Lakásdekoráció

Padlóburkolat lerakásának lépései

A rugalmas lapok és a kemény csempék lerakásánál is ugyanazt a technikát kell alkalmaznunk. Szilárd, vízszintes felületre van szükség, így ha az aljzat nem tökéle­tes, legjobb, ha a csempék lerakása előtt furnér- vagy farostlemezt fektetünk le.

A padlóburkoló lapok

A PVC, a linóleum, a parafa, a gumi és más rugalmas padlóburkolók kezelése és vágása könnyebb, mint a kemény csempéké. Létezik köztük öntapadós is, egyszerűen lehúzható hátlappal.

A rugalmas padlóburkoló lapok lerakása előtt csomagoljuk ki őket, és tároljuk 24-48 óráig a leburko­landó helyiségben, hogy az anyaguk akklimatizálódhasson. Gondoskodjunk az adott padlóburkolóhoz megfelelő ragasztó beszerzéséről. A keményebb padló­burkoló lapok többségének lerakását jobb szakember­re bízni, mert nagyon nehezen kezelhetők és vághatok, sőt némelyiket habarcságyra kell lerakni.

A padló mintázata

A padlóburkoló lapok tetszőleges elrendezésével szép mintázatot lehet kialakítani a padlón, s a fantáziadús elrendezés segíthet a helyiség arányainak javításában is. A széltében lerakott csíkozástól például a hosszú, keskeny szoba szélesebbnek tűnik, míg a sakktábla­minta a tágasság látszatát kelti.

A falburkoló lapokhoz hasonlóan a padlóburkoló­kat is a padló középpontjához, vagy valamilyen domi­náns elemhez, például a kandallóhoz kell igazítani. Ha mintát kívánunk kialakítani, készítsük el a helyiség méretarányos alaprajzát milliméterpapíron, hogy kide­rüljön, hogyan érdemes elhelyezni a mintázatot, és hány lapra van szükség az egyes színekből. Bármilyen biztosak is vagyunk azonban a számítása­inkban, mindig vásároljunk néhány darabbal több csempét, hogy tartalékunk is legyen sérülés esetére.

A lapok lerakása

A lapokat általában a padló középpontjától kiindulva fektetjük le, és innen haladunk kifelé, a helyiség szélei felé. Fürdőszobákban és konyhákban azonban, ahol a padló területének nagy részét elfoglalják a szerelvé­nyek és szekrények, meglehetősen nehéz meghatároz­ni a burkolni kívánt felület közepét. Fontos, hogy a lapokat egy a padlón bejelölt derékszögtől kiindulva rakjuk le, mert nagyon ritka a pontosan derékszögű sarok. Ha az egyik falnál kezdjük a munkát, hamarosan kiderülhet, hogy a csempék nem jól illeszkednek.

  1. Húzzuk meg a középvonalat, és ellenőrizzük, hogy a szélekre legalább félszélességű csempék kerüljenek. Ha nem ez a helyzet, csúsztassuk arrébb a vonalat.Padló lerakása 1
  2. Jelöljük be a másik felezővonalat is, az elsőre merőlegesen. Az előbbihez hasonlóan ellenőrizzük, és szükség esetén toljuk el a vonalat, hogy a szélekhez ne kerüljenek túlságosan keskeny csempedarabok.Padló lerakása 2
  3. Hordjuk fel a csemperagasztót a padlóra, a krétával meghúzott középvonalak mindkét oldalára.Padló lerakása 3
  4. Fektessük le a középső csempéket a középvonalak mentén. Használjunk fugakereszteket.Padló lerakása 4
  5. Folytassuk a burkolást a középponttól a szélek felé haladva, amíg az egész padlófelülettel el nem készü­lünk. Időnként helyezzük a vízszintezőt a csempékre, hogy lássuk, egyenes-e a felület. Ha kell, korrigáljuk a csempék alatt lévő ragasztómennyiséget, hogy egy vonalba kerüljenek a többivel. A helyiség széleit utoljá­ra burkoljuk le, szükség szerint méretre vágott csempé­kkel. Fejezzük be a munkát fugázással ugyanúgy, mint a fali csempék esetében.

Gres burkolat

A kemény gres járólapokat előszeretettel használják konyhák padlójá­nak burkolására. Nehezebb lerakni őket, mint a rugalmas padlóburkoló lapokat, ezért jobb, ha ezt a munkát szakemberre bízzuk.

Rugalmas padlólapok

  1. A legszélső lapok méretre vágásához helyezzük a le­vágandó lapot az utolsó lerakott lapra, majd tegyünk rá egy másik lapot, egészen a falnak tolva. Ceruzával húz­zunk egy vonalat a legfelső lap széle mentén. Itt vágjuk le a megjelölt lapot, amely így pontosan illeszkedni fog a hézagba. Határozott mozdulattal nyomjuk a helyére a beragasztózott lapot. A vágott széle legyen a fal felé.Rugalmas padlólap 1
  2. Ugyanígy szabjuk ki a kiugró sarkokhoz illeszkedő lapokat. Itt egyetlen L alakú lapot lehet beilleszteni a hézagba. Helyezzünk két egész lapot az utoljára lera­kott lapra, és a legfelsőt csúsztassuk ütközésig a falhoz. Húzzunk ceruzával egy vonalat az alatta lévő lapra.Rugalmas padlólap 2
  3. Forgassuk el mindkét lapot a sarok körül, a másik oldalon utoljára lerakott lapra. Az előbbiekhez hason­lóan jelöljük be az egyenes vonalat, vágjuk le a felesle­ges részt, és ragasszuk a helyére a méretre vágott lapot.
  4. A padló csövek körüli burkolásához először vágjunk ki egy lapot, amelyik illeszkedik a hézagba, aztán fek­tessük a cső mellé, és jelöljük be rajta a cső közepét. Ezután toljuk a lapot a falhoz, és jelöljük be a cső köze­pét a lap oldalsó szélén. Ceruzával kössük össze a két pontot, és a vonalak metszéspontjában vágjunk ki egy lyukat. Ez után skicceljük fel a lapot az egyik oldalról, hogy a cső köré tudjuk fektetni.