Ház

A hőszigetelő rendszerek kiegészítői

A hazai hőszigetelő anyag gyártásban számos cég gyárt egy-egy speciális anyagot (példának okán a hőszigetelő vakolatok is ide sorolhatóak), ezen belül azonban a követ­kezőkben felsorolt polisztirol lemeze­ket már kevesebben készítik.

AUSTROTHERM táblás hőszigetelő lemezek

Igazodva a hazai lehetőségekhez is, de eleget téve a szigorú EURO-SZABVÁNY előírásainak, a habosított polisztirol termékeket gyártó AUSTROTHERM Hőszigetelő anyag Gyártó Kft. 9028 Győr, Fehérvári út 75. cég termékei ideálisan használha­tók az épületek hőszigeteléséhez. Az AUSTROTHERM expandált po­lisztirol keményhab lemezek az osz­trák NOWOTNY GmbH korszerű gyártástechnológiájával, az Ausztriá­ban használt anyaggal azonos minő­ségű alapanyagból készülő hőszige­telő termékek. Az anyag magas mi­nőségi színvonala, kiváló műszaki jellemzői széles körű építőipari fel­használást tesznek lehetővé.

Az AUSTRO­THERM AT-H (Homlokzati hő­szigetelő lemez) A homlokzati bevonatrend­szerek hőszigetelő anyaga

Az AUSTRO­THERM AT-N (Normál hőszi­getelő lemez) Átszellőztetett homlokzatok, kétrétegű falaza­tok, lapos ma­gas tetők, vala­mint az ún. zöld­tetők hőszigetelő anyaga.

Az AUSTRO­THERM AT-L (Lépéshangszi­getelő lemez) A födémek lé­péshang- és hő­szigetelésének javítására alkal­mazható termék.

Az AUSTROTHERM szigetelő­anyagok alapanyaga az expandálható polisztirol, amely a gyártás során ere­deti térfogatának mintegy negyven­szeresére habosodik fel, miközben a pórusokat nagy mennyiségű levegő tölti ki (98%-ig).

A gyártás közbeni rövid tárolás után az előhabosított polisztirolt egy speci­álisan kialakított berendezéssel tömbösítik, majd ezt követően meghatá­rozott ideig tárolják. A tárolási idő után a tömböket automatikusan vezé­relt vágógépen lemezekre vágják, majd a fóliázó géppel szállítás biztosan csomagolják.

Az expandált polisztirol több, mint 30 éve bebizonyította kiválóságát, la­kóházakban, irodaépületekben, korházakban, ipari csarnokokban, sport­létesítményekben, raktárakban és hű­tőházakban – tetőknél, falaknál, pad­lóknál és födémeknél egyaránt. Egy köbméter expandált polisztirol hőszigetelő anyagban 3.. .6 millió zárt cella van, amelyeket levegő tölt ki, a lehető legjobb természetes szi­getelőanyag. Az expandált polisztirol hőszigetelő anyagok élettani szem­pontból veszélytelenek, öregedésállóak, a nedvességgel szemben nem érzékenyek és az építkezésen előforduló egyéb anyagokkal jól összefér­nek. Nem ellenálló azonban a szerves ol­dószerekkel, illetve az ezeket tartal­mazó ragasztókkal szemben (6.8.-6.9. táblázat).

Ívelt falfelület burkolása AUST­ROTHERM hőszigetelő lemezekkel

6.17. ábra. Ívelt falfelület burkolása AUST­ROTHERM hőszigetelő lemezekkel

AUSTROTHERM hőszigetelő lemezek

6.8 táblázat AUSTROTHERM hőszigetelő lemezek.

AUSTROTHERM AT-H homlokzati hőszigetelő lemez

Az AUSTROTHERM AT-H2 hom­lokzati hőszigetelő lemez expandált polisztirol keményhab termék, amely a külső falak hőszigetelő bevonat­rendszereiben, új és régi épületeknél egyaránt alkalmazható. Ez a hőszige­telő rendszer az épületek teljes hő-védelmét biztosítja. Újra feldolgozott habanyagot nem tartalmaz, nagy méretpontosságú, legalább 3 hónapig pi­hentetett termék.

Az épületek térelhatároló falainak külső felületén elhelyezett homlok­zati hőszigetelő lemez lényegesen ja­vítja az épületszerkezetek hőszige­telő képességét.

Az AUSTROTHERM AT-H2 hom­lokzati hőszigetelő lemezt speciális ragasztóanyaggal kell felerősíteni a falra, a ragasztóanyagot a lemez pe­reme mentén, illetve a felületén pon­tokban elhelyezve. A végleges felü­letképzést az üvegszövettel erősített ragasztórétegre kerülő nemes vakolat adja.

AUSTROTHERM AT-N normál hőszigetelő lemezek

Az AUSTROTHERM normál hőszi­getelő lemezek expandált polisztirol keményhab termékek, amelyek át­szellőztetett homlokzatburkolatok, kétrétegű falazatok, meleg- és két-héjú hidegtető, hűtőterek és padlók hőszigetelésére alkalmazhatók. Az AUSTROTHERM AT-N lemezek felhasználhatók bennmaradó zsalu­zatként az előregyártásban, ipari és szabadidő létesítmények építésénél, továbbá földmunkáknál, alapozásnál és az útépítésben. AT-N2

Az AUSTROTHERM AT-N2 hőszi­getelő lemez felhasználható átszellőz­tetett homlokzatburkolatok, csomó­pontok hőszigetelésére; belső oldali hőszigetelések elkészítésére; benn­maradó zsaluzatként, továbbá minde­nütt, ahol különleges nyomószilárd­sági követelmény nincs. AT-N3

Az AUSTROTHERM AT-N3 terhel­hető hőszigetelő lemez padlók, födé­mek, lapos tetők és mélyhűtő terek hőszigetelésére használható. A fö­dém megfelelő lépéshangszigetelés­hez AT-L polisztirol lemezzel együtt is beépíthető. AT-N4

Az AUSTROTHERM AT-N4 nagy terhelések esetén használható hőszi­getelő lemez, így alkalmazható pad­lófűtések alatti hőszigetelésként, jár­ható és járműközlekedéssel terhelt épületszerkezetekben, valamint ma­gas tetős szerkezetek terhelésnek ki­tett rétegeként. AT-N5

Az AUSTROTHERM AT-N5 hőszi­getelő lemezek különlegesen nagy terheléseket is elviselnek, felhasznál­hatók gyalogos és járműforgalomnak kitett szerkezetekben, zöldtetőknél és alaplemezek alatti hőszigetelés­ként is. Az expandált polisztirol hő­szigetelő anyagokat a lapos tetőknél a nedvességtől védeni kell, vízszigete­lés feletti rétegként nem helyezhetők el.

AUSTROTHERM AT-L

Az AUSTROTHERM AT-L lépés­hangszigetelő lemez speciális eljárás­sal rugalmassá tett expandált poliszti­rolhab termék. Az anyag dinamikus merevsége csekély, így egyidejűleg javítja a födémszerkezetek hő- és lé­péshangszigetelését. A lemezek 5 kü­lönböző vastagságban kerülnek forgalomba.

A lépéshang-szigetelő AUSTRO­THERM AT-L lemezt úsztatott padló szerkezetekbe kell beépíteni. Ha a lépéshangszigeteléshez egy kisebb vastagságú lemez beépítése is elegendő, hőszigetelési szempontból viszont ez kevés, a lépéshangszigetelő lemez AT-N3 lemezzel együtt is elhelyezhető. Ez esetben a hézagmentesen lerakott AT-L3 lemezre kerül a kemény AT-N3 hőszigetelés. Az „úszóréteg”
elkészítése előtt a szigetelőréteget fóliaterítéssel kell védeni. Az „úszóréteg” vastagsága az összenyomott állapotú hangszigetelés vastagságának függvényében változik. Ha ez 20 mm
vagy kisebb, az „úszóréteg” vastagsága minimum 40 mm, 20-30 mm szigetelőanyag vastagság mellett minimum 50 mm, 30 felett pedig minimum 55 mm.

Műszaki jellemzők:

 • Hővezetési tényező 0,044 W/(m-K)
  Tűzállóság: B 1 nehezen éghető, TR1 nem csepegő
 • Páradiffúziós ellen­állási szám: 20-50
 • Húzószilárdság: 0,02 N/mm2
 • Alaktartósság: 80°C-ig (tartós terhelés mellett)

AUSTROTHERM polisztirol leme­zeket íves falfelületek burkolásához is gyártják, ahol a legkisebb belső pa­lástsugár 5 cm. (6.17. ábra). A meg­rendelésnél meg kell adni a típust (tí­pusjel szerint): a vastagságot (mm-ben) ; a belső palástsugarat (mm-ben) és a szükséges mennyiséget (m2-ben).

Baumit táblás hőszigetelő lemezek

Főbb jellemzőik általánosságban azonosak az előző termékeknél el­mondottakkal. Típusjelük EPS-E

Üvegszövetek

Az üvegszál anyagokat a sűrűség és a szálak vastagságától függően

 • üvegszál selyem (üvegselyem);
 • üvegszál szövet (üvegszövet) és
 • többszörösen erősített (2; 3; 4-szer) szövet formájában, tekercsesen hozzák forgalomba, 50, ül. 25 m-es „hengerekben”.

A szövettekercsek szélessége minden esetben 1,0 m. Az üvegszövet fény-, sav- és lúgálló, ellenáll a cement, a mész és egyéb ásványi, valamint mű­anyag bázisú habarcsok, nemes vako­latok kémiai hatásainak. Az üvegszö­vet dryvit, „szárazon tartó” hatása a szövetanyag 3-5 mm szabad rácsozata miatt szabadon érvényesül. Elvi­seli a mechanikai igénybevételeken túl stabilan és rugalmasan a pára és a nedvesség vándorlását, továbbá nem akadályozza a falak lélegzését.

Az üvegszövetet általában egy réteg­ben kell felragasztani a hőszigetelő rendszereknél és a javító vakolatok­nál, kivéve:

 • toldásoknál, ahol az átfedésnek legalább 10 cm-nek kell lennie;
 • erősített lábazatoknál a külső élt kettőzik, 10-15 cm átfedéssel;
 • nagyobb igénybevételű helyeken, pl. a közlekedési vonal magasságá­ban kettőzéssel készül;
 • alapvakolatoknál (falrepedések felett) két réteggel készül.

Kiválóan ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek az ISPO SL vastag, négyszeres szálerősítésű üvegszövet. Az üvegszövetet rekeszben, függőle­gesen vagy fektetve (polcon) max. 3 sorban egymás fölött kell tárolni. Fer­de, döntött tárolás esetén az él szegély eldeformálódhat és ragasztásnál az anyag a masszából kiszakadhat vagy kipördülhet, ezért az ilyen táro­lást kerüljük!