásszögére kell első­sorban figyelnünk.

A kisebb előre gyártott tetőfelépítményeket kézben is felvihetjük a tetőtérbe. Ha alacso­nyabb házról van szó, akkor létrával megve­zetve kötélen húzhatjuk fel. Többszintes ház és nagyobb elem esetén meg kell győződnünk róla, hogy azokat egyáltalán fel lehet-e juttatni a lépcsőházon keresztül.

1. lépés

A beépítési magasságot úgy válasszuk meg, hogy kényelmesen elférjünk a felépítmény alatt. Miután a héjalást megfelelően eltávolítot­tuk, gerendákból alul és felül elkészítjük a ki­eső szarufa/szarufák kiváltását. Az oldalsó fel­fekvéshez a szarufákhoz rögzítve vagy azokkal párhuzamosan a kiváltások közé rögzítve to­vábbi gerendákat építünk be. Ügyeljünk arra, hogy minden szükséges helyre kerüljön hő­szigetelés.

2. lépés

A nagyméretű tetőfelépítményt felülről, daru­val emelhetjük csak be. Az elemet pontosan irányítsuk a helyére és szükség esetén ékeljük alá, hogy megfelelően álljon.

3. lépés

Az elem rögzítőfüleit csavarokkal erősíthet­jük a kiváltógerendákhoz és szarufákhoz.

4. lépés

Ezután helyezzük el a felépítményre a vízel­vezető bádogozást. A bádogozásnak a csere­pek síkja alá kell kerülnie, így itt ki kell vágnunk a cserépléceket. A léceket alulról egy másik cserépléc felerősítésével válthatjuk ki.

Tetőfelépítmény építésének lépései
Tetőfelépítmény építésének lépései

5. lépés

Végezetül visszakerülhet a tetőhéjalás, amely­hez lemezkalapáccsal hozzáalakítjuk a tetőfel­építmény „bádogszoknyáját”, hogy a víz sehol se tudjon behatolni a szerkezetbe. Ezután visszaakaszthatjuk az ablakszárnyakat.

6. lépés

Így nézhet majd ki a tetőfelépítmény belül­ről. A tér jelentősen megnő, és egészen az ablakig bejárható a ferde tetősík alatti rész. A felépítmény belső burkolása már ízlés dolga. Ügyeljünk arra, hogy a külső határolófelületi részek mindig kellően szigeteltek legyenek és a tetőfelépítmény ne váljon egy nagy hőhíddá.