Lakásfelújítási tanácsok

Szobafestés és ajtófestés sorrendje – hasznos tanácsok!

Időnket és energiánkat legjobban a munkafázisok sorrendjének be­tartásával tudjuk hasznosítani. Alap­szabály, hogy fentről lefelé haladjunk: a mennyezetet majd a falakat fessük először, mielőtt az ajtókra, ablakok­ra és a szegélylécekre kerül a sor. Az ajtók és ablakok széleit, sarkait ugyanis sokkal könnyebb mázolni, mint a falat festeni a farészek mellett.

Mindig hagyjunk elegendő száradási időt a festékrétegek között, mert így lesz igazán szép, egyenletes a felület. Az ajtók és ablakok festésénél igye­kezzünk katonás fegyelmet tartani a munkafázisok sorrendjében, külö­nösen, ha két vagy több rétegben fes­tünk, jegyezzük meg, melyik felüle­tetet festettük át már másodszor, és melyik az, amelyik a soronkövet­kező, amelyre még fel kell vinni egy újabb réteget.

A szoba festési sorrendje

A fentről lefelé haladás régi szabály, amelynek egyik legfontosabb célja, hogy elkerüljük a festékfoltok miatt keletkező plusz munkát. Mivel a falakhoz csak a mennyezet festése után kezdünk hozzá, a rájuk csöpögő festéket könnyen eltün­tethetjük. Ha fordított sorrendben csinál­nánk, könnyen lefröcskölhetnénk a frissen festett felületeket. A mennyezet festésére egyébként ajánlatos festőhengert használ­ni. A jobb oldali képen a szoba lefestendő felületei láthatók, a munkafázisok megfe­lelő sorrendjében számozva.festési sorrend munkafolyamat

1.Kezdjük a mennyezettel. Ha fes­tőhengert használunk, kezdjük a szoba egyik szélénél, és vigyük vé­gig egészen a másik szélig. A sar­koknál használjunk ecsetet.

2.Folytassuk a párkánykoszorúval vagy stukkóval. Legyünk precízek a szélezésnél. A párkány koszorú alsó szélén rámehetünk egy kicsit a falra is.

3.4.5. Ha kész vagyunk a mennyezettel, haladjunk lefelé a falakon. A fal és stukkó találkozásánál vigyáz­zunk, de nem nagy baj, ha egy kicsit ráfut a festék a lábazatra, a szegély-lécre, az ajtó- és ablakszegélyre.

6.7.8. Lefelé haladva fessük le a szegélyléceket, szegélycsíkokat. Figyeljünk a pontos munkára; itt nem szaladhat meg az ecset!

9.Mázoljuk le az ajtókat és az abla­kokat. Ügyeljünk a részletekre a sze­gélyeknél és az ablakkeret fallal való találkozásánál.

10.Utoljára pedig, ha úgy terveztük, fessük át a padlót.

Hasznos tanácsok

A felhasználandó festékmennyiséget a cso­magoláson található gyártói útmutatás sze­rint számoljuk ki. Az új vakolat több festéket igényel, mint amikor a régire festünk rá. Az első réteg több festékanyagot vesz fel, mint a második, vagy az utána következők. A mennyiség a felhasznált festék minőségé­től is függ. A víz vagy akril alapú festékek kiadósabbak, mint az olajfesték.

Itt olvashat bevált szobafestési technikákról>>

Kazettás ajtó festése

A többféle elemből készült kazettás ajtók igen elterjedtek, és itt különösen fontos a sorrend betartása, hogy mindegyik részükre ugyanannyi festékréteg kerül­jön és szép legyen a végeredmény. Festés előtt vegyük le a kilincseket és a többi szerelvényt, hogy ne kelljen körülöttük pepecselni. Leszerelve őket is könnyen megtisztíthatjuk, mielőtt visszatennénk az ajtóra (a festék meg­száradása után). Az ábra az ajtó elemei­nek festési sorrendjét mutatja. Az ilyen festés hangsúlyozza az ajtó kazettás jel­legét. Munka közben többször is ellenő­rizzük a festés minőségét. A különösen a sarkoknál gyakori lefolyásokat, fes-ték cseppeket idejében tüntessük el, kenjük el.festési sorrend munkafolyamat

  1. Kezdjük az ajtóbetétek festésével, eközben haladjunk fentről lefelé. Eb­ben a fázisban fessük le az elemek szegélyeit is.
  2. Folytassuk a kazetták közötti füg­gőleges résszel.
  3. Most következzenek a vízszintes elemek, amelyeket szintén fentről le­felé haladva fessünk le. Ezzel kész van az ajtó középső része.
  4. Fejezzük be az ajtó festését a két külső, függőleges résszel.
  5. Az ajtó tetejének és oldalának a festése legyen az utolsó fázis. Ezután következzen az ajtókeret.

Szárnyas ablak festése

Az ablakok festése még nagyobb preci­zitást igényel, mint az ajtóké, mivel a festéknek egészen az üvegtáblákig kell fednie a keretet. Osszuk fel az ablakot több részre. Kezdjük a festést az üveg melletti elemekkel, és fokozatosan ha­ladjunk az ablakkeret külső részei felé.festési sorrend munkafolyamat

1.2. Kezdjük a nyitható kis szellő­zőablak üveg melletti részeivel, majd fessük le a keresztléceket.

3.4. Folytassuk a nyitható nagy ablakszárny üveg melletti részeivel, majd a keresztlécekkel.

5.6 Tegyük meg ugyanezeket a lépéseket a fix kereten is.

7.Fessük le a nagy ablakkeretet.

8.A párkányt festés előtt töröljük át alkoholos vagy benzines ronggyal.

Hasznos tanácsok

  • Az ablakkeret precíz festésére többféle se­gédeszköz kapható, amelyek megkönnyítik a munkánkat. Egyszerű, de nélkülözhetetlen eszköz a védőlap. A különböző szögben meghajlított fejű ecsetekkel az ab­laküvegek melletti részek festése könnyebb, és a sarkokba is könnyebben dolgozhatunk.
  • Ha a festék az ablaküvegre kerül, hagyjuk megszáradni, majd kaparjuk, hántsuk le az erre a célra gyártott ablakkaparó pengével.