Színek a környezetünkben

Színpreferencia (színhasználat)

Az emberek színhasználatáról Goethe a következőket írja: „A ter­mészeti népek, a műveletlenek, a gyerekek nagy vonzalommal vi­seltetnek az energiája teljében lévő szín, elsősorban tehát a sár­gásvörös iránt. A tarkasághoz vonzódnak. A ruházkodás dolgában a szín karakterét kapcsolatba szokták hozni a személy karakterével. Megfigyelhetjük, hogy az egyes színek és színösszeállítások miként kapcsolódnak az arcszínekhez, életkorhoz és a társadalmi rang­hoz. A fiatal nők a rózsaszínhez, a tengerzöldhöz vonzódnak, míg az idősek az ibolyakékhez és a sötétzöldhöz. A szőke nők az ibolyakék­hez és a világossárgához vonzódnak, a barna hajú, sötét bőrű nők pedig a tompább színekhez. A művelt emberek némileg idegenked­nek a tarka, harsogó színektől, egyáltalán a színességtől.”

Színválasztás

A színválasztás tehát szubjektív, jellemző a népekre, az egyes emberekre, a nemekre, az életkorra, a műveltségre, a személyi­ségre. A színekkel foglalkozó szakemberek kutatásaik során azt a következtetést vonták le, hogy a színharmónia kérdésével kapcso­latban a színpreferáltságot kell elsősorban elemezni és statiszti­kai felmérésekkel feldolgozni.

A vizuális információt befogadó személy fiziológiai és pszichológiai (életkor, kulturális, szociális) sajátosságai és a színt hordozó médium (állókép, mozgó­kép, tárgy, építészeti alkotás, belső tér) és ezeknek a környezete (megvilágítás, anyag, struktúra, faktúra, téri helyzet), funkciói (esztétikai funkciókat is ideértve) a meghatározó, értékelhető tényezők a színharmóniában. „Napjainkig nem született azonban olyan színharmónia-elmélet, amely a harmóniaélmény ki­alakulásának valamennyi összetevőjét egységes szemléletként vizsgálta volna. Még a legújabb munkák is csak egy-egy összetevő szemszögéből, neki abszolút elsőséget biztosítva vizsgálják e kérdést” (Dr. Nemcsics A.).

Amikor a mai értelemben színpreferenciáról beszélünk, akkor az egyén, a történeti korok, a különböző népek és kultúrák szín­használatán túl földrajzi megközelítést is tehetünk. Az északi né­pek színhasználata a napsütötte órák alacsony száma miatt más, mint a délen élő népek színhasználata, ahol jóval több a napsütötte órák száma. Ez a földrajzi adottság, az évszakok váltakozása az érzelemvilágot is alapvetően befolyásolja.

Rendkívül fontos az egyéni színpreferenciák vizsgálata is

Sta­tisztikai alapon a színpreferenciát tovább vizsgálhatjuk a nemek vagy életkor szerint. Ezeken túl tanulmányozták az iskolázottság alapján is a színpreferáltságot. A tanult, művelt személyek azokat a finomabb (pasztell) telt és tört színeket kedvelték, amelyek mo­nokróm, di- vagy esetleg trikróm harmóniában voltak, míg az ala­csonyabb iskolázottságúak a tarka színek sokaságát részesítették előnyben, nem figyelve összhangjukra.

Bizonyos foglalkozások, hobbik, szórakozási, sportolási tevé­kenységek során szintén megjelenik a színpreferencia igénye. A színmegjelenést a kiválasztott anyag milyensége, struktúrája is befolyásolja. Erre vonatkozóan is találhatunk egyéni preferenciákat.

Történeti korok, stílusirányzatok színpreferenciái 1Történeti korok, stílusirányzatok színpreferenciái 2Történeti korok, stílusirányzatok színpreferenciái

Metró megálló (Dr. Nemcsics Antal terve)Metró megálló (Dr. Nemcsics Antal terve)

Irányító- és információstábla-tervek vizuális koncepciói (Miskei László terve)Irányító- és információstábla-tervek vizuális koncepciói (Miskei László terve)

Földrajzi helyek szerinti színpreferencia-példák belső térre (fotómontázsok)Földrajzi helyek szerinti színpreferencia-példák belső térre (fotómontázsok)

Színpreferencia, stílusok és anyagválasztás alapján (fotómontázsok)Színpreferencia, stílusok és anyagválasztás alapján (fotómontázsok)